Ford Focus: Spraakherkenning - Problemen oplossen met SYNC 3 - SYNC 3 - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Spraakherkenning

Symptoom Mogelijke oorzaak en oplossing
Het systeem begrijpt niet wat ik zeg.
  • U gebruikt mogelijk onjuiste spraakcommando's. Zie Spraakherkenning gebruiken. Voor een volledige lijst met spraakcommando's gaat u naar de lokale website van Ford.
  • U spreekt te snel.Wacht op de gesproken instructie voordat u spreekt.
Het systeem begrijpt de naam van een nummer of artiest niet.
  • Beperking van het apparaat. Bluetooth ondersteunt geen spraakcommando's.Sluit uw apparaat aan op een USB-poort.Hebt u een apparaat met iOS, houd dan de spraakbedieningstoets op het stuurwiel ingedrukt en gebruik Siri om specifieke nummers af te spelen.
  • U gebruikt mogelijk onjuiste spraakcommando's. Zie Spraakherkenning gebruiken. Voor een volledige lijst met spraakcommando's gaat u naar de lokale website van Ford.
  • U zegt de naam niet precies zoals deze op uw apparaat staat.Zeg de naam van het nummer of de artiest precies zoals deze wordt weergegeven op uw apparaat. Spel eventuele afkortingen in de naam.In de naam van het nummer of de artiest kunnen speciale tekens staan die niet worden herkend door het systeem.
  • De naam bevat speciale tekens zoals *, - of +.Wijzig de naam van de bestanden op uw apparaat of gebruik het aanraakscherm om het nummer te selecteren en af te spelen.
Het systeem begrijpt de naam van een contactpersoon op mijn apparaat niet en belt de verkeerde contactpersoon.
  • U zegt de naam niet precies zoals deze op uw apparaat staat.Zeg de voor- en familienaam van de contactpersoon precies zoals deze wordt weergegeven op uw apparaat. Spel eventuele afkortingen in de naam.
  • De naam bevat speciale tekens zoals *, - of +.Wijzig de naam van de contactpersoon op uw apparaat of gebruik het aanraakscherm om de contactpersoon te selecteren en te bellen.
Het systeem begrijpt geen buitenlandse namen van contactpersonen op mijn apparaat.
  • U zegt de naam niet precies zoals deze op uw apparaat staat.Zeg de voor- en familienaam van de contactpersoon precies zoals deze wordt weergegeven op uw apparaat. Het systeem past fonetische uitspraakregels van de geselecteerde taal toe op de namen van contactpersonen in het telefoonboek van uw apparaat. Selecteer de naam van de contactpersoon op het aanraakscherm en gebruik de optie Horen om een idee te krijgen van hoe het systeem verwacht dat u de naam uitspreekt.
De door het systeem gesproken instructies en de uitspraak van sommige woorden lijken niet erg nauwkeurig.
  • Beperking van het apparaat.Het systeem maakt gebruik van tekst-naar-spraaktechnologie en gebruikt synthetisch gegenereerde spraak in plaats van vooraf opgenomen menselijke spraak.
Zie ook:

Toyota Auris. Simple-IPA (Simple-Intelligent Parking Assist)
Simple-IPA is een systeem dat hulp biedt bij het fileparkeren. Bij het fileparkeren of het parkeren in de ruimte achter een geparkeerde auto, wordt met behulp van de sensoren op de zijkant van de v ...

Citroen C4. Vervangen van een zekering
Voordat u een zekering vervangt, dient u: de oorzaak van de storing op te sporen en te (laten) verhelpen, alle stroomverbruikers uit te schakelen, de auto te parkeren en het contact uit te zet ...

Modellen: