Opel Astra: Verkeersbordherkenning - Bestuurdersondersteuningssystemen - Rijden en bediening - Opel Astra - InstructieboekjeOpel Astra: Verkeersbordherkenning

Werking

De verkeersbordherkenning herkent bepaalde borden via een frontcamera en toont deze op het Driver Information Center.

Als de auto over een ingebouwd navigatiesysteem beschikt, kunnen er ook verkeersborden van datakaarten zijn opgenomen.

Rijden en bediening

Verkeersborden die worden herkend, zijn:

Borden met snelheidsbeperkingen en verboden in te halen

Verkeersborden Begin en einde van:

Onderborden

Borden voor maximumsnelheid en inhaalverbod worden getoond op het Driver Information Center, tot het volgende bord maximumsnelheid of einde maximumsnelheid of als er gedurende een bepaalde periode geen ander bord wordt geconstateerd.

Rijden en bediening

Weergeven van meerdere borden op het display is mogelijk.

Rijden en bediening

Een uitroepteken in een kader duidt erop dat er een bijkomend verkeersbord is gedetecteerd dat niet duidelijk door het systeem wordt herkend.

Het systeem werkt zonder prestatieverlies tot een snelheid van maximaal 200 km/u, afhankelijk van de verlichting. 's Nachts is het systeem actief tot een snelheid van 160 km/u.

Displayweergave

Informatie over de op dit moment geldige verkeersborden is beschikbaar op de betreffende pagina in het Driver Information Center.

Rijden en bediening

Bovendien wordt de huidige geldige snelheid permanent op de onderste regel van het Driver Information Center aangegeven. In geval van een snelheidslimiet met een onderbord verschijnt in dit gebied het symbool +.

Rijden en bediening

Kies op een Midlevel-display Info menu Rijden en bediening via MENU en selecteer met het stelwiel op de richtingaanwijzer de pagina met de verkeersborderherkenning.

Rijden en bediening

Kies op het Uplevel-display het menu Info met de toetsen rechts op het stuurwiel en druk op Rijden en bediening of Rijden en bediening om de pagina met de verkeersbordherkenning te selecteren.

Wanneer u een andere pagina op het menu Driver Information Center hebt gekozen en u daarna weer de pagina met de verkeersbordherkenning kiest, wordt het laatst herkende verkeersbord getoond.

Waarschuwingsfunctie

U kunt de waarschuwingsfunctie activeren en deactiveren in het instellingenmenu van de pagina met verkeersbordherkenning.

Rijden en bediening

Wanneer de functie is geactiveerd en de pagina met verkeersbordherkenning wordt niet getoond, worden de net waargenomen snelheidslimiet en Niet inhalen-borden weergegeven als waarschuwingen op het Driver Information Center.

Rijden en bediening

Druk wanneer op het Midlevel-display de pagina met de verkeersbordherkenning wordt getoond, op SET/CLR op de richtingaanwijzer.

Rijden en bediening

Selecteer Waarschuw. AAN of Waarschuw. UIT met het stelwiel en druk op SET/CLR.

Druk wanneer op het Uplevel-display de pagina met de verkeersbordherkenning wordt getoond, op Rijden en bediening op het stuurwiel.

Rijden en bediening

Activeer de waarschuwingen door Rijden en bediening in te stellen, deactiveer de waarschuwingen door met toets Rijden en bediening in te stellen.

De pop-upwaarschuwing wordt ongeveer acht seconden lang weergegeven op het Driver Information Center.

Systeem terugstellen

De inhoud van de verkeersbordpagina kan in het menu Instellingen van de pagina Verkeersbordherkenning worden gewist door Terugstellen te selecteren en te bevestigen door SET/CLR op de richtingaanwijzerhendel of Rijden en bedieningop het stuurwiel in te drukken.

U kunt ook SET/CLR of Rijden en bediening drie seconden indrukken om de inhoud van de pagina te wissen.

Als het resetten is gelukt, klinkt er een toon. Het onderstaande "standaardteken" wordt aangegeven tot het volgende verkeersbord wordt waargenomen of door de kaartgegevens van het navigatiesysteem wordt geleverd.

Rijden en bediening

In sommige gevallen wordt verkeersbordherkenning automatisch door het systeem gewist.

Wissen van verkeersborden

Er zijn verschillende scenario's waarbij de op dit moment getoond verkeersborden worden gewist. Na het wissen wordt het "standaardteken" of een verkeersbord uit de kaartgegevens van het navigatiesysteem in het Driver Information Center weergegeven.

Redenen voor het wissen van verkeersborden:

Verkeersbordherkenning in combinatie met het navigatiesysteem

Als de auto met een navigatiesysteem is uitgerust, kan het weergegeven verkeersbord zijn waargenomen door een optische verkeersbordherkenning of uit de kaartgegevens afkomstig zijn.

Als het op dit moment weergegeven verkeersbord uit de kaartgegevens afkomstig is en de kaartinformatie verandert, wordt er een ander verkeersbord getoond. Dit kan betekenen dat er dan een nieuw verkeersbord wordt geregistreerd, hoewel u wellicht geen nieuw bord bent gepasseerd.

Storing

De Verkeersbordherkenning werkt onder de volgende omstandigheden mogelijk niet correct:

Voorzichtig Het systeem is bedoeld om de bestuurder binnen een vast snelheidsbereik te helpen bij de waarneming van bepaalde verkeersborden.

Negeer geen verkeersborden die het systeem niet weergeeft.

Het systeem herkent geen andere verkeersborden dan de conventionele versies die een maximumsnelheid aangeven of beëindigen.

Laat u door dit speciale systeem niet verleiden tot een roekeloze rijstijl.

Pas uw snelheid altijd aan de staat van het wegdek aan.

De hulpsystemen ontnemen de bestuurder niet zijn verantwoordelijkheid voor het besturen van de auto.

Zie ook:

Toyota Auris. Plaatsen van een baby- of kinderzitje met behulp van een veiligheidsgordel
■ Baby of kinderzitje waarin het kind met het gezicht tegen de rijrichting in zit 1. Plaats het zitje zodanig op de achterstoel dat het kind naar achteren kijkt. 2. Voer de veiligheidsg ...

Citroen C4. Knop centrale vergrendeling
Deze knop biedt de mogelijkheid om gelijktijdig de portieren en de achterklep van binnenuit te vergrendelen of te ontgrendelen. Vergrendelen Druk op deze knop om de auto te vergrendelen. ...

Modellen: