KIA Cee'd: Basisgebruik: Audio-
CD/MP3-CD/USB/iPod/
Mijn muziek - Bedieningsorganen en
functies systeem (Type A) - Audiosysteem - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Basisgebruik: Audio- CD/MP3-CD/USB/iPod/ Mijn muziek

Druk op de toets om van modus te wisselen in de volgorde CD USB(iPod) AUX Mijn muziek BT Audio.

De naam van de map/bestandsnaam wordt op het scherm weergegeven.

Audiosysteem

Audiosysteem

De CD wordt automatisch afgespeeld wanneer er een CD in de CD-speler wordt geplaatst.

Muziek van een USB-apparaat wordt automatisch afgespeeld wanneer er een USB-apparaat wordt aangesloten.

Herhalen

Tijdens het afspelen van een muziekstuk (bestand) -toets (RPT) Modus Audio CD, MP3 CD, USB, iPod, Mijn muziek: RPT op het scherm

Modus MP3 CD, USB: FLD.RPT op het scherm

Druk nogmaals op de toets om de herhaalfunctie uit te schakelen.

Willekeurig

Tijdens het afspelen van een muziekstuk (bestand) -toets (RDM).

Modus Audio CD, Mijn muziek: RDM op het scherm

Modus MP3 CD, USB: FLD.RDM op het scherm

Modus MP3 CD, USB : RDM op het scherm

iPod-modus: RDM op het scherm

Druk nogmaals op de toets om de randomfunctie uit te schakelen.

Wijzigen van muziekstuk/ bestand

Tijdens het afspelen van een muziekstuk (bestand) Audiosysteem-toets.

Als er binnen 1 seconden nogmaals op de toets Audiosysteemwordt gedrukt, wordt het vorige nummer afgespeeld.

Tijdens het afspelen van een muziekstuk (bestand) -toets

Scan

Druk nogmaals op de toetsAudiosysteem om de functie uit te schakelen.

Map doorzoeken: modus MP3 CD, USB

Tijdens het afspelen van een bestand -toets (map omhoog)

Tijdens het afspelen van een bestand -toets (map omlaag)

Als er een map wordt geselecteerd door op de knop TUNE te drukken, wordt het eerste bestand van de geselecteerde map afgespeeld.

Muziekstukken zoeken (bestand)

MENU: Audio-CD

Druk op de toets voor de CD MP3-modus om de functies Repeat, Random of Information (herhalen, willekeurig, informatie) in te schakelen.

Herhalen

Druk op de toets Kies [ RPT] met de knop TUNE of de toets om het muziekstuk waar naar geluisterd wordt te herhalen.

Druk nogmaals op RPT om de functie uit te schakelen.

Willekeurig

Druk op de toets Kies [ RDM] met de knop TUNE of de toets om de muziekstukken in de huidige map af te spelen in willekeurige volgorde.

Druk nogmaals op RDM om de functie uit te schakelen.

Informatie

Druk op de toets Kies [Info] met de knop TUNE of de toets om informatie over het huidige muziekstuk weer te geven.

Druk op de toets om de weergave van de informatie te beëindigen.

MENU: MP3 CD/USB

Druk op de toets voor de modus CD MP3 om de functies Repeat, Folder Random, Folder Repeat, All Random, Information en Copy (herhalen, willekeurig, map willekeurig, map herhalen, alles willekeurig, informatie, kopiëren) in te stellen.

Herhalen

Druk op de toets Kies [ RPT] met de knop TUNE of de toets om het muziekstuk waar naar geluisterd wordt te herhalen.

Druk nogmaals op RPT om de functie uit te schakelen.

Map willekeurig

Druk op de toets Selecteer [ F.RDM] met de knop TUNE of de toets om de muziekstukken in de actuele map in willekeurige volgorde af te spelen.

Druk nogmaals op F.RDM om de functie uit te schakelen.

Map herhalen

Druk op de toets Kies [ F.RPT] met de knop TUNE of de toets om de muziekstukken in de huidige map te herhalen.

Druk nogmaals op F.RPT om de functie uit te schakelen.

Alle muziekstukken willekeurig afspelen

Druk op de toets Kies [ A.RDM] met de knop TUNE of de toets om alle muziekstukken op de CD af te spelen in willekeurige volgorde.

Druk nogmaals op A.RDM om de functie uit te schakelen.

Informatie

Druk op de toets Kies [ Info] met de knop TUNE of de toets om informatie over het huidige muziekstuk weer te geven.

Druk op de toets om de weergave van de informatie te beëindigen.

Kopie (indien van toepassing)

Druk op de toets Kies [ Copy] (kopie) met de knop TUNE of de toets .

Wordt gebruikt om het actuele muziekstuk te kopiëren naar Mijn muziek. U kunt de gekopieerde muziek afspelen in de modus Mijn muziek.

Als er tijdens het kopiëren op een andere toets wordt gedrukt, verschijnt er een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd of het kopiëren moet worden beëindigd.

Als er een ander medium wordt aangesloten of geplaatst (USB, CD, iPod, AUX) tijdens het kopiëren, wordt het kopiëren beëindigd.

Tijdens het kopiëren wordt er geen muziek weergegeven.

MENU: iPod

Druk in de iPod-modus op de toets om de functies voor herhalen, willekeurige, informatie en zoeken in te stellen.

Herhalen

Druk op de toets Kies [ RPT] met de knop TUNE of de toets om het muziekstuk waar naar geluisterd wordt te herhalen.

Druk nogmaals op RPT om de functie uit te schakelen.

Willekeurig

Druk op de toets Kies [ RDM] met de knop TUNE of de toets .

Hiermee worden alle muziekstukken in de actuele afspeelcategorie in willekeurige volgorde afgespeeld.

Druk nogmaals op RDM om de functie uit te schakelen.

Informatie

Druk op de toets Kies [ Info] met de knop TUNE of de toets .

Hiermee wordt informatie over het actuele muziekstuk weergegeven.

Druk op de toets om de weergave van de informatie te beëindigen.

Zoeken

Druk op de toets Kies [ Search] (zoeken) met de knop TUNE of de toets .

Hiermee geeft u de iPod-categorielijst weer.

Als u tijdens het zoeken naar een iPod-categorie op de toets drukt, gaat u naar de bovenliggende categorie.

MENU: Mijn muziek-modus (indien van toepassing)

Druk in de Mijn muziek-modus op toets om de functie Repeat, Random, Information, Delete, Delete All of Delete Selection (herhalen, willekeurig, informatie, verwijderen, alles verwijderen, selectie verwijderen) in te schakelen.

Herhalen

Druk op de toets Kies [ RPT] met de knop TUNE of de toets .

Herhaalt het muziekstuk dat op dat moment wordt afgespeeld.

Druk nogmaals op RPT om de functie uit te schakelen.

Willekeurig

Druk op de toets Kies [ RDM] met de knop TUNE of de toets .

Hiermee speelt u alle muziekstukken in willekeurige volgorde af.

Druk nogmaals op RDM om het afspelen in willekeurige volgorde uit te schakelen.

Informatie

Druk op de toets Kies [ Info] met de knop TUNE of de toets .

Hiermee wordt informatie over het actuele muziekstuk weergegeven.

Druk op de toets om de weergave van de informatie te beëindigen.

Verwijderen

Druk op de toets Kies [ Delete] (verwijderen) met de knop TUNE of de toets .

  1. Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen met de knop TUNE.
  2. Druk op de toets en selecteer het menu Delete (verwijderen) om het geselecteerde bestand te verwijderen.

Alle muziekstukken verwijderen

Druk op de toets   Kies [ Del.All] (alles verwijderen) met de knop TUNE of de toets .

Hiermee verwijdert u alle muziekstukken uit Mijn muziek.

Selectie verwijderen

Druk op de toets   Kies [ Del.Sel] (selectie verwijderen) met de knop TUNE of de toets .

De muziekstukken in Mijn muziek worden geselecteerd en verwijderd.

  1. Selecteer de muziekstukken die u uit de lijst wilt verwijderen.

  1. Druk na het selecteren op toets en selecteer het menu Delete (verwijderen).

AANWIJZING - Mijn muziek gebruiken

AUX

AUX wordt gebruikt om de externe MEDIA af te spelen die op dat moment via de AUX-ingang zijn aangesloten.

De AUX-modus wordt automatisch ingeschakeld wanneer via de AUXingang een extern apparaat wordt aansloten.

Als er een extern apparaat is aangesloten, kunt u ook toets indrukken om de AUX-modus in te schakelen.

De AUX-modus kan niet worden gestart als er geen extern apparaat is aangesloten op de AUX-aansluiting.

AANWIJZING - De AUX-aansluiting gebruiken

Steek de AUX-stekker stevig in de AUX-ingang om deze te gebruiken.

Bluetooth Wireless Technology-audio Type A-1

Wat is Bluetooth Wireless Technology?

Bluetooth Wireless Technology is een techniek waarbij meerdere apparaten, zoals handsfree-apparaten, stereokoptelefoons, afstandsbedieningen, enz. over een korte afstand draadloos met elkaar kunnen communiceren. Bezoek voor meer informatie de Bluetooth Wireless Technology website op www.Bluetooth.com.

Vóór het gebruik van de audiofuncties van Bluetooth Wireless Technology

WAARSCHUWING Als u tijdens het rijden wordt afgeleid, kunt u de controle over de auto verliezen, met een aanrijding en mogelijk ernstig letsel tot gevolg. De voornaamste verantwoordelijkheid van de bestuurder is het veilig besturen van de auto volgens de wettelijke regels. Het gebruik van draagbare apparatuur of andere systemen die de aandacht van de bestuurder op welke wijze dan ook afleiden van de weg of het gebruik van draagbare apparatuur of andere systemen die wettelijk niet zijn toegestaan, is dan ook verboden.

Bluetooth Wireless Technologyaudio starten

Op sommige mobiele telefoons wordt het afspelen van audio mogelijk niet automatisch gestart.

Functies van Bluetooth Wireless Technology-audio gebruiken

Druk op knop TUNE om het actuele muziekstuk af te spelen en te onderbreken.

Sommige mobiele telefoons ondersteunen de functies voor vorige/volgende/afspelen/pauze wellicht niet.

Zie ook:

Ford Focus. Parkeerrem - Automatische transmissie
WAARSCHUWING Trek de parkeerrem altijd volledig aan en zorg dat u de auto in de parkeerstand (P) zet. Schakel het contact uit en verwijder de sleutel als u de auto verlaat.De handrem inscha ...

KIA Cee'd. Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheidsgordels
WAARSCHUWING Alle inzittenden moeten te allen tijde hun veiligheidsgordel dragen. Veiligheidsgordels en kinderzitjes beperken de kans op letsel in geval van een aanrijding of een noodsto ...

Modellen: