KIA Cee'd: Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem - Voorruit ontdooien en ontwasemen - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem

Binnenzijde voorruit ontwasemen

Voorruit ontdooien en ontwasemen

1. Zet de aanjagerknop in de gewenste stand.

2. Stel de gewenste temperatuur in.

3. Druk op de toets .

4. Op basis van de omgevingstemperatuur zal de airconditioning automatisch worden ingeschakeld en zullen de stand BUITENLUCHT en een hogere aanjagersnelheid worden gekozen.

Als de airconditioning niet automatisch kan worden ingeschakeld, druk dan op de desbetreffende toets. Als stand geselecteerd wordt, wordt de aanjagersnelheid automatisch verhoogd.

Voorruit ontdooien en ontwasemen

Buitenzijde voorruit ontdooien

1.Zet de aanjager in de hoogste stand.

2.Stel de temperatuur in op maximaal.

3.Druk op de toets .

4.Op basis van de omgevingstemperatuur zal de airconditioning automatisch worden ingeschakeld en de stand BUITENLUCHT worden gekozen.

Automatisch ontwasemingssysteem (alleen voor verwarmings- en ventilatiesysteem, indien van toepassing)

Voorruit ontdooien en ontwasemen

Het automatische ontwasemingssysteem verkleint de kans op het beslaan van de binnenzijde van de voorruit doordat de aanwezigheid van vocht aan de binnenzijde van de voorruit automatisch gesignaleerd wordt.

Het automatische ontwasemingssysteem werkt als de klimaatregeling ingeschakeld is.

AANWIJZING Het automatische ontwasemingssysteem werkt mogelijk niet goed wanneer de buitentemperatuur temperatuur lager is dan -15 ВєC.

Voorruit ontdooien en ontwasemenDeze indicator geeft aan dat het automatische ontwasemingssysteem heeft geregistreerd dat er vocht aanwezig is op de binnenzijde van de voorruit en dat het systeem in werking is.

Als er meer vocht in de auto aanwezig is, gaat het systeem steeds een stap verder.

Stap 1 : Inschakelen van de airconditioning
Stap 2 : Stand toevoer buitenlucht
Stap 3 : Blazen van lucht naar de voorruit
Stap 4 : Vergroten van de luchtstroom naar de voorruit

Als uw auto is uitgerust met een automatisch ontwasemingssysteem, zal dit systeem automatisch geactiveerd worden als aan de voorwaarden voldaan is. Als u echter het automatische ontwasemingssysteem wilt uitschakelen, drukt u binnen 2 seconden 4 keer op de toets voor de voorruitontwaseming terwijl u de toets AUTO ingedrukt houdt. Het controlelampje knippert 3 keer om aan te geven dat het systeem uitgeschakeld is.

Volg bovengenoemde procedure om het automatische ontwasemingssysteem weer in te schakelen.

AANWIJZING Als handmatig de stand airco uit geselecteerd wordt terwijl het automatische ontwasemingssysteem in werking is, knippert het controlelampje van het automatische ontwasemingssysteem 3 keer om aan te geven dat de stand airco uit niet kan worden geselecteerd.

OPMERKING Verwijder de behuizing van de regensensor boven aan de voorruit aan passagierszijde niet. Eventuele schade aan onderdelen die hierdoor kan ontstaan, valt niet onder de fabrieksgarantie.

Schone lucht

Schone lucht

Wanneer het contact in stand ON wordt gezet, wordt de schone-luchtfunctie automatisch ingeschakeld.

De schone-luchtfunctie wordt automatisch uitgeschakeld als het contact in stand OFF wordt gezet.

Zie ook:

Citroen C4. Allesdragers monteren
Uit veiligheidsoverwegingen en om te voorkomen dat het dak beschadigd raakt, moet u voor uw auto goedgekeurde allesdragers gebruiken. Bevestig bij de montage van de allesdragers deze uitsluiten ...

KIA Cee'd. Verlichting voorzijde vervangen
Type A Type B Type C Richtingaanwijzer vóór Koplamp (dimlicht) Statische bochtverlichting (indien van toepassing) Parkeerlicht Parkeerlicht / Dagrijverlichti ...

Modellen: