Ford Focus: Het systeem bijwerken met een draadloze netwerkverbinding - Algemene informatie - SYNC 3 - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Het systeem bijwerken met een draadloze netwerkverbinding

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / SYNC 3 / Algemene informatie / Het systeem bijwerken met een draadloze netwerkverbinding

Verbinding maken met een draadloos netwerk

Selecteer de instellingenoptie in de functiebalk.

Selecteer System Wi-Fi.

Selecteer Available Wi-Fi Networks.

Selecteer een beschikbaar draadloos netwerk.

N.B.: Voer het netwerkwachtwoord in om verbinding te maken met een veilig netwerk.

Automatische systeemupdates inschakelen

Selecteer de instellingenoptie in de functiebalk.

Selecteer Automatic System Updates.

Schakel automatische systeemupdates in.

Het systeem is nu ingesteld om zodra er verbinding is met een draadloos netwerk te controleren of er systeemupdates zijn en deze te ontvangen.

N.B.: U kunt het systeem gebruiken terwijl een download wordt uitgevoerd.

N.B.: Als de verbinding van het systeem met het draadloze netwerk wordt verbroken terwijl een download wordt uitgevoerd, wordt de download voortgezet zodra het systeem opnieuw verbinding heeft met een draadloos netwerk.

Meer informatie en hulp

Voor aanvullende informatie en hulp raden we aan dat u contact opneemt met een erkende dealer of naar de lokale website van Ford gaat.

N.B.: Als u voertuiglocatie of voertuiggegevens delen inschakelt en u geen apparaat hebt gekoppeld aan uw auto, verschijnt een melding op het touchscreen ter herinnering dat voertuiglocatie of voertuiggegevens delen is ingeschakeld. Koppel een apparaat om ervoor te zorgen dat de melding niet meer wordt weergegeven. Zie Telefoon.

Startscherm

Startscherm

  1. Zie Entertainment.
  2. Zie Telefoon.
  3. Zie Navigatie.
Zie ook:

Citroen C4. Ventilatie / verwarming
Luchttoevoer De lucht in het interieur, die overigens wordt gefilterd, wordt van buitenaf toegevoerd via het luchtrooster onder de voorruit, of is lucht die in het interieur wordt gerecircule ...

Ford Focus. Achterklep openen
Wacht totdat het systeem de achterklep heeft geopend. Duw of trek niet met de hand aan de achterklep wanneer deze in beweging is. Dit kan de achterklep en onderdelen hiervan beschadigen.Laat ...

Modellen: