KIA Cee'd: Als de motor niet gestart kan worden - Wat te doen in een noodgeval - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Als de motor niet gestart kan worden

KIA Cee'd / KIA Cee'd - Instructieboekje / Wat te doen in een noodgeval / Als de motor niet gestart kan worden

Als de motor niet of langzaam ronddraait

1. Controleer als uw auto is uitgerust met een automatische transmissie of de selectiehendel in stand N of P staat en of de parkeerrem geactiveerd is.

2. Controleer of de accuklemmen schoon zijn en goed vastzitten.

3. Schakel de interieurverlichting in. Als de interieurverlichting zwakker gaat branden of uitgaat als u de startmotor bedient, is de accu te ver ontladen.

4. Controleer of de aansluitingen van de startmotor goed vastzitten.

5. Probeer de auto niet aan te slepen of aan te duwen. Zie de aanwijzingen bij "Starten met hulpaccu".

WAARSCHUWING Probeer de auto niet aan te slepen of aan te duwen. Hierdoor kan een aanrijding of andere schade ontstaan. Verder kan de katalysator (indien van toepassing) door overbelasting beschadigd raken en brand veroorzaken als de auto wordt aangesleept of aangeduwd.

Als de motor wel ronddraait maar niet aanslaat

1. Controleer het brandstofniveau.

2. Zet het contact in stand LOCK/OFF en controleer alle stekkerverbindingen van de ontsteking, de bobine en de bougies. Sluit een eventuele losse stekker weer aan.

3. Controleer de brandstofleiding in de motorruimte.

4. Als de motor nog steeds niet start, neem dan telefonisch contact op met een officiële Kia-dealer.

Zie ook:

KIA Cee'd. Sleutels
Noteer het sleutelnummer Het sleutelnummer is ingeslagen in het plaatje met de sleutelcode aan uw set sleutels. Als u uw sleutels kwijtraakt, adviseren we u contact op te nemen met een offi ...

Peugeot 308. Controle / aanpassen bandenspanning
U kunt de compressor, zonder inspuiting van het afdichtmiddel, ook gebruiken om uw bandenspanning te controleren of uw banden op spanning te brengen. Draai de schakelaar A in de stand "Op ...

Modellen: