Opel Astra: Snelheidsbegrenzer - Bestuurdersondersteuningssystemen - Rijden en bediening - Opel Astra - InstructieboekjeOpel Astra: Snelheidsbegrenzer

De snelheidsbegrenzer voorkomt dat de auto een vooraf ingestelde snelheidslimiet overschrijdt.

De maximumsnelheid kan worden ingesteld op snelheden hoger dan 25 km/u tot maximaal 200 km/u.

De bestuurder kan alleen accelereren tot de vooraf ingestelde snelheid. Bij het afrijden van hellingen zijn afwijkingen van de snelheidslimiet mogelijk.

Als het systeem geactiveerd is, wordt de ingestelde snelheidslimiet op het Driver Information Center weergegeven.

Inschakelen

Rijden en bediening

De illustraties tonen verschillende versies.

Rijden en bediening

Druk op Rijden en bediening, symbool Rijden en bediening licht op het Driver Information Center.

Als de cruise control eerder geactiveerd was, wordt deze uitgeschakeld als de snelheidsbegrenzer wordt geactiveerd en de controlelamp Rijden en bediening dooft.

Ingestelde snelheidslimiet

Accelereer tot de gewenste snelheid en draai het stelwiel kort naar SET/-: de huidige snelheid wordt als snelheidslimiet opgeslagen.

Op het Midlevel-display verschijnen Rijden en bediening en de maximumsnelheid.

Rijden en bediening

Op het Uplevel-display wordtRijden en bediening groen.

Snelheidslimiet wijzigen

Als de snelheidsbegrenzer geactiveerd is, draait of houdt u het stelwiel kort naar RES/+ om te verhogen of naar SET/- om de gewenste snelheidslimiet te verlagen.

Snelheidslimiet overschrijden

Wanneer de maximumsnelheid wordt overschreden zonder dat de bestuurder dit heeft gedaan, knippert de snelheid in het Driver Information Center en klinkt er een waarschuwingstoon.

In noodgevallen is het mogelijk de snelheidslimiet te overschrijden door het gaspedaal stevig in te trappen, tot bijna tegen de aanslag. In dit geval klinkt er geen waarschuwingstoon.

Gaspedaal loslaten en de functie snelheidsbegrenzing wordt na het bereiken van een lagere snelheid dan de snelheidslimiet opnieuw geactiveerd.

Uitschakelen

Druk op Rijden en bediening: snelheidsbegrenzer is gedeactiveerd en de snelheid van de auto is niet meer begrensd.

Rijden en bediening

Op het Midlevel-display verschijnt de opgeslagen maximumsnelheid tussen haakjes.

Op het Uplevel-display wordtRijden en bediening wit.

Ook verschijnt een bijbehorend bericht.

De snelheidsbegrenzer wordt gedeactiveerd, maar niet uitgeschakeld.

De laatst opgeslagen snelheid blijft voor later hervatten van de snelheid in het geheugen.

Snelheidslimiet hervatten

Draai het stelwiel naar RES/+. De opgeslagen maximumsnelheid wordt bereikt en staat zonder haakjes op het Driver Information Center.

Uitschakelen

Druk op Rijden en bediening, de snelheidslimiet in het Driver Information Center dooft. De opslagen snelheid wordt gewist.

Door via Rijden en bediening de cruise control of adaptieve cruise control te activeren wordt de snelheidsbegrenzer ook gedeactiveerd en de opgeslagen snelheid gewist.

Door het contact uit te schakelen wordt de snelheidsbegrenzer ook gedeactiveerd maar de snelheidslimiet wordt opgeslagen voor de volgende activering van de snelheidsbegrenzer.

Zie ook:

Ford Focus. Veiligheidsgordels vastmaken
WAARSCHUWING Steek de slottong in het gordelslot tot een zachte klik hoorbaar is. Wanneer de veiligheidsgordel niet correct is bevestigd, hoort u geen klik.Zorg dat de veiligheidsgordels co ...

Ford Focus. Achterbank - 4-deurs/5-deurs
De rugleuningen neerklappen WAARSCHUWINGAls u de rugleuning neerklapt, moet u voorzichtig zijn dat uw vingers niet bekneld raken tussen het mechanisme. Schuif de hoofdsteunen naar beneden. ...

Modellen: