Opel Astra: Dak - Sleutels, portieren en ruiten - Opel Astra - InstructieboekjeOpel Astra: Dak

Zonnedak

Waarschuwing Wees voorzichtig bij het gebruik van het zonnedak. Er bestaat verwondingsgevaar, met name voor kinderen.

Bewegende onderdelen tijdens de bediening goed in de gaten houden. Ervoor zorgen dat niets of niemand bekneld raakt.

Schakel het contact in om het zonnedak te bedienen.

Sleutels, portieren en ruiten

Openen of sluiten

Druk Sleutels, portieren en ruiten of Sleutels, portieren en ruiten tot aan de eerste klik in: zonnedak wordt geopend of gesloten zolang u de schakelaar bedient.

Druk Sleutels, portieren en ruiten of Sleutels, portieren en ruiten stevig tot de tweede klik in en laat hem los: het zonnescherm gaat automatisch omhoog of omlaag. Tijdens het sluiten is de veiligheidsfunctie ingeschakeld. Om de beweging te stoppen, drukt u nogmaals op de schakelaar.

Omhoog of sluiten

Druk op Sleutels, portieren en ruiten of Sleutels, portieren en ruiten: het zonnedak wordt automatisch geopend of gesloten.

Tijdens het sluiten is de veiligheidsfunctie ingeschakeld.

Zonnescherm

Het zonnescherm wordt handmatig bediend.

Schuif het zonnescherm open of dicht. Wanneer het zonnedak openstaat, is het zonnescherm altijd open.

Algemene tips

Beveiligingsfunctie Stuit het zonnedak tijdens het automatisch sluiten op een obstakel, dan stopt het meteen en gaat het weer open.

Beveiligingsfunctie negeren Wanneer het sluiten moeilijk gaat, bijv. vanwege ijs, dan moet u de schakelaar Sleutels, portieren en ruiten zover mogelijk indrukken en vasthouden. Het zonnedak sluit met gedeactiveerde beveiligingsfunctie.

Om de beweging te stoppen, laat u de schakelaar los.

Zonnedak van de buitenzijde sluiten U kunt het zonnedak op afstand van de buitenzijde sluiten.

Sleutels, portieren en ruiten

Houd Sleutels, portieren en ruiten ingedrukt om het zonnedak te sluiten.

Laat de knop los om de beweging te stoppen.

Initialisatie na een stroomonderbreking Na een stroomonderbreking kan het zonnedak slechts beperkt bediend worden. Laat het systeem initialiseren door uw garage.

Zie ook:

Toyota Auris. Achterruitenwisser en -sproeier
Bedieningsinstructies De werking van de ruitenwisser wordt geselecteerd door de hendel als volgt te bewegen:   Intervalstand Normale stand ruitenwissers Gelijktijdig insch ...

Ford Focus. Entertainment
Selecteer de entertainmentoptie in de functiebalk. Audiobron. Selecteer om een andere audiobron te kiezen. Voorkeuzezenders. Veeg naar links om meer voork ...

Modellen: