KIA Cee'd: Zekeringen - Onderhoud - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Zekeringen

Zekeringen

Het elektrisch systeem van een auto is tegen overbelasting beveiligd door middel van zekeringen.

Deze auto heeft 3 (of 4) zekeringkasten, één in het zijpaneel aan bestuurderszijde en de andere in de motorruimte vlak bij de accu.

Controleer de zekering van het desbetreffende circuit wanneer een bepaalde verlichting, accessoire of bedieningsorgaan niet werkt. Als een zekering is doorgebrand, is het element in de zekering gesmolten.

Controleer de zekeringkast aan bestuurderszijde wanneer het elektrisch systeem niet werkt.

Vervang een zekering altijd door een zekering met dezelfde stroomsterkte.

Zet voordat u een doorgebrande zekering vervangt de auto op een veilige plaats, zet de motor af, schakel alle elektrische functies uit en neem de minkabel van de accu los.

Als de vervangende zekering ook doorbrandt, duidt dit op een elektrische storing. Vermijd het gebruik van het desbetreffende systeem en neem contact op met een officiële Kia-dealer.

Er worden vier typen zekeringen gebruikt: een plat type voor lagere stroomsterkte, een cartridge type, een accupoolzekering en een multizekering voor hogere stroomsterktes.

WAARSCHUWING - Zekering vervangen
 • Vervang een zekering alleen door een zekering met dezelfde stroomsterkte.
 • Een zekering met een hogere capaciteit kan schade en mogelijk brand veroorzaken.
 • Vervang een zekering nooit door een draad of een stuk aluminiumfolie - ook niet als noodreparatie.

  Hierdoor kan het elektrische circuit overbelast worden, waardoor brand kan ontstaan.

 • Breng zelf geen wijzigingen aan de bedrading van de auto aan en breid de bedrading niet uit.

 

OPMERKING Verwijder een zekering niet met een schroevendraaier of een ander metalen voorwerp omdat hierdoor kortsluiting kan ontstaan, waardoor schade aan het elektrisch systeem kan worden veroorzaakt.

AANWIJZING Mogelijk wijkt het daadwerkelijke label met de naam van de zekeringen en relais af.

OPMERKING
 • Wanneer u een doorgebrande zekering of relais door een nieuw exemplaar vervangt, zorg er dan voor dat de nieuwe zekering of het nieuwe relais goed in de houder past.Wanneer de zekering of het relais niet goed vastzit, kunnen de bedrading en de elektrische systemen van de auto beschadigd raken en mogelijk brand veroorzaken.
 • Verwijder geen zekeringen, relais of aansluitingen die zijn vastgezet met bouten of moeren.

  De zekeringen, relais of aansluitingen zijn mogelijk niet goed vastgezet, wat brand kan veroorzaken. Als zekeringen, relais of aansluitingen die zijn vastgezet met bouten of moeren zijn doorgebrand, raden wij u aan contact op te nemen met een officiële Kia-dealer.

 • Plaats uitsluitend zekeringen of relais in de aansluitingen van de zekering/het relais. Anders kunnen er problemen met de aansluiting of storingen aan het systeem ontstaan.
 • Steek geen schroevendraaiers of aftermarket bedrading in de aansluiting die alleen bedoeld is voor zekeringen en relais. Het elektrische systeem en de bedrading in het interieur van de auto kunnen beschadigd raken of doorbranden door kortsluiting.

Vervangen zekering zijpaneel

Zekeringen

1. Zet het contact in stand LOCK en alle andere schakelaars uit.

2. Open het deksel van de zekeringkast.

Zekeringen

3.Verwijder de verdachte zekering.

Gebruik het demontagegereedschap dat zich in de zekeringkast in de motorruimte bevindt.

4.Controleer de verwijderde zekering; vervangen indien deze is doorgebrand.

5.Plaats een nieuwe zekering met dezelfde stroomsterkte en controleer of de zekering goed vastzit.

Bij loszitten adviseren we u contact op te nemen met een officiële Kia-dealer.

Als u geen reservezekering hebt, kunt u de zekering van een ander circuit gebruiken dat niet nodig is om te kunnen rijden, bijvoorbeeld van de aansteker, mits de zekering dezelfde stroomsterkte heeft.

Als de koplampen, mistlampen, richtingaanwijzers, parkeerlichten of interieurverlichting niet werken en er niets mis is met de lampen, raden we u aan contact op te nemen met een officiële Kia-dealer.

Zekeringschakelaar

Zekeringen

Zet de zekeringschakelaar altijd AAN. Als u de toets UIT zet, moeten sommige onderdelen, zoals het audiosysteem en de digitale klok, worden gereset en werkt de afstandsbediening (of Smart Key) mogelijk niet meer goed.

Als de zekeringschakelaar in de stand OFF staat, verschijnt de melding "Turn on fuse switch" (schakel zekeringschakelaar in).

OPMERKING
 • Zet de zekeringschakelaar altijd AAN tijdens het rijden.
 • Beweeg de zekeringschakelaar niet herhaaldelijk. De zekeringschakelaar kan versleten raken.

AANWIJZING Als uw auto gedurende lange periodes (langer dan 1 maand) stil wordt gezet, zet de zekeringschakelaar dan uit om te voorkomen dat de accu ontladen raakt.

Vervangen zekering motorruimte

Zekeringen

1. Zet het contact in stand LOCK (of OFF) en alle andere schakelaars uit.

2. Verwijder het deksel van de zekeringkast door de lippen in te drukken en het deksel omhoog te trekken. Verwijder een steekzekering altijd met de clip voor het verwisselen van zekeringen, die zich in de zekeringkast in de motorruimte bevindt. Plaats na het verwijderen een reservezekering met dezelfde sterkte.

3. Controleer de verwijderde zekering; vervangen indien deze is doorgebrand. Gebruik de zekeringtrekker in de zekeringkast in de motorruimte om de zekering te verwijderen of te plaatsen.

4. Plaats een nieuwe zekering met dezelfde stroomsterkte en controleer of de zekering goed vastzit.

Bij loszitten adviseren we u contact op te nemen met een officiële Kia-dealer.

OPMERKING Plaats het deksel op de juiste manier nadat de zekeringkast in de motorruimte gecontroleerd is. Als u dat niet doet, kunnen elektrische storingen ten gevolge van binnendringend vocht optreden.

 Hoofdzekering

Zekeringen

Als meerdere elektrische systemen niet werken terwijl de zekeringen in de zekeringenkast in het interieur en in de motorruimte niet doorgebrand zijn, kan de hoofdzekering (in de kap van de pluspool (+) van de accu) doorgebrand zijn.

Vervang de doorgebrande hoofdzekering als volgt:

1. Zet de motor uit.

2. Neem de minpool los van de accu.

3. Verwijder de moeren die in de bovenstaande afbeelding worden aangegeven.

4. Vervang de zekering door een nieuwe met dezelfde stroomsterkte.

5. Plaats de onderdelen in omgekeerde volgorde van verwijderen.

OPMERKING
 • Plaats het deksel op de juiste manier nadat u de hoofdzekering hebt gecontroleerd. Controleer bij het sluiten van het deksel of u een klikgeluid hoort, ten teken dat het deksel is vergrendeld. Wanneer dit niet het geval is, kunnen elektrische storingen ten gevolge van binnendringend vocht optreden.
 • Controleer visueel of de accukap goed gesloten is. Als de accukap niet goed vergrendeld is, kan het elektrische systeem beschadigd raken door binnendringen van vocht in het systeem.

Multizekering

Zekeringen

Vervang de doorgebrande multizekering als volgt:

1. Zet de motor uit.

2. Neem de minpool los van de accu.

3. Verwijder de zekeringkast rechts in de motorruimte.

4. Verwijder de moeren die in de bovenstaande afbeelding worden aangegeven.

5. Vervang de zekering door een nieuwe met dezelfde stroomsterkte.

6. Plaats de onderdelen in omgekeerde volgorde van verwijderen.

AANWIJZING Als de multizekering of hoofdzekering is doorgebrand, adviseren we u contact op te nemen met een officiële Kia-dealer.

Zekeringkast interieur

Zekeringen

Aan de binnenzijde van de deksels vindt u een label met daarop de naam van de zekeringen en relais en de capaciteit.

AANWIJZING Mogelijk zijn niet alle beschrijvingen van de zekeringkast van toepassing op uw auto. Deze golden ten tijde van het ter perse gaan. Raadpleeg het label in de zekeringkast als u de zekeringkast controleert.

AANWIJZING Mogelijk wijkt het daadwerkelijke label met de naam van de zekeringen en relais af.

Zekeringen

Instrumentenpaneel (Zekeringkast zijpaneel bestuurderszijde)

Zekeringen

Zekeringen

Zekeringen

Zekeringen

Zekeringen

Zekeringkast motorruimte (benzinemotor MPI, GDI)

AANWIJZING Mogelijk wijkt het daadwerkelijke label met de naam van de zekeringen en relais af.

Zekeringen

Zekeringen

Zekeringkast motorruimte (benzinemotor T-GDI)

AANWIJZING Mogelijk wijkt het daadwerkelijke label met de naam van de zekeringen en relais af.

Zekeringen

Zekeringen

Zekeringkast motorruimte (voor dieselmotor)

AANWIJZING Mogelijk wijkt het daadwerkelijke label met de naam van de zekeringen en relais af.

Zekeringen

Hoofdzekeringkast motorruimte (benzinemotor MPI, GDI)

Zekeringen

Zekeringen

Zekeringen

Hoofdzekeringkast motorruimte (benzinemotor T-GDI)

Zekeringen

Zekeringen

Zekeringen

Hoofdzekeringkast motorruimte (dieselmotor)

Zekeringen

Zekeringen

Zekeringen

Zekeringen

Zekeringkast instrumentenpaneel (alleen dieselmotor)

AANWIJZING Mogelijk wijkt het daadwerkelijke label met de naam van de zekeringen en relais af.

Zekeringen

Zekeringen

Zie ook:

Peugeot 308. Veiligheidsgordels
Veiligheidsgordels vóór De veiligheidsgordels vóór zijn voorzien van een pyrotechnische gordelspanner en een spankrachtbegrenzer. Deze systemen zorgen voor extra bescherming van de bestu ...

Peugeot 308. Diefstalbeveiliging
Elektronische startbeveiliging In de sleutels is een chip aangebracht die over een geheime code beschikt. Om te kunnen starten, moet bij het aanzetten van het contact de code van de sleutel worde ...

Modellen: