Ford Focus: Portieren ontgrendelen - Vergrendelen en ontgrendelen - Portieren en 
sloten - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Portieren ontgrendelen

Druk op de toets om alle portieren te ontgrendelen.De richtingaanwijzers knipperen één keer lang om te bevestigen dat uw auto is ontgrendeld.

N.B.: U kunt het bestuurdersportier met de sleutel ontgrendelen.Gebruik de sleutel als de afstandsbediening niet werkt.

N.B.: Als u de auto een aantal weken onbewaakt achterlaat, wordt de afstandsbediening uitgeschakeld.Door de auto te ontgrendelen en de motor te starten, wordt de afstandsbediening ingeschakeld.

Ontgrendelfunctie opnieuw programmeren

De ontgrendelfunctie kan dusdanig worden geprogrammeerd dat alleen het bestuurdersportier wordt ontgrendeld.

Houd bij uitgeschakeld contact de ontgrendel- en vergrendelknoppen van de afstandsbediening gelijktijdig tenminste 4 seconden lang ingedrukt.De richtingaanwijzers knipperen tweemaal om de wijziging te bevestigen.

Herhaal de procedure om de oorspronkelijke ontgrendelfunctie in te schakelen.

U kunt ook wisselen tussen de ontgrendelmodi in het informatiedisplay.

Om de ontgrendelfunctie opnieuw in het informatiedisplay te programmeren, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item Handeling
Instellingen Druk op de menutoets.
Voertuiginstellingen Druk op de OK-toets.
Sloten Druk op de OK-toets.
Ontsluiten Druk op de OK-toets.
Alle deuren Druk de wisseltoets omhoog of omlaag om de gewenste instelling te kiezen.Druk op de OK-toets.
Bestuurdersportier

Automatisch opnieuw vergrendelen

De portieren worden automatisch opnieuw vergrendeld wanneer u niet binnen 45 seconden na het ontgrendelen een portier opent met de afstandsbediening.De portiervergrendeling en het alarm keren terug in de vorige stand.

Automatisch openen

De functie Automatisch openen ontgrendelt alle portieren wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:Automatische ontgrendeling in- of uitschakelen

Om automatische ontgrendeling in of uit te schakelen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item Handeling
Instellingen Druk op de menutoets.
Voertuiginstellingen Druk op de OK-toets.
Sloten Druk op de OK-toets.
Autom. ontgrendeling Druk op de OK-toets.

Centrale portiervergrendeling

Druk op de toets om alle portieren te vergrendelen.De richtingaanwijzers knipperen één keer kort om te bevestigen dat uw auto is vergrendeld.

N.B.: De vergrendeling werkt alleen als de voorportieren helemaal dicht zijn.

Zie ook:

Ford Focus. MyKey aanmaken - Auto's zonder: Startdrukknop
Schakel het contact in met behulp van een admin-sleutel. Als u een MyKey wilt aanmaken, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te sel ...

Ford Focus. Zijrichtingaanwijzers
Lichtbundel van koplamp. Lichtbundel van bochtverlichting. De bochtverlichting verlicht een hoek wanneer u het stuurwiel draait. Richtingaan ...

Modellen: