KIA Cee'd: Werking Double clutch-transmissie - Double clutch-transmissie (DCT) - Rijden met uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Werking Double clutch-transmissie

Double clutch-transmissie (DCT)

De Double clutch-transmissie heeft 7 (of 6) versnellingen vooruit en 1 versnelling achteruit.

De verschillende versnellingen worden in stand D (rijden) automatisch ingeschakeld.

WAARSCHUWING Om de kans op ernstig letsel te beperken:
 • Controleer ALTIJD de omgeving rond de auto op de aanwezigheid van anderen, in het bijzonder kinderen, alvorens de transmissie in stand D (rijden) of R (achteruit) te zetten.
 • Controleer voordat u de auto verlaat altijd of de selectiehendel in stand P (parkeren) staat, activeer de parkeerrem en zet het contact in stand LOCK/OFF. Als deze voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd, kan de auto onverwacht en abrupt in beweging komen.
 • Rem op een glad wegdek niet snel af op de motor (schakelen vanuit een hoge naar een lage versnelling). Anders kan de auto in een slip raken en een ongeval veroorzaken.
OPMERKING

Double clutch-transmissie (DCT)

 • Gebruik het rempedaal of de parkeerrem om de auto op een helling op zijn plaats te houden.

  Als de auto op een helling op zijn plaats wordt gehouden door het gaspedaal te bedienen, zullen de koppeling en de transmissie oververhit en beschadigd raken.

  Op dat moment wordt een w a a r s c h u w i n g s m e l d i n g weergegeven in het LCD-display en is er mogelijk een trilling voelbaar.

 • Als de koppeling oververhit raakt doordat hij overmatig gebruikt wordt om de auto op een helling op zijn plaats te houden, is er mogelijk een trilling voelbaar en knippert er mogelijk een display op het instrumentenpaneel. Als dit gebeurt, wordt de koppeling geblokkeerd totdat hij is afgekoeld tot normale temperaturen. Breng de auto in zo'n geval op een veilige plaats tot stilstand, zet de selectiehendel in stand P (parkeren) en houd het rempedaal enkele minuten ingetrapt.
 • Als op het display een waarschuwing wordt weergegeven moet de voetrem worden ingetrapt.
 • Het negeren van de waarschuwingen kan leiden tot beschadiging van de transmissie.
 • We adviseren u voor uw veiligheid contact op te nemen met een officiële Kia-dealer als het display blijft knipperen.

Double clutch-transmissie (DCT)

 • Onder bepaalde omstandigheden, zoals bij herhaaldelijk wegrijden op een steile helling, kan de koppeling in de transmissie oververhit raken. Als de koppeling oververhit raakt, treedt de failsafe-functie in werking. Als de failsafe-functie in werking treedt, gaat de schakelstandindicator in het instrumentenpaneel knipperen en klinkt er een zoemer.
  Op dat moment wordt een w a a r s c h u w i n g s m e l d i n g weergegeven op het LCD-display en is het rijgedrag mogelijk niet soepel.

  Als u deze waarschuwing negeert, verslechtert het rijgedrag mogelijk. Breng, om terug te keren naar het normale rijgedrag, de auto tot stilstand en houd het rempedaal enkele minuten ingetrapt alvorens weg te rijden.

 • Schakelen valt mogelijk meer op dan bij een traditionele automatische transmissie. Dit is een normale eigenschap van dit type Double clutch-transmissie.
 • Mogelijk wijzigen door de oververhitte Double clutchtransmissie de schakeleigenschappen en gaat de waarschuwingsmelding op het LCD-display knipperen wanneer het kickdown-mechanisme herhaaldelijk wordt gebruikt.
 • Gebruik het kickdownmechanisme niet om terug te keren naar de normale rijomstandigheden. Breng, wanneer de waarschuwingsmelding op het LCD-display wordt weergegeven, de auto op een veilige plaats tot stilstand.
 • Gedurende de eerste 1.500 km lijkt de auto mogelijk bij lage snelheid niet zo soepel te accelereren. Tijdens het inrijden worden de schakelkwaliteit en de prestaties van uw nieuwe auto continu geoptimaliseerd.
 • Zorg ervoor dat de auto volledig tot stilstand is gekomen voordat stand D (rijden) of R (achteruit) wordt ingeschakeld.
 • Zet de selectiehendel tijdens het rijden niet in stand N (neutraal).

De schakelstandindicator in het instrumentenpaneel geeft, als het contact in stand ON staat, aan in welke stand de selectiehendel staat.

P (parkeren) Zorg ervoor dat de auto volledig tot stilstand is gekomen voordat stand P wordt ingeschakeld.

Om stand P (parkeren) in te schakelen moet u het rempedaal stevig intrappen terwijl het gaspedaal is losgelaten.

De selectiehendel moet in stand P (parkeren) staan voordat de motor uitgezet wordt.

WAARSCHUWING

 • Wanneer u tijdens het rijden stand P (parkeren) inschakelt, kunt u de controle over de auto verliezen.

 • Zet als de auto tot stilstand is gebracht altijd de selectiehendel in stand P (parkeren), activeer de parkeerrem en zet de motor uit.

 • Gebruik stand P (parkeren) niet in plaats van de parkeerrem.

R (achteruit) Gebruik deze stand om de auto achteruit te rijden.

OPMERKING Breng de auto altijd helemaal tot stilstand alvorens de selectiehendel in of uit stand R (achteruit) te zetten; de transmissie kan beschadigd raken als u tijdens het rijden stand R (achteruit) inschakelt.

N (neutraal) De wielen en de transmissie zijn niet ingeschakeld.

Gebruik stand N (neutraal) als u de auto opnieuw moet starten nadat hij is afgeslagen of als u stil moet staan met draaiende motor. Zet de selectiehendel in stand P (parkeren) als u de auto om de een of andere reden moet verlaten.

Trap altijd het rempedaal in als u vanuit stand N (neutraal) een versnelling inschakelt.

WAARSCHUWING Trap het rempedaal altijd stevig in als u een versnelling inschakelt.

Als u een versnelling inschakelt terwijl de motor met een hoog toerental draait, kan de auto zeer snel in beweging komen. U kunt de controle over de auto verliezen en mensen of voorwerpen raken.

 

WAARSCHUWING Rijd niet met de selectiehendel in stand N (neutraal).

Het afremmen op de motor werkt dan niet, wat kan leiden tot een ongeval.

- Parkeren in stand N (neutraal)

Volg de onderstaande stappen als u parkeert en wilt dat de auto zal bewegen wanneer u hem duwt.

1.Na het parkeren van uw auto trapt u het rempedaal in en zet u de selectiehendel in stand [P] met het contact in stand [ON] of terwijl de motor draait.

2.Ontgrendel de parkeerrem als deze is geactiveerd.

3.Houd het rempedaal ingetrapt en zet het contact in stand [OFF].

4.Zet de selectiehendel in stand [N] (neutraal) terwijl u het rempedaal intrapt en tegelijkertijd op de toets [SHIFT LOCK RELEASE] drukt of een gereedschap (b.v. een platte schroevendraaier) in de [SHIFT LOCK RELEASE] opening steekt en naar beneden duwt. De auto zal dan bewegen als er van buitenaf op geduwd wordt.

WAARSCHUWING

 • Als u de auto niet in de neutrale stand parkeert, moet u deze voor de veiligheid altijd in stand [P] (parkeren) en de parkeerrem inschakelen.

 • Contoleer voordat u in stand [N] (neutraal) parkeert eerst dat de parkeerplek vlak is. Parkeer niet in stand [N] op hellingen of aflopend terrein.

  Als de auto in stand [N] wordt geparkeerd en achtergelaten, kan deze bewegen en ernstig letsel en verwondingen veroorzaken.

 • Nadat het contact is uitgezet, kan de elektronische parkeerrem niet worden uitgeschakeld.

 • Bij auto's met EPB (elektronische parkeerrem) waarbij de functie [AUTO HOLD] is gebruikt tijdens het rijden, is de elektronische parkeerrem automatisch ingeschakeld als het contact in de stand [OFF] is gezet. De functie [AUTO HOLD] moet daarom worden uitgeschakeld voordat het contact wordt uitgezet.

Stand D (drive) Dit is de normale rijstand. De transmissie schakelt automatisch tussen de 7 (of 6) versnellingen vooruit voor een zo laag mogelijk brandstofverbruik bij optimale prestaties.

Trap voor extra vermogen tijdens inhaalmanoeuvres of het helling op rijden het gaspedaal verder in totdat u voelt dat de transmissie naar een lagere versnelling schakelt.

Double clutch-transmissie (DCT)

Sportstand De sportstand kan vanuit stilstand of tijdens het rijden worden ingeschakeld door de selectiehendel vanuit stand D (Drive) naar rechts te bewegen. Druk de selectiehendel terug naar links om stand D (Drive) weer in te schakelen.

In de SPORT-modus kunt u de voor de rijomstandigheden geschikte versnelling inschakelen door de selectiehendel naar achteren en naar voren te bewegen.

Opschakelen (+): Druk de selectiehendel één keer naar voren om één versnelling op te schakelen.

Terugschakelen (-): Trek de selectiehendel één keer naar achteren om één versnelling terug te schakelen.

AANWIJZING

Paddle shifter (indien van toepassing)

Double clutch-transmissie (DCT)

De paddle shifter kan worden gebruikt als de selectiehendel in stand D, de DS-modus of de sportmodus staat.

Als de selectiehendel in stand D staat De paddle shifter kan worden bediend als de rijsnelheid hoger is dan 10 km/h.

Trek een keer aan de [+] of [-] shift paddle om een versnelling op of terug te schakelen en het systeem van de automatische stand in de handmatige stand te zetten.

Als de rijsnelheid lager is dan 10 km/h, als u het gaspedaal langer dan 5 seconden ingetrapt hebt of als u de selectiehendel van stand D (rijden) in de SPORT-modus en vervolgens van de SPORT-modus weer in stand D (rijden) zet, schakelt het systeem van de handmatige stand naar de automatische stand.

Met de selectiehendel in de sportmodus Trek een keer aan de [+] of [-] paddle shifter om een versnelling op of terug te schakelen.

AANWIJZING Als u gelijktijdig aan de paddle shifters [+] en [-] trekt, kunt u geen andere versnelling inschakelen.

Schakelblokkeersysteem (indien van toepassing)

De automatische transmissie heeft een schakelblokkeersysteem dat voorkomt dat de selectiehendel uit de stand P of N in stand R kan worden gezet zonder dat het rempedaal is ingetrapt.

In stand R zetten van de automatische transmissie uit stand P of N:

1. Houd het rempedaal ingetrapt.

2. Start de motor of zet het contact in stand ON.

3. Verzet de selectiehendel.

Als het rempedaal herhaaldelijk wordt ingetrapt en losgelaten met de selectiehendel in de stand P, kan een ratelend geluid bij de selectiehendel worden gehoord. Dit is een normaal verschijnsel.

WAARSCHUWING Houd tijdens het in een andere stand dan stand P zetten van de selectiehendel altijd het rempedaal ingetrapt om te voorkomen dat de auto zich onbedoeld in beweging zet, waardoor mensen die zich in de buurt van de auto bevinden letsel op zouden kunnen lopen.

Double clutch-transmissie (DCT)

Uitschakelen van schakelblokkeersysteem Als de selectiehendel niet vanuit stand P of N in een stand R kan worden gezet met het rempedaal ingetrapt, voer dan de volgende handelingen uit:

1. Druk op de ontgrendelknop van de schakelblokkering.

2. Verzet de selectiehendel.

3.We adviseren u het systeem te laten controleren door een officiële Kiadealer.

Sleutelblokkeersysteem (indien van toepassing) De sleutel kan alleen uit het contact worden genomen als de selectiehendel in stand P staat.

Zie ook:

Ford Focus. Plaatsing kinderzitje
WAARSCHUWING Extreem gevaar! Gebruik een naar achteren gericht kinderzitje nooit op een stoel die beschermd wordt door een ervoor aangebrachte actieve airbag! Het kind kan dodelijke of ernsti ...

Toyota Auris. Montagepositie voor de trekhaak/afneembare trekhaak
461 mm 461 mm 838 mm 374 mm 308 mm 371 mm 35 mm ■Informatie over banden Verhoog de bandenspanning met 20,0 kPa (0,2 kg/cm2 of bar, 3 psi) als er een aanhangwa ...

Modellen: