Ford Focus: Motorolie controleren - Onderhoud - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Motorolie controleren

  1. De auto moet op een vlakke ondergrond staan.
  1. Controleer het oliepeil voordat u de motor start of zet e motor uit en wacht 10 minuten om de olie in het oliecarter af te tappen.
  1. Verwijder de oliepeilstaaf en veeg deze af met een schone, niet pluizende doek.Plaats de oliepeilstaaf opnieuw en trek deze eruit om het oliepeil te controleren.
Als het oliepeil op de minimummarkering staat, vul dan onmiddellijk olie bij.

N.B.: Controleer of het oliepeil tussen de MIN- en MAX-merktekens staat.

N.B.: Het olieverbruik van nieuwe motoren bereikt zijn normale waarde nadat ongeveer 5.000km is afgelegd.

Motorolie bijvullen

WAARSCHUWING

Vul geen motorolie bij wanneer de motor heet is. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

Verwijder de vuldop niet bij draaiende motor.

Gebruik geen extra additieven voor motorolie. Deze zijn onnodig en kunnen motorschade veroorzaken die wellicht niet gedekt is door uw voertuiggarantie.

  1. Reinig het gebied rond de motorolievuldop vooraleer u deze verwijdert.
  1. Verwijder de vuldop.
  1. Vul motorolie bij die voldoet aan onze specificaties. Zie Inhouden en specificaties .
  1. Vervang de vuldop.Draai rechtsom tot u sterke weerstand voelt.
N.B.: Vul geen olie bij tot boven de MAX-markering.Wordt olie tot boven de MAX-markering bijgevuld, dan kan dat motorschade tot gevolg hebben.

N.B.: Absorbeer alle gemorste olie onmiddellijk met een absorberende doek.

Zie ook:

Opel Astra. Telematicaservice
OnStar OnStar is een persoonlijke connectiviteits- en servicehulp met een geïntegreerde Wi-Fi Hotspot. De OnStarservice is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Let op OnStar i ...

Toyota Auris. Werking Stop & Start-systeem (auto's met handgeschakelde transmissie)
■ Uitzetten van de motor Trap het rempedaal in terwijl het koppelingspedaal geheel ingetrapt is en breng de auto tot stilstand. Zet de selectiehendel in stand N en laat het koppe ...

Modellen: