Ford Focus: Het voertuig starten met hulpstartkabels - Wat te doen 
bij pech - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Het voertuig starten met hulpstartkabels

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / Wat te doen bij pech / Het voertuig starten met hulpstartkabels

WAARSCHUWING

Houd accu's buiten het bereik van kinderen. Accu's bevatten zwavelzuur. Voorkom contact met huid, ogen of kleding. Wanneer u in de buurt van een accu werkt, moet u uw ogen beschermen tegen mogelijke spatten van de zuuroplossing. Wanneer accuzuur op de huid of in de ogen komt, spoel dan onmiddellijk en gedurende minstens 15 minuten met water af en zorg direct voor medische hulp. Zoek direct medische hulp wanneer accuzuur is doorgeslikt.

Bij accu's komen explosieve gassen vrij, die tot persoonlijk letsel kunnen leiden. Zorg daarom dat er geen vuur, vonken of verlichting bij de accu in de buurt zijn. Wanneer u in de buurt van een accu werkt, moet u uw gezicht steeds afschermen en uw ogen beschermen. Zorg steeds voor goede ventilatie.

Gebruik alleen kabels met geïsoleerde klemmen en een voldoende dikke kern.

N.B.: Ontkoppel de accu van de stilgevallen auto niet, aangezien dit het elektrische systeem van de auto kan beschadigen.

Startkabels aansluiten

N.B.: In de afbeelding is de onderste auto de hulpauto.

Startkabels aansluiten

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de kabels niet met draaiende onderdelen en onderdelen van het brandstoftoevoersysteem in aanraking kunnen komen.

Parkeer het hulpvoertuig zo dicht mogelijk bij de motorkap van de stilgevallen auto, maar ze mogen elkaar niet raken.

Schakel het contact van beide auto's uit en schakel alle stroomverbruikers uit.

  1. Sluit de positieve (+) hulpstartkabel aan op de positieve (+) pool van de lege accu.
  1. Sluit het andere uiteinde van de positieve (+) hulpstartkabel aan op de positieve (+) aansluiting van de hulpaccu.
  1. Sluit de negatieve (-) hulpstartkabel aan op de negatieve (-) aansluiting van de hulpaccu.
  1. Sluit ten slotte de negatieve (-) hulpstartkabel aan op een zichtbaar metalen deel van de motor van de stilgevallen auto of sluit de negatieve (-) kabel aan op een massapunt indien beschikbaar.

Startkabels aansluiten

WAARSCHUWING

Sluit het uiteinde van de tweede kabel niet aan op de minpool (-) van de te starten accu. Een vonk kan ervoor zorgen dat de gassen rond de accu exploderen.

Zorg ervoor dat de kabels niet met draaiende onderdelen en onderdelen van het brandstoftoevoersysteem in aanraking kunnen komen.

De motor starten
  1. Start de motor van de hulpauto en trap het gaspedaal zachtjes in om het motortoerental tussen 2000 en 3000 omw/min. te houden.
  1. Start de motor van de stilgevallen auto.
  1. Zodra de stilgevallen auto is gestart, laat u beide motoren nog eens drie minuten draaien voordat u de startkabels loskoppelt.
Verwijder de startkabels in omgekeerde volgorde van aansluiten.

N.B.: Schakel de koplampen tijdens het loskoppelen van de hulpstartkabels niet in. Door de spanningspiek kunnen de gloeilampen doorbranden.

Zie ook:

Citroen C4. Sneeuwscherm
Het afneembare sneeuwscherm wordt op het onderste gedeelte van de voorbumper geplaatst om een opeenhoping van sneeuw bij de koelventilator van de radiateur te voorkomen. Plaatsen Breng het af ...

Citroen C4. Contactslot
Het contactslot heeft 3 standen: stand 1 (Stop): sleutel in het contactslot steken en uit het contactslot verwijderen, stuurslot vergrendeld, stand 2 (Contact): stuurslot ontgrendeld, aanze ...

Modellen: