Ford Focus: Overschakelen op normale snelheidsregeling - Adaptieve cruise control gebruiken - 
	Auto's met: Stop-and-Go - Snelheidsregeling - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Overschakelen op normale snelheidsregeling

WAARSCHUWING

De normale snelheidsregeling remt niet wanneer uw auto tragere voertuigen nadert. Zorg ervoor dat u zich altijd goed bewust bent van welke modus u hebt gekozen. Rem indien dit nodig is.

U kunt overschakelen van adaptieve snelheidsregeling naar snelheidsregeling via het informatiedisplay.

Om te wisselen tussen adaptieve snelheidsregeling en normale snelheidsregeling, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item Handeling
Bestuurdersas. Druk op de menutoets.
Cruise Control Druk op de OK-toets.
Modus Druk op de OK-toets.Druk de wisseltoets omhoog of omlaag om de gewenste instelling te kiezen.Druk op de OK-toets.

Het controlelampje voor snelheidsregeling vervangt het controlelampje voor adaptieve snelheidsregeling wanneer u normale snelheidsregeling selecteert.De ingestelde afstand wordt niet weergegeven, het systeem reageert niet automatisch op voorliggers en adaptief remmen treedt niet in werking.Het systeem onthoudt de laatstgekozen instelling.

Controlelamp adaptieve snelheidsregeling

Gaat branden wanneer u het systeem inschakelt.

Deze brandt wit als het systeem in stand-bymodus staat.Deze brandt groen wanneer u de snelheid voor adaptieve snelheidsregeling instelt.

Informatiemeldingen adaptieve snelheidsregeling

Mededeling Handeling
Adaptieve Cruise Control niet beschikbaar Sensor geblokkeerd Zie handboek De radar heeft verminderd zicht.
Adaptieve Cruise Control niet beschikbaar Het systeem is niet beschikbaar.
Adaptieve Cruise Control Storing Het systeem heeft niet correct gewerkt.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Adaptieve Cruise Control Snelheid te laag om te activeren U hebt het systeem ingeschakeld wanneer uw rijsnelheid te laag is.
Cruise Control actief Adaptieve Brake uitgeschakeld U hebt normale snelheidsregeling ingeschakeld. Adaptief remmen wordt uitgeschakeld.

Adaptieve snelheidsregeling met verkeersbordherkenning

WAARSCHUWING

U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van uw auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en is ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

Het systeem combineert verkeersbordherkenning met adaptieve snelheidsregeling. Met het systeem kunt u de rijsnelheid instellen op de snelheidslimiet die wordt gedetecteerd door het systeem voor verkeersbordherkenning. Als het systeem voor verkeersbordherkenning bijvoorbeeld een snelheidslimiet van 80km/h detecteert, wordt de rijsnelheid ingesteld op 80km/h.

N.B.: Het systeem stelt de rijsnelheid niet in op de snelheidslimieten die worden weergegeven met een aanvullend verkeersbord in het informatiedisplay.

N.B.: U kunt de ingestelde snelheid op elk moment onderdrukken.

N.B.: De afstandsinstelling voor adaptieve snelheidsregeling werkt normaal.

Omschakelen tussen modi voor snelheidsregeling

U kunt ook wisselen tussen de modi voor snelheidsregeling met behulp van het informatiedisplay.

Om te wisselen tussen de modi voor snelheidsregeling, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item Handeling
Bestuurdersas. Druk op de menutoets.
Cruise Control Druk op de OK-toets.
Modus Druk op de OK-toets.Druk de wisseltoets omhoog of omlaag om de gewenste instelling te kiezen.Druk op de OK-toets.

Intelligente modus

Intelligente modus

Als u deze modus selecteert, verschijnt een haakje rond de ingestelde snelheid en het gedetecteerde bord met de maximumsnelheid in het informatiedisplay. Het systeem is ontworpen om de rijsnelheid in te stellen op de snelheidslimiet die wordt gedetecteerd door het systeem voor verkeersbordherkenning voordat uw auto voorbij het bord met de snelheidslimiet rijdt.

In bepaalde omstandigheden past het systeem de rijsnelheid wellicht pas aan nadat uw auto voorbij het bord met de maximumsnelheid is gereden.

N.B.: De ingestelde snelheid wordt aangepast wanneer het systeem een verschillende maximale snelheidslimiet detecteert.

Als het systeem een snelheidslimiet niet detecteert, blijft de momenteel ingestelde snelheid behouden als de rijsnelheid.

Automatisch annuleren

Als het systeem voor verkeersbordherkenning een snelheidslimiet detecteert die onder de ingestelde minimumsnelheid voor de adaptieve snelheidsregeling ligt, hoort u een geluidssignaal en gaat het systeem terug naar stand-by.

Instellingen tolerantie ingestelde snelheid aanpassen

Via het grenswaardemenu in het informatiedisplay kunt u een permanente snelheidsgrenswaarde instellen die hoger of lager is dan de gedetecteerde snelheidslimiet.

Om de instelling van de tolerantie voor de snelheid aan te passen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item Omschrijving en actie
Bestuurdersas. Druk op de menutoets.
Cruise Control Druk op de OK-toets.
Tolerantie Druk op de OK-toets.Druk de wisseltoets omhoog of omlaag om de gewenste snelheidsinstelling te kiezen.Druk op de OK-toets.

Adaptieve modus

Als u deze modus selecteert, werkt de adaptieve snelheidsregeling met handmatig ingestelde snelheidsinvoer. Het systeem stelt de rijsnelheid niet in op de snelheidslimiet die wordt gedetecteerd door het systeem voor verkeersbordherkenning.

Normale modus

Als u deze modus selecteert, werkt de normale snelheidsregeling. De ingestelde afstand wordt niet weergegeven, het systeem reageert niet automatisch op voorliggers en adaptief remmen treedt niet in werking.

Informatiemeldingen adaptieve snelheidsregeling met verkeersbordherkenning

Mededeling Handeling
Adaptieve Cruise Control Speed Sign Recognition niet beschikbaar Informatie over maximumsnelheid op basis van navigatiesysteem is niet beschikbaar. Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.
Zie ook:

Opel Astra. Portieren
Bagageruimte Achterklep Openen 5-deurs hatchback Druk na het ontgrendelen op de tiptoets onder het merkembleem en open de achterklep. Sports Tourer Druk na het ontgrendelen op de tipt ...

Ford Focus. Contactslot
N.B.: De sleutel moet schoon zijn voor u deze in enige slotcilinder steekt.N.B.: Laat de sleutel niet te lang in het contactslot zitten wanneer de motor niet draait.Dit is om te voo ...

Modellen: