KIA Cee'd: Onderhoud van CD's - Audiosysteem - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Onderhoud van CD's

AANWIJZING - Het afspelen van niet-compatibele audio- CD's met kopieerbeveiliging

CD's met kopieerbeveiliging die niet compatibel zijn met internationale standaarden voor audio-CD's (Red Book) kunnen wellicht niet worden afgespeeld op het audiosysteem van uw auto. Als u deze toch probeert af te spelen en uw CD-speler werkt niet naar behoren, dan ligt dat waarschijnlijk aan de desbetreffende CD en niet aan de CD-speler.

AANWIJZING :

Volgorde waarin bestanden (mappen) worden afgespeeld:

1.Volgorde waarin muziekstukken worden afgespeeld: 1  -  14 opeenvolgend.

2.Volgorde waarin mappen worden afgespeeld:

Als er geen muziekbestanden in de map staan, wordt die map niet weergegeven.

WAARSCHUWING
 • Staar tijdens het rijden niet naar het scherm. Als u gedurende langere tijd naar het scherm staart, kunt u verkeersongelukken veroorzaken.
 • Demonteer of monteer het audiosysteem niet en breng geen wijzigingen aan. Als u dit doet, kan dat resulteren in ongelukken, brand of een elektrische schok.
 • Als u de telefoon gebruikt tijdens het rijden, kunt u minder goed op het verkeer letten en vergroot u de kans op ongelukken. Parkeer de auto voordat u de telefoonfunctie gebruikt.
 • Zorg ervoor dat er geen water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen. Anders kan dit leiden tot rook, brand of storingen in het product.
 • Gebruik het product niet als het scherm leeg blijft of als er geen geluid hoorbaar is. Dit kan duiden op een storing in het product. Als u het product in dergelijke situaties blijft gebruiken, kan dat leiden tot ongelukken (brand, elektrische schok) of storingen in het product.
 • Raak tijdens onweer de antenne niet aan, omdat dit kan leiden tot een elektrische schok.
 • Stop of parkeer de auto niet in gebieden met een stop- of parkeerverbod om het product te gebruiken. Anders kan dit leiden tot verkeersongelukken.
 • Gebruik het systeem met het contact AAN. Langdurig gebruik met het contact UIT kan leiden tot een lege accu.

OPMERKING
 • Als u het apparaat gebruikt tijdens het rijden, kan dit leiden tot ongelukken omdat u onvoldoende op uw omgeving let.

  Parkeer eerst de auto voordat u het apparaat gebruikt.

 • Pas het volume zodanig aan dat u ook de geluiden van buiten de auto kunt horen. Als het volume te hoog is en u geluiden van buiten de auto niet kunt horen, kan dat leiden tot ongelukken.
 • Let op het volume wanneer u het apparaat inschakelt. Een plotseling zeer hoog volume bij het inschakelen van het apparaat kan leiden tot gehoorbeschadigingen. (Pas het volume aan tot een aanvaardbaar niveau voordat u het apparaat inschakelt.)
 • Als u het apparaat op een andere positie wilt installeren, informeer dan bij uw leverancier of servicecentrum. Er is technische kennis vereist om het apparaat te installeren of te demonteren.
 • Zet het contact AAN voordat u dit apparaat gebruikt. Gebruik het audiosysteem niet gedurende langere perioden met het contact UIT, omdat hierdoor de accu leeg kan raken.
 • Stel het apparaat niet bloot aan ernstige schokken en laat het niet vallen. Directe druk op de voorzijde van de monitor kan schade veroorzaken aan het LCD of touchscreen.
 • Wanneer u het apparaat schoonmaakt, moet u het apparaat uitschakelen en een droge, zachte doek gebruiken.

  Gebruik nooit ruwe materialen, chemische doeken of oplosmiddelen (alcohol, benzeen, thinner, enz.) omdat dergelijke middelen het paneel van het apparaat kunnen beschadigen of verkleuringen kunnen veroorzaken.

 • Plaats geen dranken in de buurt van het audiosysteem. Als u morst met dranken kan dit leiden tot storingen in het systeem.
 • Als er sprake is van een storing, neem dan contact op met uw leverancier of servicecentrum.
 • Wanneer het audiosysteem in een elektromagnetische omgeving wordt geplaatst, ontstaat mogelijk ruis.

AANWIJZING - GEBRUIK VAN HET USB-APPARAAT

AANWIJZING - de iPod gebruiken

AANWIJZING - GEBRUIK VAN HET Bluetooth Wireless Technology-systeem

AANWIJZING - SPRAAKCOMMANDO'S GEBRUIKEN

Zie ook:

Ford Focus. Kindersloten - Auto's met: Kindersloten met afstandsbediening
WAARSCHUWING De achterportieren kunnen niet van binnenuit worden ontgrendeld indien het kinderslot is ingeschakeld.De bediening van het kinderslot bevindt zich op het bestuurdersportier. ...

KIA Cee'd. Wielen verwisselen
Om de banden zo gelijkmatig mogelijk te laten slijten wordt aangeraden de wielen iedere 12.000 km of eerder, indien het slijtagepatroon daartoe aanleiding geeft, te verwisselen. Controleer bij ...

Modellen: