Opel Astra: Ruiten - Sleutels, portieren en ruiten - Opel Astra - InstructieboekjeOpel Astra: Ruiten

Voorruit

Stickers op de voorruit

Breng geen stickers, zoals tolvignetten of soortgelijke stickers, rondom de binnenspiegel op de voorruit aan.

Anders kunnen de detectiezone van de sensor en het zichtveld van de camera in de spiegelbehuizing kleiner worden.

Vervanging van voorruit

Voorzichtig Als de auto met een vooruitzichtcamera voor de bestuurdersondersteuningssystemen uitgevoerd is, is het zeer belangrijk dat een eventuele vervanging van de voorruit precies volgens de specificaties van Opel plaatsvindt. Anders werken deze systemen wellicht niet goed en bestaat het risico van onverwacht gedrag en/of berichten van deze systemen.

Handbediende ruiten

De portierruiten kunnen met de handslingers worden geopend of gesloten.

Elektrisch bediende ruiten

Waarschuwing Wees voorzichtig bij het gebruik van de elektrische ruitbediening.

Er bestaat verwondingsgevaar, met name voor kinderen.

Als er achterin kinderen zitten, moet u de kinderbeveiliging van de elektrische ruitbediening inschakelen.

Ruiten tijdens het sluiten goed in de gaten houden. Ervoor zorgen dat niets of niemand bekneld raakt.

Schakel het contact in om de elektrisch bediende ruiten te bedienen.

Sleutels, portieren en ruiten

Druk de schakelaar van de desbetreffende ruit in om de ruit te openen of trek aan de schakelaar om de ruit te sluiten.

Knop een stukje indrukken of uittrekken: ruit gaat omhoog of omlaag zolang u de schakelaar bedient.

Knop zover mogelijk indrukken of uittrekken en loslaten: ruit gaat automatisch omhoog of omlaag met geactiveerde beveiligingsfunctie. U stopt de ruit door de schakelaar nogmaals in dezelfde richting te bedienen.

Beveiligingsfunctie

Stuit de ruit tijdens het automatisch sluiten boven de middelste stand op weerstand, dan stopt het sluiten onmiddellijk en beweegt de ruit weer omlaag.

Beveiligingsfunctie negeren

Bij een stroeve werking door ijsvorming e.d. het contact inschakelen en vervolgens de schakelaar tot aan de eerste vergrendeling trekken en vasthouden.

De ruit gaat omhoog zonder geactiveerde beveiligingsfunctie. Om de beweging te stoppen, laat u de schakelaar los.

Kinderbeveiliging voor achterportierruiten

Sleutels, portieren en ruiten

Druk Sleutels, portieren en ruiten in om de achterste elektrische portierruiten te deactiveren; de led licht op. Druk voor het activeren nogmaals op Sleutels, portieren en ruiten.

Ruiten van de buitenzijde bedienen

De ruiten zijn met de handzender van de buitenzijde te openen en sluiten.

Sleutels, portieren en ruiten

Houd Sleutels, portieren en ruiteningedrukt om de ruiten te openen.

Houd Sleutels, portieren en ruiten ingedrukt om de ruiten te sluiten.

Laat de knop los om de ruit te stoppen.

Als de ruiten volledig geopend of gesloten zijn, lichten de alarmknipperlichten tweemaal op.

Overbelasting

Door herhaalde, snel opeenvolgende bediening wordt de stroomvoorziening van de ruitbediening enige tijd onderbroken.

Elektrisch bediende ruiten initialiseren

Als u de ruiten niet automatisch kunt sluiten (bijv. na het loskoppelen van de accu), verschijnt er een waarschuwingstekst op het Driver Information Center.

Activeer de ruitelektronica als volgt:

1. Portieren sluiten.

2. Contact inschakelen.

3. Trek aan de schakelaar totdat de ruit gesloten is en blijf nog twee seconden eraan trekken.

4. Duw tegen de schakelaar tot de ruit helemaal is geopend en blijf nog twee seconden duwen.

5. Deze handeling uitvoeren voor alle ruiten.

Achterruitverwarming

Sleutels, portieren en ruiten

Om in te schakelen Sleutels, portieren en ruiten indrukken.

De verwarming werkt bij een draaiende motor en wordt na korte tijd automatisch uitgeschakeld.

Zonnekleppen

Om verblinding te vermijden kunnen de zonnekleppen worden neergeklapt en opzij worden gedraaid.

Onderweg moeten de spiegelkappen gesloten zijn.

Aan de achterkant van de zonneklep zit een kaartjeshouder.

Zie ook:

Opel Astra. Brandstofverbruik - CO2-uitstoot
Benzine- en dieselmotoren Het brandstofverbruik (gecombineerd) van het model Opel Astra varieert tussen 6,2 en 3,3 l/100 km. De CO2-emissie (gecombineerd) ligt tussen 142 en 88 g/km. Raadple ...

Toyota Auris. Hoofdsteunen
Alle zitplaatsen zijn voorzien van een hoofdsteun. Afstellen in verticale richting Omhoog Trek de hoofdsteun omhoog. Omlaag Duw de hoofdsteun omlaag en houd daarbij de ontgrendelknop in ...

Modellen: