Ford Focus: Sleutelloze toegang - Portieren en 
sloten - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Sleutelloze toegang

Werking

Met het systeem kunt u de auto vergrendelen en ontgrendelen zonder de passieve sleutel uit uw zak of handtas te nemen.

Sleutelloze toegang

Een geldige passieve sleutel moet zich in de omgeving van een van de drie externe detectiezones bevinden. Deze bevinden zich op ca. 1,5m van de voorportierhandgrepen en de achterklep.

Het systeem werkt in de volgende gevallen niet:

Als het systeem niet werkt, gebruikt u de afstandsbediening of het sleutelblad om uw auto te vergrendelen en te ontgrendelen.

Portieren vergrendelen

Vergrendelsensoren bevinden zich op de bovenzijde van de buitenhandgreep van elk portier.

Portieren vergrendelen

Raak een vergrendelsensor één keer aan om de auto te vergrendelen en het alarm te activeren. De richtingaanwijzers knipperen.

Raak een vergrendelsensor twee keer binnen drie seconden aan om de auto dubbel te vergrendelen en het alarm te activeren.De richtingaanwijzers knipperen.Raak de ontgrendelsensor op de achterzijde van de portierhandgreep niet aan.

Houd de portierhandgreep schoon om ervoor te zorgen dat het systeem goed werkt.

N.B.: Uw auto wordt niet automatisch vergrendeld. Als u geen vergrendelsensor aanraakt, blijft de auto ontgrendeld.

Nadat de portieren zijn vergrendeld met de sensor voor vergrendelen, is er een korte vertraging voordat u uw auto kunt ontgrendelen.Tijdens deze vertraging kunt u aan de handgreep trekken om te controleren dat uw auto is vergrendeld.Wanneer de vertragingsperiode voorbij is, kunt u de portieren weer ontgrendelen, op voorwaarde dat de passieve sleutel zich binnen het betreffende detectiezone bevindt.

Portieren ontgrendelen

Ontgrendelsensoren bevinden zich op de achterzijde van de buitenhandgreep van elk portier.

Portieren ontgrendelen

Raak de ontgrendelsensor aan om de auto te ontgrendelen en het alarm te deactiveren.De richtingaanwijzers knipperen.Raak de vergrendelsensor op de bovenzijde van de portierhandgreep niet aan.

Houd de portierhandgreep schoon om ervoor te zorgen dat het systeem goed werkt.

Nadat de portieren zijn ontgrendeld met de ontgrendelsensor, is er een korte vertraging voordat u uw auto kunt vergrendelen.Wanneer de vertragingsperiode voorbij is, kunt u de portieren weer vergrendelen, op voorwaarde dat de passieve sleutel zich binnen het betreffende detectiezone bevindt.

Het bestuurdersportier ontgrendelen

U kunt de ontgrendelfunctie programmeren zodat alleen het bestuurdersportier wordt ontgrendeld wanneer u de ontgrendelsensor aanraakt. Zie Vergrendelen en ontgrendelen.

Als u de ontgrendelfunctie programmeert zodat alleen het bestuurdersportier wordt ontgrendeld, geldt het volgende:

De achterklep ontgrendelen

De achterklep ontgrendelen

Druk op de buitenste ontgrendelknop, die boven de kentekenplaat is weggewerkt.

N.B.: Een geldige passieve sleutel moet zich binnen het detectiegebied bevinden.

De achterklep vergrendelen

De achterklep wordt vergrendeld nadat u deze volledig hebt gesloten.

Intelligent ontgrendelen met passieve sleutels

Als u uw auto elektronisch vergrendelt terwijl een achterportier of de achterklep is geopend, zoekt het systeem een passieve sleutel in uw auto nadat u het laatste portier hebt gesloten. Als het systeem een sleutel detecteert, worden alle portieren ontgrendeld als indicatie dat er zich een sleutel in de auto bevindt.

N.B.: Uw auto wordt vergrendeld als er zich een andere passieve sleutel binnen de detectiezone bevindt nadat u het laatste portier hebt gesloten.

Gedeactiveerde passieve sleutels

Het systeem deactiveert in de auto achtergebleven passieve sleutels wanneer de auto wordt vergrendeld. Een gedeactiveerde passieve sleutel kan niet meer worden gebruikt om het contact aan te zetten. Druk op de ontgrendelknop op de afstandsbediening om een passieve sleutel weer te activeren.

Sleutelloze toegang in- of uitschakelen

Om sleutelloze toegang in of uit te schakelen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item Handeling
Instellingen Druk op de menutoets.
Voertuiginstellingen Druk op de OK-toets.
Sloten Druk op de OK-toets.
KeyFree Druk op de OK-toets.
Zie ook:

Toyota Auris. Achterruitenwisser en -sproeier
Bedieningsinstructies De werking van de ruitenwisser wordt geselecteerd door de hendel als volgt te bewegen:   Intervalstand Normale stand ruitenwissers Gelijktijdig insch ...

Toyota Auris. Persoonlijke voorkeursinstellingen van het display
De weergave van de volgende onderwerpen kan worden aangepast: Aan de persoonlijke voorkeur aanpasbare onderwerpen ■ ECO-controlelampje (indien aanwezig) Kan worden in- en uitgeschakeld. ` ...

Modellen: