Opel Astra: Automatisch vergrendelen - Sleutels, sloten - Sleutels, portieren en ruiten - Opel Astra - InstructieboekjeOpel Astra: Automatisch vergrendelen

Automatisch vergrendelen na wegrijden

Deze beveiligingsfunctie kan geconfigureerd worden om automatisch alle portieren, de bagageruimte en de tankdop te vergrendelen nadat u bent weggereden en een bepaalde snelheid overschrijdt.

Na compleet afremmen wordt de auto automatisch ontgrendeld zodra de sleutel uit het contactslot is getrokken, of met het elektronisch sleutelsysteem wanneer het contact wordt uitgeschakeld.

U kunt deze automatische vergrendeling in- of uitschakelen in het menu Instellingen, Voertuig op het Info- Display.

De instelling kan worden opgeslagen voor de gebruikte afstandsbediening of elektronische sleutel .

Automatische hervergrendeling na ontgrendeling

Deze functie kan geconfigureerd worden om automatisch alle portieren, de bagageruimte en de tankdop te vergrendelen kort nadat u deze met de afstandsbediening of elektronische sleutel heeft ontgrendeld, vooropgesteld dat er geen portier openstaat.

U kunt deze automatische hervergrendeling in- of uitschakelen in het menu Instellingen, Voertuig op het Info-Display.

De instelling kan worden opgeslagen voor de gebruikte afstandsbediening of elektronische sleutel.

Passief vergrendelen

Bij auto's met het elektronische sleutelsysteem vergrendelt deze functie de auto automatisch na enkele seconden als er eerder een elektronische sleutel in de auto is herkend, alle portieren daarna gesloten zijn en de elektronische sleutel niet in de auto achterblijft.

Als de elektronische sleutel in de auto blijft zitten of als het contact niet wordt uitgezet, is passieve vergrendeling niet mogelijk.

Als er twee of meer elektronische sleutels in de auto's zijn geweest en het contact één keer aan was, vergrendelt de functie de auto als er maar één elektronische sleutel uit de auto wordt genomen.

Om passief vergrendelen van de auto te voorkomen, bijv. bij het tanken of als er inzittenden in de auto blijven, moet het systeem worden uitgeschakeld.

Druk om het systeem uit te schakelen gedurende enkele seconden op de centrale-vergrendelingsknop Sleutels, portieren en ruiten terwijl er een portier open is. Er klinkt ter bevestiging van het deactiveren drie keer een geluidssignaal. De functie blijft uitgeschakeld totdat de centralevergrendelingsknop Sleutels, portieren en ruiten wordt ingedrukt of het contact wordt ingeschakeld.

U kunt deze passieve vergrendeling in- of uitschakelen in het menu Instellingen, Voertuig op het Info- Display.

U kunt de instelling opslaan voor de gebruikte elektronische sleutel.

Kindersloten

Sleutels, portieren en ruiten

Waarschuwing Gebruik de kindersloten wanneer kinderen op de achterste zitplaatsen worden vervoerd.

Duw de pen in het achterportier naar voren. Het portier kan niet meer van binnen worden geopend.

Zet de pen weer naar achteren om het kinderslot uit te schakelen.

Zie ook:

Citroen C4. Vergrendelen van de auto
Normale vergrendeling Druk, terwijl de elektronische sleutel zich binnen de detectiezone A bevindt, met een van uw vingers op een van de portiergrepen (bij de merktekens). Als u de kn ...

Ford Focus. 12 volt accu vervangen
WAARSCHUWING Bij accu's komen explosieve gassen vrij, die tot persoonlijk letsel kunnen leiden. Zorg daarom dat er geen vuur, vonken of verlichting bij de accu in de buurt zijn. Wanneer u ...

Modellen: