KIA Cee'd: Portiersloten van binnenuit
vergrendelen/ontgrendelen - Sloten - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Portiersloten van binnenuit vergrendelen/ontgrendelen

KIA Cee'd / KIA Cee'd - Instructieboekje / Kenmerken van uw auto / Sloten / Portiersloten van binnenuit vergrendelen/ontgrendelen

Met de vergrendelknop

Sloten

Bestuurdersportier en voorpassagiersportier (indien van toepassing) Als er aan de portiergreep aan de binnenzijde wordt getrokken terwijl het portier is vergrendeld, zal het portier worden ontgrendeld en geopend.

Achterportier (indien van toepassing) Als er eenmaal aan de portiergreep aan de binnenzijde wordt getrokken terwijl het portier is vergrendeld, wordt het portier ontgrendeld.

Als tweemaal aan de portiergreep aan de binnenzijde wordt getrokken, gaat het portier open.

Als de portierontgrendeling niet werkt terwijl u in de auto zit, probeer dan een van onderstaande mogelijkheden:

WAARSCHUWING Trek niet aan de binnenportiergreep van het bestuurdersportier (of passagiersportier) tijdens het rijden.

Met schakelaar portiervergrendeling

Sloten

Het systeem wordt bediend door de vergrendel-/ontgrendelschakelaar voor het portier in te drukken.

AANWIJZING Als de portieren eenmaal zijn vergrendeld met de afstandsbediening of Smart Key, kunnen de portieren niet worden ontgrendeld met de schakelaar voor de centrale portiervergrendeling/-ontgrendeling.

WAARSCHUWING - Portieren
  • De portieren moeten tijdens het rijden altijd volledig gesloten en vergrendeld blijven om het onverwachts openen van de portieren te voorkomen.

    Vergrendelde portieren schrikken ook mogelijke indringers af wanneer de auto langzaam rijdt of stopt.

  • Let bij het openen van portieren goed op of er geen ander verkeer aankomt. Anders kan er schade of letsel ontstaan.

WAARSCHUWING - Ontgrendelde auto

Als u de auto niet vergrendeld achterlaat, geeft u gelegenheid tot diefstal. Verwijder altijd de contactsleutel, bedien de parkeerrem, sluit alle ruiten en vergrendel alle portieren als u uw auto onbeheerd achterlaat.

WAARSCHUWING - Kinderen alleen achterlaten

Een afgesloten auto kan binnenin erg warm worden, waardoor achtergelaten kinderen of huisdieren die niet uit de auto kunnen komen, letsel kunnen oplopen. Bovendien kunnen kinderen ernstig gewond raken door het bedienen van bepaalde systemen in de auto. Laat kinderen en huisdieren nooit zonder toezicht achter in de auto.

Supervergrendeling (indien van toepassing)

Bepaalde uitvoeringen zijn uitgerust met supervergrendeling. Supervergrendeling voorkomt dat een portier vanaf de binnen- of buitenkant geopend wordt en dient als extra beveiliging.

Om de auto te vergrendelen met gebruikmaking van de supervergrendelingsfunctie moeten de portieren worden vergrendeld met de afstandsbediening of de Smart Key. Gebruik nogmaals de afstandsbediening of de Smart Key om de auto te ontgrendelen.

WAARSCHUWING Vergrendel de portieren niet met de afstandsbediening of de Smart Key als zich nog iemand in de auto bevindt. De persoon in de auto kan de portieren niet ontgrendelen met de vergrendelknoppen van de portieren. Als de portieren bijvoorbeeld zijn vergrendeld met de afstandsbediening, kan de persoon in de auto de portieren alleen ontgrendelen met de afstandsbediening.

Kenmerken van de portiervergrendeling/- ontgrendeling

Portierontgrendelsysteem

Alle portieren worden automatisch ontgrendeld wanneer de airbags door een aanrijding worden geactiveerd.

Snelheidsafhankelijk portiervergrendelsysteem (indien van toepassing)

Alle portieren zullen automatisch worden vergrendeld als een snelheid van 15 km/h wordt bereikt.

Portierontgrendelsysteem (bij uitgeschakelde motor) (indien van toepassing)

Alle portieren worden automatisch ontgrendeld:

Zonder Smart Key-systeem Als de sleutel is verwijderd uit het contactslot.

Met Smart Key-systeem Als de startknop in de stand OFF staat.

Vergrendel-/ontgrendelfunctie gekoppeld aan selectiehendel

U kunt de automatische vergrendel- /ontgrendelfuncties in de auto activeren of deactiveren.

Zie ook:

KIA Cee'd. Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)
(indien van toepassing) De elektronische stabiliteitsregeling (ESC) is ontworpen om de stabiliteit van de auto in bochten te verbeteren. Het ESC controleert in welke richting u stuurt en in ...

KIA Cee'd. Radio (uitvoeringen met RDS)
RADIO kan verschillen, afhankelijk van de geselecteerde audiobron. De RADIO-modus wijzigen ZOEKEN Druk op de toets , Kort op de toets drukken (korter dan 0,8 seconden): de frequentie wo ...

Modellen: