Opel Astra: Aan/Uit-knop - Starten en bediening - Rijden en bediening - Opel Astra - InstructieboekjeOpel Astra: Aan/Uit-knop

Rijden en bediening

Elektronische sleutel moet in de auto aanwezig zijn.

Accessoirestand Druk een keer op Engine Start/Stop zonder het koppelings- of rempedaal in te trappen. De gele led in de toets brandt. Het stuurslot wordt losgezet en sommige elektrische functies werken, contact is uit.

Contactstand aan Houd Engine Start/Stop zes seconden ingedrukt zonder het koppelingsof rempedaal in te trappen. De groene led in de toets brandt, de dieselmotor gloeit voor. De controlelampjes branden en de meeste elektrische functies werken.

Motor starten Trap het koppelingspedaal (handgeschakelde versnellingsbak) of het rempedaal (automatische of geautomatiseerde versnellingsbak) in en druk nog een keer op Engine Start/Stop. Laat de toets los nadat de motor gestart is.

Ontsteking uit Druk in elke modus kort op Engine Start/Stop of wanneer de motor draait en de auto stilstaat.

Sommige functies blijven actief totdat het bestuurdersportier wordt geopend, mits het contact van tevoren aan was.

Uitschakelen in noodsituatie tijdens het rijden Druk langer dan twee seconden op Engine Start/Stop of druk er binnen vijf seconden twee keer kort op.

Stuurslot

Het stuurslot werkt automatisch wanneer:

Zet het stuurslot los door het bestuurdersportier te openen en de sluiten en de accessoiremodus in te schakelen of de motor direct te starten.

Waarschuwing Bij een lege accu is wegslepen, op gang slepen of gebruik van hulpstartkabels niet toegestaan, omdat het stuurslot dan niet kan worden ontgrendeld.

Bediening op auto's met elektronisch sleutelsysteem bij storing

Bij een storing in de elektronische sleutel of als de batterij van elektronische sleutel bijna ontladen is, kan er bij een startpoging Geen afstandsbed. geregistreerd of Vervang batterij in afstandsbediening op het Driver Information Center verschijnen.

Plaats alleen de elektronische sleutel in de lengterichting plat op het zendergebied, met de toetsen naar boven gekeerd; zie de illustratie.

Rijden en bediening

Andere voorwerpen, bijvoorbeeld andere sleutels, transponder, tags, munten, etc., moet u van de middenconsole af halen.

Trap het koppelingspedaal (handgeschakelde versnellingsbak) of het rempedaal (automatische of geautomatiseerde versnellingsbak) in en druk op Engine Start/Stop.

Motor uitschakelen door weer op Engine Start/Stop te drukken. Haal de elektronische sleutel uit de middenconsole.

Deze mogelijkheid is alleen bestemd voor noodgevallen. Vervang de batterij van de elektronische sleutel zo spoedig mogelijk.

Zie voor het ontgrendelen of vergrendelen van de portieren Storing in handzendermodule of elektronisch sleutelsysteem.

Vertraagde uitschakeling stroom

De volgende elektronische systemen kunnen worden gebruikt tot het bestuurdersportier wordt geopend of tot tien minuten nadat het contact werd uitgeschakeld:

Zie ook:

Toyota Auris. AUX-aansluiting/ USB-aansluiting
Sluit een iPod, USB-geheugen of draagbare audiospeler aan op de AUX/USB-aansluiting zoals hieronder aangegeven. Druk op de toets MODE om iPod, USB of AUX te selecteren. Aansluiten via de AUX-aanslu ...

Ford Focus. Automatisch vasthouden
WAARSCHUWING Het systeem vervangt niet de parkeerrem. Bedien voor het verlaten van de auto altijd de parkeerrem.Wanneer het systeem wordt ingeschakeld, moet u in uw auto blijven zitten. U b ...

Modellen: