KIA Cee'd: Antidiefstalsysteem - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Antidiefstalsysteem

Antidiefstalsysteem

Op auto's die zijn uitgerust met een antidiefstalsysteem is een sticker aangebracht met de volgende tekst:

1. WARNING (WAARSCHUWING)

2. SECURITY SYSTEM (VEILIGHEIDSSYSTEEM)

Antidiefstalsysteem

Dit systeem is ontworpen om inbraak in de auto te voorkomen. Het systeem heeft drie standen: in de eerste is het alarm ingeschakeld, in de tweede stand klinkt het alarm en in de derde stand is het alarm uitgeschakeld. Als het systeem wordt geactiveerd, klinkt er een alarm en knipperen de alarmknipperlichten.

Antidiefstalsysteem ingeschakeld

Met de Smart Key

Parkeer de auto en zet de motor uit.

Schakel het alarm in zoals hieronder beschreven is.

1. Zet de motor uit.

2. Controleer of alle portieren, de motorkap en de achterklep goed gesloten zijn.

3. - Vergrendel de portieren door de toets van de portiergreep aan de buitenzijde van het voorportier in te drukken met de Smart Key in uw bezit.

Na het voltooien van bovenstaande stappen knipperen de alarmknipperlichten eenmaal om aan te geven dat het alarm is ingeschakeld.

Als de achterklep of de motorkap open is, werken de alarmknipperlichten niet en wordt het antidiefstalsysteem niet ingeschakeld. Als de achterklep en de motorkap vervolgens worden gesloten, zullen de alarmknipperlichten eenmaal knipperen en wordt het antidiefstalsysteem ingeschakeld.

- Vergrendel de portieren door op de vergrendeltoets van de Smart Key te drukken.

Na het voltooien van bovenstaande stappen knipperen de alarmknipperlichten eenmaal om aan te geven dat het alarm is ingeschakeld.

Als een portier, de achterklep of de motorkap is geopend, werken de alarmknipperlichten niet en wordt het antidiefstalsysteem niet ingeschakeld.

Als de achterklep en de motorkap vervolgens worden gesloten, zullen de alarmknipperlichten eenmaal knipperen en wordt het antidiefstalsysteem ingeschakeld.

Met de afstandsbediening

Parkeer de auto en zet de motor uit.

Schakel het alarm in zoals hieronder beschreven is.

1.Zet de motor uit en verwijder de contactsleutel uit het contactslot.

2.Controleer of alle portieren, de motorkap en de achterklep goed gesloten zijn.

3.Vergrendel de portieren door op de vergrendeltoets van de afstandsbediening te drukken.

Na het voltooien van bovenstaande stappen knipperen de alarmknipperlichten eenmaal om aan te geven dat het alarm is ingeschakeld.

Als een portier, de achterklep of de motorkap is geopend, werken de alarmknipperlichten niet en wordt het antidiefstalsysteem niet ingeschakeld.

Als de achterklep en de motorkap vervolgens worden gesloten, zullen de alarmknipperlichten eenmaal knipperen en wordt het antidiefstalsysteem ingeschakeld.

- Schakel het alarm pas in als alle passagiers de auto verlaten hebben.

Als het alarm wordt ingeschakeld terwijl er nog iemand in de auto zit, wordt het alarm geactiveerd als diegene de auto verlaat. Als binnen 30 seconden na het inschakelen van het antidiefstalsysteem een portier, de achterklep of de motorkap wordt geopend, wordt het systeem uitgeschakeld om onnodig activeren van het alarm te voorkomen.

Alarm geactiveerd

Het alarm wordt geactiveerd als een van de volgende situaties zich voordoet terwijl het alarm is ingeschakeld.

Het alarm klinkt en de alarmknipperlichten knipperen gedurende 27 seconden, tenzij het systeem wordt uitgeschakeld. Het alarm kan worden uitgeschakeld door de portieren te ontgrendelen met de afstandsbediening of Smart Key.

Antidiefstalsysteem uitgeschakeld

Het systeem wordt in de volgende situaties uitgeschakeld:

Afstandsbediening

Smart Key

Nadat de portieren zijn ontgrendeld, knipperen de alarmknipperlichten tweemaal om aan te geven dat het alarm is uitgeschakeld.

Als er op de ontgrendeltoets van de afstandsbediening wordt gedrukt en er binnen 30 seconden geen portier (of achterklep) wordt geopend, wordt het alarm weer ingeschakeld.

AANWIJZING

OPMERKING Breng geen wijzigingen aan in het antidiefstalsysteem. Hierdoor kan het systeem defect raken. We adviseren u het systeem te laten repareren door een officiële Kiadealer.

Storingen veroorzaakt door onjuiste afstelling of eigenhandige aanpassingen van het antidiefstalsysteem vallen niet onder de fabrieksgarantie.

Zie ook:

Ford Focus. Werking
WAARSCHUWINGHet systeem is bedoeld om de bestuurder te helpen. Het systeem is niet bedoeld ter vervanging van uw aandacht en inschattingsvermogen. U bent nog steeds verantwoordelijk om tijde ...

Ford Focus. Zijsensorsysteem
WAARSCHUWING Het systeem detecteert mogelijk geen voorwerpen met oppervlakken die reflectie absorberen. Wees altijd voorzichtig en oplettend tijdens het rijden. Als u niet goed oplet, kunt ...

Modellen: