KIA Cee'd: Alarmknipperlichten - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Alarmknipperlichten

Alarmknipperlichten

De alarmknipperlichten moeten worden gebruikt als u door omstandigheden gedwongen bent de auto op een gevaarlijke plaats tot stilstand te brengen. Zet, als u de auto in noodsituaties tot stilstand moet brengen, de auto zo ver mogelijk naast de rijbaan.

De alarmknipperlichten worden ingeschakeld door de schakelaar voor de alarmknipperlichten in te drukken.

Hierdoor gaan alle richtingaanwijzers tegelijk knipperen. De alarmknipperlichten werken ook als de sleutel niet in het contactslot zit.

Druk nogmaals op de schakelaar voor de alarmknipperlichten om ze uit te schakelen.

Zie ook:

Ford Focus. Spraakherkenning
Symptoom Mogelijke oorzaak en oplossing Het systeem begrijpt niet wat ik zeg. U gebruikt mogelijk onjuiste spraakcomm ...

KIA Cee'd. Onderhoudswerkzaamheden
Neem bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en controles de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht om schade aan uw auto en/of persoonlijk letsel te voorkomen. Niet doelmatig, onvoldo ...

Modellen: