Ford Focus: Noodhulp - Automatisch 
meldsysteem bij botsingen - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Noodhulp

WAARSCHUWING

Het systeem probeert geen noodhulpoproep te doen als de instelling voor Noodhulp voorafgaand aan een botsing niet is ingeschakeld. Dit kan leiden tot een vertraagde reactietijd, waardoor het risico op ernstige verwondingen of overlijden mogelijk groter is.

Voor de werking van deze functie moet uw mobiele telefoon over Bluetooth beschikken en compatibel zijn met het systeem.

Zorg ervoor dat uw telefoon zich op een veilige plek in uw auto bevindt, zodat deze bij een botsing niet wordt rondgeslingerd of beschadigd raakt. Als dit niet gebeurt, kan dit tot ernstige verwondingen of beschadiging van de telefoon leiden, waardoor Noodhulp mogelijk niet correct werkt.

N.B.: Het systeem wordt niet bij elk ongeval geactiveerd. Als het systeem wordt geactiveerd bij een ongeval, worden de noodhulpdiensten opgebeld. Wacht niet totdat het systeem een oproep plaatst als u dat zelf kunt doen. Bel direct de noodhulpdiensten om een vertraging in de reactietijd te voorkomen. Als u het systeem binnen vijf seconden na het ongeval niet hoort, is het systeem mogelijk buiten werking.

Als een ongeval leidt tot een poging om een airbag te activeren, behalve knie-airbags en opblaasbare veiligheidsgordels achteraan, of de brandstofpomp wordt uitgeschakeld, begint het systeem de noodhulpdiensten te bellen.

N.B.: Voordat u deze functie inschakelt, moet u de belangrijke informatie in de kennisgeving over de functie Noodhulp en de privacymelding over Noodhulp verderop in dit hoofdstuk lezen.

N.B.: Wanneer u Noodhulp in- of uitschakelt, zijn de instellingen van toepassing op alle gekoppelde mobiele telefoons. Als u Noodhulp uitschakelt en een eerder gekoppelde telefoon verbinding maakt wanneer u het contact aanzet, wordt er een spraakbericht afgespeeld, een bericht of pictogram weergegeven op het scherm of beide.

N.B.: Elke mobiele telefoon werkt anders. Noodhulp werkt bij de meeste mobiele telefoons, maar sommige mobiele telefoons kunnen problemen ondervinden bij het gebruik van deze functie.

N.B.: Bij een noodgeval kan het systeem, als hulpmiddel voor communicatie, u helpen contact op te nemen met de specifieke afdelingen van openbare noodhulpdiensten. Het systeem start de reddingsacties niet op. De lokale openbare noodhulpdiensten voeren specifieke reddingsacties uit naargelang van de desbetreffende situatie.

Voor een correcte werking van Noodhulp:

N.B.: Deze functie werkt alleen in een land waar Noodhulp de lokale hulpdiensten kan bellen. Raadpleeg de lokale website van Ford voor aanvullende gegevens.

In het geval van een aanrijding

Vóór de oproep:

N.B.: Niet elke botsing is ernstig genoeg om de airbag te activeren of de brandstofpomp uit te schakelen en vervolgens Noodhulp in te schakelen. Als Noodhulp echter geactiveerd wordt, probeert het systeem contact op te nemen met de noodhulpdiensten. Als een verbonden mobiele telefoon beschadigd wordt of de verbinding met het systeem wordt verbroken, zoekt het systeem naar en probeert het verbinding te maken met een beschikbare mobiele telefoon die al eerder is gekoppeld en belt het systeem de noodhulpdiensten.

Tijdens een oproep:

N.B.: Terwijl het systeem informatie geeft aan de medewerker van de noodhulpdienst, speelt het systeem een bericht af, zodat u weet dat er belangrijke informatie wordt verzonden. Daarna wordt u gemeld wanneer de lijn geopend is om de handsfree communicatie te starten.

N.B.: Tijdens een Noodhulp-oproep verschijnt een noodprioriteitscherm met de gps-coördinaten van de auto indien beschikbaar.

N.B.: Het is mogelijk dat de informatie over de gps-locatie niet beschikbaar is op het moment van de botsing; in dit geval zal Noodhulp toch proberen een noodoproep uit te voeren.

N.B.: Het is mogelijk dat de noodhulpdiensten de gps-coördinaten niet ontvangen; in dit geval is handsfree communicatie met een medewerker van de noodhulpdienst beschikbaar.

N.B.: De medewerker van de noodhulpdienst kan, onafhankelijk van Emergency Assistance, ook informatie van het mobieletelefoonnetwerk, zoals het telefoonnummer, de locatie van de mobiele telefoon en de mobieletelefoonmaatschappij, ontvangen.

Noodhulp werkt mogelijk niet als:

Belangrijke informatie over Emergency Assistance

Emergency Assistance belt momenteel niet hulpdiensten in de volgende landen:

Privacymelding Noodhulp

Wanneer u Noodhulp inschakelt, kan aan de noodhulpdiensten worden meegedeeld dat uw auto betrokken is geweest bij een botsing met activering van een airbag of uitschakeling van de brandstofpomp. Deze functie kan mogelijk informatie over uw locatie of andere informatie over uw voertuig of de aanrijding aan de medewerker doorgeven, zodat de juiste noodhulpdiensten ingeschakeld kunnen worden.

Als u deze informatie niet wilt meedelen, schakelt u de functie niet in.

Zie ook:

KIA Cee'd. Als de motor niet gestart kan worden
Als de motor niet of langzaam ronddraait 1. Controleer als uw auto is uitgerust met een automatische transmissie of de selectiehendel in stand N of P staat en of de parkeerrem geactiveerd is. 2 ...

Citroen C4. Vergrendelen van de auto met volledig ingeschakeld alarm
Inschakelen Zet het contact af en verlaat de auto. Vergrendel de auto met de afstandsbediening. of Vergrendel de auto met het Keyless entry and start-systeem. Het alarmsysteem is geact ...

Modellen: