KIA Cee'd: Interieurverlichting - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Interieurverlichting

OPMERKING Laat de interieurverlichting niet te lang branden als de motor niet draait.

Hierdoor kan de accu ontladen raken.

 

WAARSCHUWING Gebruik de interieurverlichting niet wanneer u in het donker rijdt.

Doordat de interieurverlichting het zicht kan beperken, kunnen ongevallen ontstaan

Automatisch uitschakelen interieurverlichting

Leeslampje

Interieurverlichting

Druk op het lampglas (1) om het leeslampje in of uit te schakelen

AANWIJZING Wanneer de verlichting wordt ingeschakeld door op het lampglas (1) te drukken, zal zelfs wanneer de schakelaar (2) in stand OFF staat de verlichting niet doven.

Interieurverlichting

Interieurverlichting

Type A

Druk op de toets om het lampje in of uit te schakelen.

Als het leeslampje wordt ingeschakeld met de schakelaar voor het leeslampje, gaat ook de interieurverlichting branden.

Type B

Druk op toets om de interieurverlichting in te schakelen.

Druk op toets O om de interieurverlichting uit te schakelen.

Verlichting make-upspiegel (indien van toepassing)

Interieurverlichting

Druk op de toets om het lampje in of uit te schakelen.

WAARSCHUWING - Verlichting make-upspiegel

Zet de schakelaar altijd in stand uit als de verlichting van de makeupspiegel niet wordt gebruikt. Als de zonneklep wordt teruggeklapt terwijl het lampje nog brandt, kan de accu ontladen raken en de zonneklep beschadigd worden.

Bagageruimteverlichting

Interieurverlichting

De werkelijke bagageruimte kan afwijken van de afbeelding.

De bagageruimteverlichting gaat branden zodra de achterklep geopend wordt.

Verlichting dashboardkastje

Interieurverlichting

De verlichting in het dashboardkastje gaat branden als het dashboardkastje wordt geopend.

Zie ook:

Citroen C4. Noodprocedure voor het starten
Als de elektronische sleutel zich in het detectiegebied bevindt en de motor niet start als u op de knop "START/STOP" drukt: Zet bij auto's met een automatische transmissie de selectiehendel ...

Toyota Auris. Als u denkt dat er iets mis is
Als u een van de volgende verschijnselen opmerkt, moet uw auto mogelijk worden afgesteld of gerepareerd. Neem zo snel mogelijk contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of ...

Modellen: