Opel Astra: Lane Keep Assist - Bestuurdersondersteuningssystemen - Rijden en bediening - Opel Astra - InstructieboekjeOpel Astra: Lane Keep Assist

Lane Keep Assist helpt bij het voorkomen van botsingen wanneer de rijstrook per ongeluk werd verlaten.

De frontcamera observeert de wegmarkeringen waar de auto tussen rijdt. Wanneer de auto de markeringen nadert, wordt het stuurwiel licht verdraaid om de auto binnen de rijstrook te houden. Draai het stuurwiel in dezelfde richting mee als het systeem onvoldoende stuurt. Draai het stuurwiel rustig in de tegenovergestelde richting als u van rijstrook wilt wisselen.

Als een wegmarkering wordt overschreden, geeft Lane Keep Assist een zicht- en hoorbare waarschuwing.

In de volgende gevallen wordt aangenomen dat u de rijstrook per ongeluk verlaat

Let op Het systeem wordt uitgeschakeld als er onduidelijke markeringen zijn, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden.

Let op Het systeem kan worden uitgeschakeld als het wegen waarneemt die te smal, te breed of te kronkelig zijn.

Inschakelen

Rijden en bediening

U activeert Lane Keep Assist door Rijden en bediening in te drukken. De brandende led in de knop geeft aan dat het systeem is ingeschakeld.

Rijden en bediening

Wanneer het controlelampje Rijden en bediening in de instrumentengroep groen brandt, is het systeem klaar voor ondersteuning.

Het systeem werkt bij snelheden tussen 60 km/h en 180 km/h, en als er wegmarkeringen aanwezig zijn.

Het systeem verdraait het stuurwiel langzaam en het controlelampjeRijden en bediening wordt geel als de auto een waargenomen wegmarkering nadert en u de richtingaanwijzer naar die kant niet hebt ingeschakeld.

Het systeem waarschuwt de bestuurder door Rijden en bediening te laten knipperen en drie waarschuwingstonen te laten horen vanaf de kant waar u de wegmarkeringen overschrijdt.

Het systeem werkt alleen als er een wegbelijning wordt gedetecteerd.

Als het systeem alleen wegmarkeringen aan één kant van de weg waarneemt, is er alleen ondersteuning voor die kant.

Lane Keep Assist neemt waar wanneer u de handen van het stuurwiel haalt. In dat geval verschijnt er een bericht op het Driver Information Center en klinkt er een geluidssignaal zolang Lane Keep Assist waarneemt dat u met de handen van het stuur rijdt.

Uitschakelen

U deactiveert het systeem door Rijden en bediening in te drukken. De led in de knop gaat dan uit.

Storing

De werking van het systeem kan worden beïnvloed door:

Schakel het systeem uit als het wordt verstoord door teersporen, schaduwen, scheuren in het wegdek, tijdelijke wegmarkeringen, wegwerkzaamheden of andere onregelmatigheden in het wegdek.

Waarschuwing Let altijd op de weg en houd de auto op de juiste plaats op de rijstrook. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot schade aan de auto, of letsel of de dood.

Lane Keep Assist stuurt de auto niet continu.

Het systeem houdt de auto niet noodzakelijkerwijs op de rijstrook.

Het hoeft ook geen waarschuwing te geven, zelf als worden er rijstrookmarkeringen waargenomen.

De stuurbekrachtiging van de Lane Keep Assist is mogelijk ontoereikend om te voorkomen dat de rijstrook wordt verlaten.

Het systeem neemt door invloeden van buitenaf (staat van de weg, type wegdek, het weer enz.) wellicht niet waar dat u de handen van het stuurwiel hebt. De bestuurder is volledig verantwoordelijk voor het besturen van de auto en moet onderweg de handen altijd op het stuurwiel houden.

Als u het systeem gebruikt terwijl u een aanhanger trekt of op een gladde weg rijdt, dan kunt u de controle over de auto verliezen en een ongeluk krijgen. Schakel het systeem uit.

 

 

Waarschuwing Bestuurdersondersteuningssystemen zijn ontwikkeld om de bestuurder te ondersteunen en niet om zijn aandacht te vervangen.

De bestuurder aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid wanneer hij de auto bestuurt.

Wanneer bestuurdersondersteuningssystemen worden gebruikt, altijd op de huidige verkeerssituatie letten.

Zie ook:

Ford Focus. Algemene informatie
Item Omschrijving Taal Stel de taal in. Maateenheid Stel de eenheid van afstand in. Temperatu ...

Peugeot 308. Automatische transmissie
Bij deze automatische transmissie met 6 versnellingen kunt u kiezen voor automatisch schakelen, aangevuld met de programma's Sport en Sneeuw, of voor handmatig schakelen. Deze transmissie heeft d ...

Modellen: