KIA Cee'd: Starten met hulpaccu - Wat te doen in een noodgeval - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Starten met hulpaccu

Starten met hulpaccu

Sluit de kabels in de aangegeven volgorde aan en neem ze in de omgekeerde volgorde los.

Starten met een hulpaccu

Starten met een hulpaccu kan gevaarlijk zijn als dit niet op de juiste manier gebeurt. Volg daarom de procedures voor het starten met een hulpaccu om te voorkomen dat u letsel oploopt of de auto en de accu beschadigd raken. Wij adviseren u met klem om bij twijfel een expert te raadplegen.

OPMERKING Maak alleen gebruik van een 12Vhulpaccu.

Door het gebruik van een 24V-spanningsbron (twee seriegeschakelde 12V-accu's of een 24Vsnelstartapparaat) kunt u de startmotor, het ontstekingssysteem en andere onderdelen van het elektrisch systeem beschadigen.

WAARSCHUWING - Accu

Controleer nooit het elektrolytniveau in de accu. Hierdoor kan de accu scheuren of ontploffen, waardoor ernstig letsel kan ontstaan.

WAARSCHUWING - Accu
 • Houd vonken en open vuur uit de buurt van de accu. In de accu komt waterstof vrij dat kan exploderen wanneer het wordt blootgesteld aan vlammen of vonken.

  Als deze instructies niet nauwlettend worden gevolgd, kunt u ernstig letsel oplopen en kan schade aan de auto ontstaan! Neem contact op met een hulpdienst als u niet zeker weet hoe u deze procedure moet uitvoeren.

  Accu's bevatten zwavelzuur. Dit is een giftige en zeer agressieve stof.

  Draag bij het starten met een hulpaccu daarom altijd een beschermende bril en zorg dat er geen accuzuur op uzelf, uw kleding of uw auto terechtkomt.

 • Probeer uw auto niet met een hulpaccu te starten als de lege accu bevroren is of het elektrolytpeil laag is; de accu kan scheuren of exploderen.
 • Voorkom dat de startkabel (+) en (-) elkaar raken. Anders kunnen vonken ontstaan.
 • De accu kan scheuren of exploderen wanneer u een ontladen of bevroren accu start met behulp van een hulpaccu.

Startprocedure met behulp van een hulpaccu

OPMERKING - AGM-accu (indien van toepassing)
 • AGM-accu's (Absorbed Glass Mat) zijn onderhoudsvrij en we adviseren u ze te laten onderhouden door een officiële Kia-dealer. Gebruik voor het laden van uw AGM-accu alleen volautomatische acculaders die speciaal zijn ontworpen voor AGM-accu's.
 • Bij het vervangen van de AGMaccu adviseren wij u onderdelen aan te schaffen bij een officiële Kia-dealer.
 • Open of verwijder de afdekkap bovenop de accu niet. Hierdoor kan het elektrolyt uit de accu gaan lekken wat tot ernstig letsel kan leiden.
 • Als de AGM-accu is losgenomen of vervangen, werkt de ISGfunctie niet direct.

  Als u de ISG-functie wilt gebruiken, moet eerst de accusensor gedurende ongeveer 4 uur worden gekalibreerd met het contact uitgeschakeld.

AANWIJZING Als de accu ontladen is, kan de motor worden gestart met behulp van een accu van een andere auto en twee startkabels.

Gebruik alleen startkabels met volledig geïsoleerde klemmen.

Volg de volgende procedure nauwlettend op om persoonlijk letsel en beschadiging van beide auto's te voorkomen.

1. Controleer of de hulpaccu die u wilt gebruiken een 12 V accu is en controleer als deze zich in een andere auto bevindt of hij met de minpool aan massa.

2. Als de hulpaccu zich in een andere auto bevindt, mogen beide auto's elkaar niet raken.

3. Schakel alle elektrische verbruikers uit.

4. Sluit de startkabels aan in de volgorde die in de afbeelding is aangegeven.

Sluit eerst één klem van de startkabel aan op de pluspool van de lege accu (1) en de andere klem van dezelfde kabel op de pluspool van de hulpaccu (2). Sluit vervolgens één klem van de andere kabel aan op de minpool van de hulpaccu (3) en de andere klem op een metalen onderdeel (bijvoorbeeld het motorhijsoog) uit de buurt van de accu (4). Sluit de startkabel niet aan op of in de buurt van draaiende onderdelen. Zorg ervoor dat de carrosserieën van beide auto's elkaar niet raken, omdat er anders kans op kortsluiting bestaat.

Zorg ervoor dat de startkabels uitsluitend contact maken met de juiste accupolen of de juiste massaverbinding.

Leun bij het aansluiten niet over de accu.

OPMERKING - Accukabels

Sluit de startkabel verbonden met de minpool (-) van de hulpaccu niet aan op de minpool (-) van de lege accu. Hierdoor kan de ontladen accu oververhit raken en scheuren, waardoor er accuzuur lekt.

Sluit één klem van de startkabel aan op de minpool van de hulpaccu en de andere klem op een metalen onderdeel, zo ver mogelijk verwijderd van de accu.

5. Start de motor van de auto met de hulpaccu en laat deze met 2.000 omw/min draaien. Start vervolgens de motor van de auto met de lege accu.

Wanneer de eerste startpoging niet succesvol is, wacht dan een paar minuten tot de volgende poging om de ontladen accu te laten bijladen.

We adviseren u het systeem te laten controleren door een officiële Kia-dealer als niet duidelijk is wat de oorzaak van het ontladen van de accu is.

Aanduwen of aanslepen

Een auto uitgerust met een handgeschakelde transmissie mag niet worden aangeduwd of aangesleept omdat hierdoor het emissieregelsysteem beschadigd kan raken.

Auto's die uitgerust zijn met een automatische transmissie kunnen niet worden aangeduwd of aangesleept.

Volg de aanwijzingen in dit gedeelte voor het starten met een hulpaccu.

WAARSCHUWING Probeer nooit een auto door middel van slepen te starten. Wanneer de auto plotseling naar voren schiet als de motor aanslaat, kan een aanrijding veroorzaakt worden.
Zie ook:

KIA Cee'd. 17, 18 inch banden
Lees voor een veilige bediening de instructies in deze handleiding voor gebruik aandachtig door en volg ze nauwgezet op. Compressor Fles dichtmiddel Met de Tire Mobility Kit kan de ba ...

Peugeot 308. Vergrendelen / ontgrendelen van binnenuit
Automatische centrale vergrendeling van de portieren De portieren kunnen tijdens het rijden automatisch worden vergrendeld (bij een snelheid hoger dan 10 km/h). Houd om deze functie in of uit te ...

Modellen: