KIA Cee'd: Radio (uitvoeringen met RDS) - Bedieningsorganen en
functies systeem (Type A) - Audiosysteem - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Radio (uitvoeringen met RDS)

RADIO kan verschillen, afhankelijk van de geselecteerde audiobron.

De RADIO-modus wijzigen

ZOEKEN

Druk op de toets ,Audiosysteem

Voorkeuzetoets ZOEKEN

Druk op de toets

SCANNEN

Druk op de toetsAudiosysteem

Selecteren door handmatig zoeken

Draai de knop TUNE linksom of rechtsom om de frequentie in te stellen.

TA (Verkeersinformatie)

Kort op de toetsAudiosysteem drukken (korter dan 0,8 seconden): de modus TA (Traffic Announcement, verkeersinformatie) instellen.

MENU

Als u op de toets drukt, kunt u kiezen uit de functies A.Store (Auto Store) en Info.

AST (Auto Store)

Druk op de toets Kies [ AST] (automatisch opslaan) met de knop TUNE of de toets .

Selecteer AST (Auto Store) om de frequenties met de beste ontvangst op te slaan onder de voorkeuzetoetsen . Worden er geen frequenties ontvangen, dan wordt er afgestemd op de als laatste ontvangen frequentie.

Wordt alleen in het geheugen van de FMA- of AMA-modus opgeslagen.

AF (alternatieve frequentie)

Druk op de toets Kies [ AF] met de knop TUNE of de toets .

De optie voor alternatieve frequentie kan worden in- en uitgeschakeld.

Region (Regio)

Druk op de toets Kies [ Region] (regio) met de knop TUNE of de toets .

De regio-optie kan worden in- of uitgeschakeld.

News (Nieuws)

Druk op de toets Kies [ News] (nieuws) met de knop TUNE of de toets .

De nieuwsoptie kan worden in- of uitgeschakeld.

Info Volume

Info Volume is het geluidsvolume bij het ontvangen van nieuws of verkeersinformatie.

Het informatievolume kan worden geregeld door de knop VOL linksom of rechtsom te draaien tijdens nieuws- of verkeersuitzendingen.

AF, Region en News zijn RDSradiomenu's.

Zie ook:

Toyota Auris. Als een waarschuwingsmelding verschijnt (auto's met een instrumentenpaneel met 2 meters)
Het multi-informatiedisplay waarschuwt bij systeemstoringen en onjuist uitgevoerde handelingen, of geeft meldingen over noodzakelijk onderhoud weer. Voer de juiste herstelprocedure uit wanneer er e ...

Opel Astra. Persoonlijke instellingen (7" Colour-Info-Display)
Druk op , selecteer Instellingen en vervolgens Auto op het aanraakscherm. In de bijbehorende submenu's kunt u de volgende instellingen wijzigen: Auto Klimaat en luchtkwaliteit Auto. ma ...

Modellen: