KIA Cee'd: 15, 16 inch banden - Lekke band (met TireMobilityKit) - Wat te doen in een noodgeval - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: 15, 16 inch banden

Lekke band (met TireMobilityKit)

Lees voor een veilige bediening de instructies in deze handleiding voor gebruik aandachtig door en volg ze nauwgezet op.

 1. Compressor
 2. Fles dichtmiddel

Met de Tire Mobility Kit kan de band slechts tijdelijk worden gerepareerd.

We raden u aan het systeem te laten controleren door een officiële Kiadealer.

OPMERKING Als de auto meerdere lekke banden heeft mag de bandenreparatieset niet worden gebruikt. Het afdichtingsmiddel uit de bandenreparatieset kan namelijk maar voor één lekke band worden gebruikt.

WAARSCHUWING Gebruik de bandenreparatieset niet om een lek in de wang van de band te repareren. Hierdoor kan de band stuklopen, waardoor een ongeval zou kunnen ontstaan.

WAARSCHUWING Laat de band zo snel mogelijk repareren. De bandenspanning kan, nadat de band met de bandenreparatieset is opgepompt, op ieder moment wegvallen.

Introductie

Lekke band (met TireMobilityKit)

Met het TMK blijft u mobiel, ook na een lekke band.

Het systeem met compressor en dichtmiddel zorgt ervoor dat de meest voorkomende lekken in een personenautoband, veroorzaakt door spijkers enzovoort, effectief gedicht kunnen worden en dat de band na reparatie weer op spanning kan worden gebracht. Nadat u zich ervan overtuigd hebt dat het lek gedicht is, kunt u voorzichtig (maximaal 200 km) met een maximumsnelheid van 80 km/h verder rijden naar een bandenspecialist of een garagebedrijf om de band te laten vervangen.

In sommige gevallen, bij grotere beschadigingen in het loopvlak of in de wangen van de band, kan het gebeuren dat het lek niet afdoende gedicht kan worden.

Een te lage bandenspanning heeft een negatieve invloed op de prestaties van de band. Daarom moet u abrupte stuurbewegingen of andere manoeuvres vermijden, vooral als de auto zwaar beladen is of als er een aanhanger getrokken wordt.

De Tire Mobility Kit is niet ontworpen of bedoeld voor een permanente reparatie van een band en mag maar voor 1 band gebruikt worden. Deze handleiding laat u stap voor stap zien hoe u op een eenvoudige en betrouwbare manier een lekke band kunt repareren. Lees het hoofdstuk 'Aanwijzingen voor een veilig gebruik van het Tire Mobility Kit'.

WAARSCHUWING Gebruik het TMK niet bij een band die ernstig beschadigd is door het te lang blijven rijden met de lekke band of door het te lang blijven rijden met een te lage bandenspanning.

Alleen lekken in het loopvlak van de band kunnen met het TMK worden gerepareerd.

Aanwijzingen voor een veilig gebruik van de Tire Mobility Kit

Componenten van het Tire Mobility Kit (TMK)

Lekke band (met TireMobilityKit)

 1. Snelheidsbeperkingslabel
 2. Fles dichtmiddel en label met snelheidsbeperking
 3. Vulslang van fles dichtmiddel naar band
 4. Voedingskabel voor directe aansluiting op de accu
 5. Houder voor de fles dichtmiddel
 6. Compressor
 7. AAN/UIT-schakelaar
 8. Drukmeter voor de bandenspanning
 9. Knop om de bandenspanning te verlagen

De stekkers, kabel en vulslang kunnen opgeborgen worden in de compressorbehuizing.

Volg de hieronder beschreven procedure nauwgezet, omdat het afdichtingsmiddel anders onder hoge druk kan ontsnappen.

WAARSCHUWING - Afdichtingsmiddel waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Gebruik geen afdichtingsmiddel waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken (deze datum staat vermeld op de verpakking).

Hierdoor kan de band stuklopen.

 

WAARSCHUWING - Afdichtingsmiddel
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Contact met de ogen vermijden.
 • Niet inslikken.

Gebruik van de Tire Mobility Kit

OPMERKING

Lekke band (met TireMobilityKit)

Neem het label met de snelheidsbeperking (0) los van de fles bandenreparatievloeistof (1) en bevestig het op een goed zichtbare plaats in de auto, bijvoorbeeld op het stuurwiel, om de bestuurder eraan te herinneren dat hij of zij langzaam moet rijden.

Lekke band (met TireMobilityKit)

1. Schud de fles bandenreparatievloeistof.

Lekke band (met TireMobilityKit)

2. Schroef de vulslang (2) op de aansluiting van de fles met bandenreparatievloeistof (1).

3. Plaats de fles met bandenreparatievloeistof rechtop in de compressorbehuizing (4).

4. Zorg ervoor dat de knop (9) op de compressor niet is ingedrukt.

Lekke band (met TireMobilityKit)

5. Schroef de ventieldop van de defecte band los en schroef de vulslang (2) van de fles bandenreparatievloeistof op het ventiel.

6. Zorg ervoor dat de compressor uitgeschakeld is, stand 0.

OPMERKING Sluit de vulslang voor de bandenreparatievloeistof goed aan op het ventiel. Wanneer dit niet gebeurt, kan de bandenreparatievloeistof terugvloeien waardoor de vulslang verstopt kan raken.

Lekke band (met TireMobilityKit)

7. Steek de aansluiting van de compressor in de 12V-aansluiting van de auto.

AANWIJZING Gebruik voor het aansluiten van het aansluitsnoer alleen de 12Vaansluiting aan voorpassagierszijde.

8. Zet het contact in stand ON, zet de compressor aan en laat de compressor gedurende 5 - 7 minuten lopen, zodat de band tot de juiste spanning met bandenreparatievloeistof wordt gevuld.

(Raadpleeg "Banden en wielen" in hoofdstuk 8.) De bandenspanning na het vullen van de band is niet belangrijk; deze wordt later gecontroleerd/ gecorrigeerd.

Let er bij het vullen van de band op dat de maximale spanning niet wordt overschreden en bewaar tijdens het vullen afstand tot de band.

OPMERKING - Bandenspanning

Rijd niet met de auto wanneer de bandenspanning lager is dan 29 PSI(200 kpa). Hierdoor kan de bandenspanning plotseling wegvallen, waardoor een ongeval zou kunnen ontstaan.

9. Schakel de compressor uit.

10. Verwijder de vulslang van de fles dichtmiddel en het ventiel van de band.

Berg de Tire Mobility Kit weer op zijn oorspronkelijke positie in de auto op.

WAARSCHUWING - Koolmonoxide

Laat de motor niet gedurende langere tijd lopen in een slecht geventileerde ruimte. Hierdoor kunt u koolmonoxidevergiftiging oplopen, met ernstig letsel of de dood tot gevolg.

Lekke band (met TireMobilityKit)

Het dichtmiddel verdelen

11. Rijd onmiddellijk ongeveer 7 - 10 km (of ongeveer 10 minuten) met de auto, zodat het afdichtingsmiddel gelijkmatig in de band wordt verdeeld.

Rijd niet harder dan 80 km/h. Rijd indien mogelijk niet langzamer dan 20 km/h.

Als u tijdens het rijden ongewone trillingen opmerkt, een abnormaal rijgedrag ervaart of bijgeluiden hoort, verlaag dan uw snelheid en rijd voorzichtig verder totdat u de auto op een veilige plaats tot stilstand kunt brengen.

Roep in dat geval hulp in.Wanneer u de Tire Mobility Kit gebruikt kunnen de bandenspanningssensoren en velg door het afdichtingsmiddel beschadigd raken. Verwijder afdichtingsmiddel van de bandenspanningssensoren en van de velg en laat de band controleren door een officiële Kia-dealer.

Controleren van de bandenspanning

Lekke band (met TireMobilityKit)

1. Stop, nadat u ongeveer 7 - 10 km (of ongeveer 10 minuten) hebt gereden, op een veilige plaats.

2. Sluit slang 9 van de compressor aan op het ventiel van de band.

3. Steek de aansluiting van de compressor in de 12V-aansluiting van de auto.

4. Breng de band op de aanbevolen spanning.

Schakel het contact in en ga dan als volgt te werk.

AANWIJZING Gebruik de compressor niet langer dan 10 minuten, omdat het apparaat anders oververhit raakt en beschadigd kan raken.

AANWIJZING De manometer kan een hogere waarde dan de werkelijke waarde aangeven als de compressor draait.

Om de juiste waarde te kunnen aflezen, moet de compressor worden uitgeschakeld.

OPMERKING Rijd opnieuw een stukje als de band niet op spanning blijft.Volg de aanwijzigen in 'Het dichtmiddel verdelen'. Herhaal dan de stappen 1 tot en met 4.

Het IMS kan mogelijk niet gebruikt worden bij bandbeschadigingen groter dan ongeveer 4 mm.

We adviseren u contact op te nemen met een officiële Kiadealer als de band niet gerepareerd kan worden met de Tire Mobility Kit.

 

WAARSCHUWING De bandenspanning moet ten minste 220 kPa (32 psi) zijn. Rijd niet verder als dat niet het geval is.

Roep in dat geval hulp in.

 

OPMERKING - Bandenspanningssensor

Het afdichtingsmiddel op de bandenspanningssensor en velg moet worden verwijderd wanneer de band door een nieuw exemplaar wordt vervangen en de bandenspanningssensoren moeten door een officiële Kiadealer worden gecontroleerd.

Zie ook:

KIA Cee'd. Hoe het systeem werkt (Parkeermodus)
1. Activeer het Smart Parking Assist-systeem De selectiehendel moet in stand D (rijden) of N (neutraal) worden gezet. 2.Selecteer de parkeerhulpmodus 3.Zoek een parkeerplaats: rijd langzaam ...

Ford Focus. Handgeschakelde versnellingsbak
Laat uw hand niet op de versnellingshendel rusten tijdens het rijden en gebruik de versnellingshendel niet om voorwerpen aan te hangen of te ondersteunen. Dit kan schade aan de transmissie v ...

Modellen: