KIA Cee'd: Setup - Bedieningsorganen en
functies systeem (Type A) - Audiosysteem - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Setup

Scherminstellingen

Druk op de toets Selecteer [Display] (weergave) met de knop TUNE of de toets Selecteer het menu met de knop TUNE.

Pop-upmodus

[Mode Pop up] verandert .

Selectiemodus

Door tekst scrollen

[Scroll text] (door tekst scrollen) instellen /

Informatie over muziekstuk

Wanneer er een MP3-bestand wordt afgespeeld, selecteer dan de gewenste weergave-informatie: 'Folder/File' (map/ bestand) of 'Album/Artist/Song' (album/ artiest/muziekstuk).

Geluidsinstellingen

Druk op de toets Selecteer [Sound] (geluid) met de knop TUNE of de toets Selecteer het menu met de knop TUNE.

Audio-instellingen

In dit menu kunt u 'Bass, Middle en Treble' (lage tonen, middentonen, hoge tonen) en de Fader en Balance (balans) instellen.

Selecteer [Audio Settings] (Audioinstellingen) Selecteer het menu met de knop TUNE Draai de knop TUNE naar links of rechts om de instelling te wijzigen

Return: als u tijdens het instellen nogmaals op de knop TUNE drukt, keert u terug naar het hoofdmenu.

Snelheidsafhankelijke volumeregeling

Deze functie dient voor het automatisch aanpassen van het volume aan de snelheid van de auto.

Selecteer [Speed Dependent Vol.] (snelheidsafhankelijke volumeregeling) Selecteer [Off/On] (uit/aan) van de knop TUNE

Gespreksvolume

Stelt het volume van de stemherkenning in.

Selecteer [Volume Dialogue] (gespreksvolume) Stel het volume in met de knop TUNE

Telefooninstellingen (uitvoeringen met Bluetooth Wireless Technology)

Druk op de toets Selecteer [Phone] (telefoon)

Telefoon koppelen

Selecteer [Pair Phone] (telefoon koppelen) Bevestig met de knop TUNE

OPMERKING Om een mobiele telefoon met Bluetooth Wireless Technology te koppelen, moet u eerst de authenticatie- en verbindingsprocessen uitvoeren. U kunt daarom geen mobiele telefoon koppelen tijdens het rijden. Parkeer eerst uw auto.
 1. Zoek naar apparaatnamen zoals deze op uw mobiele telefoon worden weergegeven en maak verbinding.

  [Apparaat zonder SSP-ondersteuning] (SSP: Secure Simple Pairing)

 1. Na een paar seconden wordt er een scherm weergegeven waarin u uw wachtwoord kunt invoeren.
  Voer het wachtwoord "0000" in om uw Bluetooth Wireless Technologyapparaat te koppelen aan het audiosysteem van de auto.

  [SSP-ondersteund apparaat]

 1. Na een paar seconden wordt een scherm weergegeven met een 6-cijferig wachtwoord. Controleer het wachtwoord voor uw Bluetooth Wireless Technology-apparaat en bevestig het.

De naam van het apparaat en het wachtwoord worden maximaal 3 minuten weergegeven op het scherm.

Als het koppelen niet binnen 3 minuten voltooid is, wordt het koppelen van de mobiele telefoon automatisch afgebroken.

 1. Er wordt weergegeven dat het koppelen is voltooid.

Bij sommige mobiele telefoons wordt het koppelen automatisch uitgevoerd als er verbinding wordt gemaakt.

Er kunnen maximaal vijf mobiele telefoons met Bluetooth Wireless Technology worden gekoppeld.

Telefoonlijst

De namen van maximaal 5 gekoppelde telefoons worden weergegeven.

Voor de actueel verbonden telefoon wordt [ ] weergegeven.

Selecteer de gewenste naam om de geselecteerde telefoon in te stellen.

 1. Selecteer een mobiele telefoon waarmee op dat moment nog geen verbinding is gemaakt.
 2. Maak verbinding met de geselecteerde mobiele telefoon.
 3. Er wordt weergegeven dat het verbinden is voltooid.

Als er al verbinding met een telefoon is, moet deze verbinding worden verbroken en moet er een andere telefoon worden geselecteerd waarmee verbinding gemaakt moet worden.

Selecteer [Phone List] (telefoonlijst) Selecteer de mobiele telefoon met de knop TUNE Selecteer [Disconnect Phone] (verbinding met telefoon verbreken)

 1. Selecteer de verbonden mobiele telefoon.
 2. Verbreek de verbinding met de geselecteerde mobiele telefoon.
 3. Er wordt weergegeven dat de verbinding is verbroken.

Deze functie wordt gebruikt om de volgorde (prioriteit) vast te leggen voor het automatisch verbinden van gekoppelde mobiele telefoons.

Selecteer [Phone List] (telefoonlijst) Selecteer [Priority] (prioriteit) met de knop TUNE Selecteer de mobiele telefoon die prioriteit 1 moet krijgen

 1. Selecteer [Priority] (prioriteit).
 2. Selecteer uit de gekoppelde telefoons de mobiele telefoon waarbij prioriteit nr. 1 is gewenst.
 3. De gewijzigde prioriteitsvolgorde wordt weergegeven.

Als de verbindingsvolgorde (prioriteit) is gewijzigd, zal verbinding worden gemaakt met de mobiele telefoon die nu prioriteit 1 heeft.

- Als er geen verbinding kan worden gemaakt met de telefoon met prioriteit 1: er wordt automatisch geprobeerd verbinding te maken met de telefoon waarmee als laatste verbinding is gemaakt.

- In gevallen waarbij geen verbinding kan worden gemaakt met de als laatste verbonden telefoon: er wordt geprobeerd verbinding te maken met de telefoons in de volgorde van de vermelde gekoppelde telefoons.

- De verbonden telefoon krijgt automatisch prioriteit nr. 1.

Selecteer [Phone List] (telefoonlijst) Selecteer de mobiele telefoon met de knop TUNE Selecteer [Delete] (verwijderen)

 1. Selecteer de gewenste mobiele telefoon.
 2. Verwijder de gewenste mobiele telefoon.
 3. Er wordt weergegeven dat het verwijderen is voltooid.

Als geprobeerd wordt een op dat moment verbonden telefoon te verwijderen, wordt eerst de verbinding met de telefoon verbroken.

OPMERKING
 • Als u een mobiele telefoon verwijdert, worden ook de contactpersonen van die mobiele telefoon gewist.
 • Voor een stabiele communicatie via Bluetooth Wireless Technology, moet u de mobiele telefoon uit het audiosysteem verwijderen en ook de audio van uw mobiele telefoon verwijderen.

Contactpersonen downloaden

Deze functie wordt gebruikt om contactpersonen en gespreksgeschiedenissen te downloaden naar het audiosysteem.

Selecteer [Contacts Download] (contacten downloaden) Selecteer met de knop TUNE

OPMERKING
 • De downloadfunctie wordt door sommige mobiele telefoons mogelijk niet ondersteund.
 • Verwijder voor het downloaden van nieuwe contactpersonen eerst de eerder opgeslagen contactpersonen.

Automatisch downloaden

Bij het verbinden met een mobiele telefoon kunnen automatisch nieuwe contactpersonen en gespreksgeschiedenissen worden gedownload.

Selecteer [Auto Download] (automatisch downloaden) Kies met de knop TUNE

Uitgangsvolume

Deze functie wordt gebruikt om het volume van uw stem in te stellen, zoals deze wordt ontvangen door uw gesprekspartner wanneer u handsfree belt met een telefoon met Bluetooth Wireless Technology.

Selecteer [Outgoing Volume] (uitgangsvolume) Regel het volume met de knop TUNE

Zelfs tijdens het voeren van een gesprek kan het volume worden gewijzigd met de toets , Audiosysteem.

Bluetooth Wireless Technologysysteem uit

Deze functie wordt gebruikt wanneer u geen gebruik wilt maken van het Bluetooth Wireless Technologysysteem.

Selecteer [Bluetooth System Off] (Bluetooth-systeem uit) Bevestig met de knop TUNE

Wanneer er al verbinding is met een telefoon, verbreek dan de verbinding met deze telefoon en schakel het Bluetooth Wireless Technology- TRACK systeem uit.

Het Bluetooth Wireless Technology-systeem gebruiken

Volg de volgende stappen om het Bluetooth Wireless Technology-systeem in te schakelen wanneer het systeem uitgeschakeld is.

Druk op de toets Screen Guidance (scherminstructies)

De functies van de Bluetooth Wireless Technology kunnen worden gebruikt en er worden instructies weergegeven.

Druk op de toets Selecteer [Phone] (telefoon)

 1. Er wordt een scherm weergegeven waarin wordt gevraagd of de Bluetooth Wireless Technology moet worden ingeschakeld.

 2. Selecteer op het scherm om de Bluetooth Wireless Technology in te schakelen en instructies weer te geven.

Als het Bluetooth Wireless Technology in te schakelen Wireless Technology-systeem wordt ingeschakeld, probeert het systeem automatisch verbinding te maken met de als laatste via Bluetooth Wireless Technology in te schakelen Wireless Technology verbonden mobiele telefoon.

OPMERKING De Bluetooth Wireless Technology-verbinding wordt bij sommige mobiele telefoons mogelijk regelmatig onderbroken.

Neem de volgende stappen om de verbinding te herstellen.

1) Zet de Bluetooth Wireless Technology-functie van de mobiele telefoon aan/uit en probeer opnieuw verbinding te maken.

2) Zet de mobiele telefoon aan/uit en probeer opnieuw verbinding te maken.

3) Verwijder de batterij van de mobiele telefoon, plaats de batterij opnieuw, schakel de mobiele telefoon weer in en probeer opnieuw verbinding te maken.

4) Start het audiosysteem opnieuw op en probeer opnieuw verbinding te maken.

5) Verwijder alle gekoppelde apparaten op uw mobiele telefoon en het audiosysteem en koppel ze opnieuw om ze te kunnen gebruiken.

Systeeminstellingen

Druk op de toets Selecteer [System] (systeem)

Geheugeninformatie

Geeft het actueel gebruikte geheugen en het totale systeemgeheugen weer.

Selecteer [Memory Information] (geheugeninformatie) OK Het actueel gebruikte geheugen wordt aan de linkerzijde weergegeven en het totale systeemgeheugen aan de rechterzijde.

Kan verschillen, afhankelijk van de geselecteerde audiobron.

VRS-modus (indien van toepassing)

Deze functie wordt gebruikt om het niveau van gesproken instructies in te stellen op Normal of Expert.

Selecteer [VRS Mode] (VRS-modus) Stel in met de knop TUNE

Kan verschillen, afhankelijk van de geselecteerde audiobron.

Taal

Dit menu wordt gebruikt om de displaytaal en de taal voor de spraakherkenning in te stellen.

Selecteer [Language] (taal) Stel in met de knop TUNE

Het systeem zal na het wijzigen van de taal opnieuw worden opgestart.

Taalondersteuning per regio

Zie ook:

KIA Cee'd. Vervangen van de batterij
De batterij van een Smart Key zou een aantal jaren mee moeten gaan, maar vervang als uw Smart Key niet correct werkt eerst de batterij door een nieuwe. Bij vragen over de omgang met of het vervan ...

Citroen C4. Voorzieningen vóór
Handgreep Zonneklep (zie de volgende bladzijde voor meer informatie) Kaarthouder Dashboardkastje met verlichting (zie de volgende bladzijde voor meer informatie) Portiervak Groot ope ...

Modellen: