Opel Astra: Driver Information Center - Informatiedisplays - Instrumenten en bedieningsorganen - Opel Astra - InstructieboekjeOpel Astra: Driver Information Center

Het Driver Information Center is ondergebracht in de instrumentengroep.

Afhankelijk van de versie en de instrumentengroep is het Driver Information Center verkrijgbaar als Midleveldisplay of Uplevel-display.

De indicatie op het Driver Information Center is afhankelijk van de uitrusting:

Midlevel-display

Instrumenten en bedieningsorganen

Hoofdmenu's zijn:

Enkele van de weergegeven functies zijn verschillend bij een rijdende of stilstaande auto en bepaalde functies zijn alleen actief als met de auto wordt gereden.

Menu's en functies selecteren U selecteert de menu's en functies met de knoppen op de richtingaanwijzerhendel.

Instrumenten en bedieningsorganen

Druk op MENU om tussen de hoofdmenu's te schakelen of om vanuit een submenu één niveau terug te gaan.

Draai aan het stelwiel om een submenu van het hoofdmenu te selecteren of om een numerieke waarde in te stellen.

Druk op SET/CLR om een functie te selecteren en te bevestigen.

Eventueel verschijnt er boord- en onderhoudsinformatie op het Driver Information Center. Bevestig berichten door op SET/CLR te drukken.

Uplevel-display

Instrumenten en bedieningsorganen

Hoofdmenu's zijn:

Enkele van de weergegeven functies zijn verschillend bij een rijdende of stilstaande auto en bepaalde functies zijn alleen actief als met de auto wordt gereden.

Menu's en functies selecteren De menu's en functies kunnen worden geselecteerd met de knoppen rechts in het stuurwiel.

Instrumenten en bedieningsorganen

Druk na het selecteren van een hoofdmenupagina op Instrumenten en bedieningsorganen of Instrumenten en bedieningsorganen om subpagina's te selecteren.

Indien nodig verschijnt er boord- en onderhoudsinformatie op het Driver Information Center.

Bevestig berichten door op Instrumenten en bedieningsorganen te drukken.

Menu Rit-/ brandstofinformatie, of Info

De onderstaande lijst bevat alle mogelijke pagina's van het menu Info.

Sommige zijn voor uw specifieke auto wellicht niet beschikbaar. Afhankelijk van het display worden sommige functies als symbool weergegeven.

Draai aan het stelwiel of druk op Instrumenten en bedieningsorganen of Instrumenten en bedieningsorganen om een pagina te selecteren:

Op het Midlevel-display worden de pagina's Resterende levensduur van de olie, Bandenspanning, Verkeersbordherkenning en Afstand tot voorligger weergegeven in het menu Voertuiginformatie; selecteer Instrumenten en bedieningsorganen.

Dagteller 1/2 of A/B De dagteller geeft de huidige afstand vanaf een bepaalde reset weer.

Dagteller telt op tot een afstand van 9999 km en begint dan weer bij 0.

Druk enkele seconden op SET/CLR om deze op het Midlevel-display te resetten.

Druk op Instrumenten en bedieningsorganen en bevestig met Instrumenten en bedieningsorganen om op het Uplevel-display te resetten.

De informatie van dagtellerpagina 1/A en 2/B kan apart worden gereset terwijl het betreffende display actief is.

Gemiddeld brandst.verbr.

Weergave van het gemiddelde verbruik. De meting kan altijd opnieuw worden ingesteld en begint met een standaardwaarde.

Zet deze op het Midlevel-display terug door gedurende enkele seconden op SET/CLR te drukken, en op het Uplevel-display door op Instrumenten en bedieningsorganen te drukken en met Instrumenten en bedieningsorganen te bevestigen.

Bij auto's met bi-fuelmotoren: Het gemiddelde verbruik wordt aangegeven voor de momenteel geselecteerde modus: CNG of benzine.

Gemiddelde snelheid Weergave van de gemiddelde snelheid.

De meting kan op elk moment opnieuw worden gestart.

Zet deze op het Midlevel-display terug door gedurende enkele seconden op SET/CLR te drukken, en op het Uplevel-display door op Instrumenten en bedieningsorganen te drukken en met Instrumenten en bedieningsorganen te bevestigen.

Digitale snelheid Digitale weergave van de huidige snelheid.

Actieradius brandstof De actieradius wordt berekend op basis van het huidige brandstofpeil en het momentane verbruik. Op het display verschijnen gemiddelde waarden.

Na het tanken wordt de nieuwe actieradius na korte tijd automatisch bijgewerkt.

Wanneer het peil in de brandstoftank laag is, verschijnt er een bericht op het display en gaat het controlelampje Instrumenten en bedieningsorganen op de brandstofmeter branden.

Wanneer er onmiddellijk brandstof moet worden bijgetankt, verschijnt er een waarschuwingsbericht dat op het display blijft staan. Daarbij gaat controlelampje Instrumenten en bedieningsorganen op de brandstofmeter knipperen.

Actieradius brandstof, bi-fuelmotor

Instrumenten en bedieningsorganen

Weergave van de totale actieradius brandstof bij benadering en voor elke brandstoftank (CNG en benzine). Een te laag brandstofpeil in een van de tanks wordt aangegeven door GERING in het betreffende gedeelte.

Brandstofpeil, bi-fuelmotor

Instrumenten en bedieningsorganen

Bij bi-fuel motoren geeft het Driver Information Center het brandstofpeil voor het momenteel niet geselecteerde brandstoftype aan.

Actueel brandst.verbr.

Weergave van het actuele verbruik.

Bij auto's met bi-fuelmotoren: Het momentele verbruik wordt aangegeven voor de momenteel geselecteerde modus: CNG of benzine.

Resterende levensduur olie Geeft een schatting van de levensduur van de olie. Het percentage staat voor de resterende levensduur van de olie.

Bandenspanning Controleert de bandenspanning van alle banden onderweg.

Verkeersbordherkenning Geeft de waargenomen verkeersborden tijdens het huidige traject weer.

Afstand tot voorligger Geeft de afstand tot een rijdende voorligger weer. Als de adaptieve cruise control actief is, geeft deze pagina in plaats daarvan de ingestelde afstand tot voorligger weer.

Timer Druk voor starten en stoppen op Instrumenten en bedieningsorganen.

Druk voor terugzetten op Instrumenten en bedieningsorganen en bevestig de handeling.

Buitentemperatuur Weergave van huidige buitentemperatuur.

Eco-informatiemenu

Op het Uplevel-display verschijnen de pagina's Grootste verbruikers, Zuinigheidstrend en Eco-index in het menu Rit-/brandstofinformatie; selecteer Info.

Grootverbruikers Lijst met grootste momenteel ingeschakelde comfortgebruikers verschijnt in aflopende volgorde. De mogelijke brandstofbesparing wordt aangegeven.

Onder bepaalde omstandigheden activeert de motor de achterruitverwarming automatisch om de motor zwaarder te belasten. In dat geval wordt de achterruitverwarming aangeduid als een van de grootste verbruikers, zonder dat de bestuurder deze heeft geactiveerd.

Zuinig rijden

Instrumenten en bedieningsorganen

Toont de ontwikkeling van het gemiddelde verbruik over een afstand van 50 km. Gevulde segmenten geven het verbruik weer in stappen van 5 km en laten het effect van de omgeving of het rijgedrag op het brandstofverbruik zien.

Eco-index Het huidige brandstofverbruik wordt weergegeven op een zuinigheidsschaal.

Pas voor een zuinige rijstijl de rijstijl zodanig aan dat de gevulde segmenten binnen de Eco-zone blijven.

Hoe meer segmenten er gevuld zijn, hoe hoger het brandstofverbruik.

Tegelijkertijd wordt de gemiddelde verbruikswaarde weergegeven.

Menu Audio

In het menu Audio kunt u naar muziek zoeken, uit favorieten selecteren of van audiobron wisselen.

Zie handleiding bij het infotainment.

Menu Telefoon

In het menu Telefoon kunt u telefoongesprekken beheren en voeren, door contactpersonen scrollen of handsfree telefoneren.

Zie handleiding bij het infotainment.

Menu Navigatie

In het menu Navigatie kunt u routebegeleiding inschakelen.

Zie handleiding bij het infotainment.

Menu Voertuiginformatie, Instrumenten en bedieningsorganen of Opties

De onderstaande lijst bevat alle mogelijke pagina's van het Optiemenu.

Sommige zijn voor uw specifieke auto wellicht niet beschikbaar.

Afhankelijk van het display zijn sommige functies weergegeven als symbool.

Draai aan het stelwiel of druk op Instrumenten en bedieningsorganen of Instrumenten en bedieningsorganen om een pagina te selecteren en volg de instructies in de submenu's op:

Eenheden Druk tijdens het weergeven van Eenheden op SET/CLR of Instrumenten en bedieningsorganen. Selecteer de gewenste eenheden door de verstelknop te draaien of op Instrumenten en bedieningsorganen te drukken. Bevestig met SET/CLR of Instrumenten en bedieningsorganen.

Infopagina's Druk tijdens het weergeven van Infopagina's opInstrumenten en bedieningsorganen. Er verschijnt een lijst met alle opties in het menu Info.

Selecteer de functies die op de pagina Info moeten worden weergegeven door op Instrumenten en bedieningsorganente drukken. Geselecteerde pagina's hebben een Instrumenten en bedieningsorganen in een aankruisvakje. Niet-zichtbare functies hebben een leeg aankruisvakje.

Zie Menu Info bovenstaand.

Snelheidswaarschuwing

Instrumenten en bedieningsorganen

De snelheidswaarschuwingsfunctie waarschuwt de bestuurder bij het overschrijden van een ingestelde snelheid.

Stel de snelheidswaarschuwing in door op SET/CLR of Instrumenten en bedieningsorganen te drukken terwijl de pagina wordt weergegeven.

Verdraai het stelwiel of druk op Instrumenten en bedieningsorganen of Instrumenten en bedieningsorganen om de waarde te selecteren en wijzigen. Druk op SET/CLR of Instrumenten en bedieningsorganen om de snelheid in te stellen. Na het instellen van de snelheid kan deze functie worden uitgeschakeld door tijdens het bekijken van deze pagina op SET/CLR of Instrumenten en bedieningsorganen te drukken. Als de geselecteerde maximumsnelheid wordt overschreden, verschijnt er een pop-upwaarschuwing en klinkt er een geluidssignaal.

Bandenbelasting De categorie bandenspanning volgens de huidige bandenspanning kan worden geselecteerd.

Software-informatie Geeft informatie over open sourcesoftware weer.

Zie ook:

Ford Focus. Centrale vergrendeling
Centraal openen gebruiken Druk kort op de ontgrendelknop op de afstandsbediening. Houd de ontgrendelknop op de afstandsbediening ingedrukt. Laat de knop los wanneer de ruiten en het zonn ...

Ford Focus. Parkeerhulp voor
WAARSCHUWING Het systeem detecteert mogelijk geen voorwerpen met oppervlakken die reflectie absorberen. Wees altijd voorzichtig en oplettend tijdens het rijden. Als u niet goed oplet, kunt ...

Modellen: