Ford Focus: Tanken - Brandstof 
en tanken - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Tanken

Overzicht tanksysteem

Overzicht tanksysteem

 1. Tankklep.
 2. Vulklep brandstoftank.
 3. Brandstofvulleiding.

Uw auto beschikt niet over een tankdop.

Overzicht tanksysteem

 1. Linkerzijde.Om de tankklep te openen, drukt u in het midden op de achterste rand van de tankklep en laat u los.
 2. Rechterzijde.Om de tankklep te openen, drukt u in het midden op de achterste rand van de tankklep en laat u los.
 3. Linkerzijde.Trek aan de achterzijde van de tankklep om de klep te openen.
 4. Rechterzijde.Trek aan de achterzijde van de tankklep om de klep te openen.

Tanken met uw voertuig

WAARSCHUWING

Schakel voordat u tankt altijd de motor uit en zorg ervoor dat vonken of open vuur uit de buurt van de vulklep van de brandstoftank worden gehouden. Rook nooit of gebruik geen mobiele telefoon tijdens het tanken. Brandstofdamp is onder bepaalde omstandigheden extreem gevaarlijk. Voorkom het inademen van brandstofdampen.

Het brandstofsysteem kan onder druk staan. Als u een sissend geluid hoort bij de tankinlaat, tank dan niet voordat het geluid gestopt is. Anders kan er brandstof naar buiten spuiten, wat tot ernstig letsel kan leiden.

Wrik de vulklep van de brandstoftank niet open. Dit kan het brandstofsysteem beschadigen. Als u deze instructie negeert, kan dat brand, verwondingen of de dood tot gevolg hebben.

Verwijder tijdens het tanken het vulpistool van de brandstofpomp niet uit de volledig geplaatste positie.

Stop met tanken wanneer het vulpistool voor de eerste keer automatisch is afgeslagen. Als u deze procedure niet volgt, zal de expansieruimte in de brandstoftank worden gevuld, waardoor de brandstof zou kunnen overstromen.

Tank de brandstoftank niet te vol. De druk in een overvolle tank kan lekkage veroorzaken en leiden tot het naar buiten spuiten van brandstof en brand.

Wacht minstens vijf seconden vooraleer u het vulpistool eruit haalt, zodat alle achtergebleven brandstof in de brandstoftank kan stromen.
 1. Open de tankklep volledig.
 1. Kies de juiste brandstofpomp voor uw voertuig.

Tanken met uw voertuig

 1. Breng het vulpistool van de brandstofpomp in tot het eerste streepje op het vulpistool A.Laat het vulpistool rusten op de brandstofvulleiding.

Tanken met uw voertuig

 1. Houd de brandstofpomp tijdens het tanken in positie B.Als het vulpistool in positie A wordt gehouden, kan dit invloed hebben op de brandstofstroom en kan het vulpistool worden uitgeschakeld voordat de brandstoftank vol is.

Tanken met uw voertuig

 1. Bedien het spuitstuk van de brandstofpomp binnen de getoonde afstand.

Tanken met uw voertuig

 1. Wanneer u klaar bent met tanken, tilt u het vulpistool een beetje omhoog en verwijdert u het dan langzaam.
 1. Sluit de tankklep volledig.
Probeer de motor niet te starten wanneer u de tank met de verkeerde soort brandstof hebt gevuld. Het gebruik van een verkeerd soort brandstof kan schade aan de auto veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt. Laat uw auto onmiddellijk controleren.

Waarschuwing tanksysteem

Als de vulklep van de brandstoftank niet volledig sluit, kan er een bericht in het informatiedisplay verschijnen.

Mededeling
Controleer opening brandstoftank

Ga als volgt te werk als het bericht verschijnt:

 1. Breng de auto tot stilstand zodra dit veilig kan en schakel de motor uit.
 1. Schakel naar de parkeerstand (P) of de neutraalstand (N).
 1. Schakel de parkeerrem in.
 1. Open de tankklep volledig.
 1. Controleer de vulklep van de brandstoftank op vuil dat de beweging ervan kan hinderen.
 1. Verwijder alle vuil van de vulklep van de brandstoftank.
 1. Steek een tankpistool of de trechter, die bij uw auto is geleverd, volledig in de brandstofvulleiding. Zie Locatie tanktrechter. Zo wordt het vuil losgemaakt waardoor de vulklep van de brandstoftank niet volledig kon sluiten.
 1. Verwijder het vulpistool of de tanktrechter uit de brandstofvulleiding.
 1. Sluit de tankklep volledig.
N.B.: Het bericht wordt wellicht niet onmiddellijk gereset. Als het bericht steeds opnieuw wordt weergegeven en een waarschuwingslampje blijft branden, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.
Zie ook:

Ford Focus. Specificatie-overzicht zekeringen
Zekeringkast motorruimte   Locatie zekering Ampèrage Beschermd onderdeel 1 40A Carrosserierege ...

Ford Focus. Grootlicht koplamp
Verwijder de koplamp. Zie Een koplamp verwijderen. Draai de afdekking linksom en verwijder deze. Maak de gloeilamphouder los. N.B.: Druk de klem in. Verwijder de gloeil ...

Modellen: