Ford Focus: Instrumentenpaneel - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Instrumentenpaneel

Meters

Instrumentenpaneel

Instrumentenpaneel

  1. Toerenteller.
  2. Informatiedisplay.
  3. Snelheidsmeter.
  4. Brandstofmeter.
  5. Indicator versnellingshendelstand automatische transmissie.
  6. Motorkoelvloeistoftemperatuurmeter.

Toerenteller

Geeft het motortoerental weer.De rode streep wordt dikker wanneer het motortoerental in het bereik van de toerentalbegrenzing komt.

Informatiedisplay

De volgende informatie verschijnt op het informatiedisplay:

Kilometerteller

Registreert de totale afstand die door uw auto is afgelegd.

Het systeem detecteert ongeoorloofde aanpassingen van de kilometerteller om fraude met de totale afgelegde afstand te voorkomen. Als het systeem een ongeoorloofde aanpassing van de kilometerteller detecteert, wordt XXXX weergegeven als de totale afgelegde afstand. De oorspronkelijke kilometerstand ophalen kan schade veroorzaken die niet door de voertuiggarantie wordt gedekt en kan erg duur zijn.

Tripcomputer

Zie Tripcomputer.

Voertuig- en systeeminstellingen

Zie Algemene informatie.

Schakelindicatielampje

Zie Handgeschakelde versnellingsbak.

Snelheidsmeter

Geeft de rijsnelheid weer.

Brandstofmeter

De brandstofmeter geeft aan hoeveel brandstof er nog ongeveer in de brandstoftank zit.

De pijl naast het brandstofpompsymbool geeft aan, aan welke zijde van uw auto de tankklep zich bevindt.

Brandstofmeter

  1. De tankklep bevindt zich aan de linkerzijde van uw auto.
  2. De tankklep bevindt zich aan de rechterzijde van uw auto.

Waarschuwingslamp laag brandstofpeil

Als het brandstofmeterpictogram brandt tijdens het rijden, dient u zo snel mogelijk te tanken.

Geluidssignaal laag brandstofpeil

Voor MyKey-gebruikers klinkt er een waarschuwingssignaal en verschijnt er een waarschuwingsbericht in het informatiedisplay wanneer de resterende afstand tot tank leeg is 120km bereikt.

Voor alle sleutels klinkt er een waarschuwingssignaal en verschijnt er een waarschuwingsbericht in het informatiedisplay wanneer de resterende afstand tot tank leeg is 80km bereikt. Er klinkt opnieuw een waarschuwingssignaal en er verschijnt opnieuw een waarschuwingsbericht in het informatiedisplay bij de volgende parameters voor de resterende afstand tot tank leeg is:N.B.: De waarschuwing laag brandstofpeil verschijnt bij verschillende waarden van de brandstofmeter, afhankelijk van het brandstofverbruik. Deze variatie is volkomen normaal.

Motorkoelvloeistoftemperatuurmeter

Bij normale bedrijfstemperatuur blijft de naald in het middengedeelte.Wanneer de wijzer in het rode gebied komt, is de motor oververhit.Stop de auto zodra dit veilig kan, zet de motor uit en laat deze afkoelen.

N.B.: Het systeem reduceert het motortoerental als u de motor bij een hoog motortoerental blijft gebruiken.

N.B.: Start de motor niet voordat de oorzaak voor de oververhitting is bepaald en verholpen.

Waarschuwingslamp motorkoelvloeistoftemperatuur

Het pictogram van de motorkoelvloeistoftemperatuurmeter gaat branden als het systeem een storing detecteert.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Indicator versnellingshendelstand automatische transmissie

Geeft de geselecteerde versnelling weer. Zie Automatische transmissie.
Zie ook:

KIA Cee'd. Schakelstandindicator automatische transmissie in sportmodus
(indien van toepassing) Deze indicator geeft in de sportstand aan in welke versnelling u het beste kunt rijden om brandstof te besparen. Bijvoorbeeld : Geeft aan dat opschakelen naar de 3e ve ...

KIA Cee'd. Blind spot detection-systeem (BSD)
Het Blind Spot Detection-systeem (BSD) maakt gebruik van radarsensoren in de achterbumper om de situatie in de gaten te houden en de bestuurder te waarschuwen wanneer een voertuig nadert in de ...

Modellen: