Ford Focus: Werking - Aanvullend 
veiligheidssysteem - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Werking

WAARSCHUWING

Extreem gevaar! Gebruik een naar achteren gericht kinderveiligheidszitje nooit op een stoel die beschermd wordt door een ervoor aangebrachte actieve airbag. Doet u dit wel, dan kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Wijzig de voorzijde van de auto op geen enkele wijze. Dit zou nadelige gevolgen voor het ontvouwen van de airbags kunnen hebben. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Draag een veiligheidsgordel en houd voldoende afstand tussen uzelf en het stuurwiel. Alleen wanneer u de veiligheidsgordel op de juiste manier draagt, kan deze u op uw plaats houden en kan de airbag maximale bescherming bieden. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Laat reparaties aan het stuurwiel, de stuurkolom, stoelen, airbags en veiligheidsgordels uitvoeren door een erkende dealer. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Houd de gebieden voor de airbags vrij. Breng niets aan op of over de panelen van de airbags. Voorwerpen kunnen projectielen worden wanneer de airbag wordt geactiveerd. Als u deze instructie negeert, kan dat letsel of de dood tot gevolg hebben.

Prik niet met scherpe voorwerpen in gebieden waar airbags zijn geplaatst. Dit zou nadelige gevolgen voor het ontvouwen van de airbags kunnen hebben en de airbags kunnen beschadigen. Als u deze instructie negeert, kan dat letsel of de dood tot gevolg hebben.

Gebruik geen optionele stoelhoezen. Het gebruik van optionele stoelhoezen kan voorkomen dat de zij-airbags worden geactiveerd en kan de kans op verwondingen bij een ongeval vergroten.

N.B.: Het opblazen van een airbag gaat gepaard met een luide knal en u ziet een onschadelijke, poederachtige stofwolk. Dit is normaal.

N.B.: Reinig de panelen van de airbags met een vochtige doek.

Zie ook:

Peugeot 308. Verwarming en ventilatie
Luchttoevoer De lucht in het interieur wordt gefilterd en wordt van buitenaf toegevoerd via het luchtrooster onder de voorruit, of in het interieur gerecirculeerd. Bedieningspaneel De lucht kan ...

Toyota Auris. Als uw auto oververhit raakt
Het volgende kan erop duiden dat de auto oververhit raakt. Auto's met een instrumentenpaneel met 3 meters: Het waarschuwingslampje hoge koelvloeistoftemperatuur gaat branden of u merkt een ver ...

Modellen: