Ford Focus: Opraken van de brandstof - Brandstof 
en tanken - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Opraken van de brandstof

Wanneer de brandstoftank helemaal leeg raakt, kan dit schade aan de auto veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.

Als de tank is leeggereden:N.B.: Als de auto op een steile helling staat, kan er meer brandstof nodig zijn.

Een draagbaar brandstofreservoir vullen

WAARSCHUWING

De brandstof die door het spuitstuk van de brandstofpomp stroomt, kan statische elektriciteit veroorzaken. Dit kan brand veroorzaken wanneer u een niet-geaard brandstofreservoir vult.

Gebruik de volgende richtlijnen om de vorming van elektrostatische lading te voorkomen, wat kan leiden tot vonkvorming, wanneer u een niet-geaard brandstofreservoir vult:Brandstof toevoegen uit een draagbaar brandstofreservoir

WAARSCHUWING

Stop geen spuitstuk van een brandstofreservoir of trechter in de brandstofvulnek. Dit kan de vulnek van het brandstofsysteem of de afdichting ervan beschadigen en kan ervoor zorgen dat er brandstof op de grond terecht komt.

Probeer het doploze brandstofsysteem niet open te wrikken of open te drukken met vreemde voorwerpen. Het brandstofsysteem en de afdichting kunnen beschadigd raken en u of anderen kunnen letsel oplopen.

Voer geen brandstof met het huishoudelijk afval af en laat geen brandstof in de riolering stromen. Maak gebruik van een erkende faciliteit voor afvalverwerking.

Wanneer u de brandstoftank van uw auto bijvult met een brandstofreservoir, moet u de tanktrechter bij uw auto gebruiken. Zie Locatie tanktrechter.

N.B.: Gebruik geen trechters uit de handel; deze werken wellicht niet in combinatie met het doploze brandstofsysteem en kunnen het systeem beschadigen.

Wanneer u de brandstoftank van uw auto bijvult met een brandstofreservoir, doet u het volgende:
  1. Open de tankklep volledig.
  1. Plaats de tanktrechter volledig in de tankinlaat.

Brandstof toevoegen uit een draagbaar brandstofreservoir

  1. Vul de tank bij met brandstof uit het brandstofreservoir.
  1. Verwijder de tanktrechter.
  1. Sluit de tankklep volledig.
  1. Reinig de tanktrechter en plaats deze terug in de auto of gooi deze weg in overeenstemming met de regelgeving.
N.B.: Extra trechters kunnen worden aangeschaft bij de erkende dealer als u de trechter wilt weggooien.
Zie ook:

KIA Cee'd. Interieurfilter
Het interieurfilter, dat achter het dashboardkastje is gemonteerd, filtert de lucht die via het verwarmings- en airconditioningssysteem naar het interieur wordt gevoerd. Als het filter in de ...

Toyota Auris. Rijtips
Rijden in de winter Tref voor het aanbreken van de winter de noodzakelijke voorbereidingen en voer de benodigde controles uit. Pas uw rijgedrag altijd aan de actuele weersomstandigheden aan. Voorb ...

Modellen: