Peugeot 308: Elektrische parkeerrem - Rijden - Peugeot 308 - InstructieboekjePeugeot 308: Elektrische parkeerrem

Elektrische parkeerrem

Dit systeem zorgt ervoor dat de parkeerrem automatisch wordt aangetrokken bij het afzetten van de motor en automatisch wordt vrijgezet bij het wegrijden.

Verklikkerlampje werking

Dit verklikkerlampje gaat zowel op het instrumentenpaneel als op de hendel branden om te bevestigen dat de parkeerrem is aangetrokken.

Als de parkeerrem wordt vrijgezet, gaat dit verklikkerlampje uit om dit te bevestigen.

De bestuurder kan op elk moment zelf de parkeerrem aantrekken of vrijzetten met de hendel.

Door kort aan de hendel te trekken om de parkeerrem aan te trekken.

Door de hendel kort in te drukken terwijl u het rempedaal ingetrapt houdt om de parkeerrem vrij te zetten.

Het verklikkerlampje op de hendel gaat knipperen als u de hendel bedient om de parkeerrem aan te trekken of vrij te zetten.

Vanwege de voor de elektrische parkeerrem gebruikte technologie is de montage van 15 inch-velgen niet mogelijk.

 

In het geval van een lege accu werkt de bediening van de elektrische parkeerrem niet.

Beveilig als de parkeerrem niet is aangetrokken de auto tegen wegrollen door een wielblok tegen een van de wielen te plaatsen.

Bij een auto met een handgeschakelde versnellingsbak kunt u een versnelling inschakelen om de auto op zijn plaats te houden.

Neem contact op met het PEUGEOTnetwerk of een gekwalificeerde werkplaats

 

Laat kinderen nooit alleen in de auto wanneer het contact is aangezet: ze zouden de parkeerrem kunnen vrijzetten.

 

Als een aanhangwagen achter uw auto is gekoppeld, op een steile helling wordt geparkeerd of uw auto zwaar is beladen, dient u bij het parkeren de voorwielen naar het trottoir te sturen en een versnelling in te schakelen.

Als een aanhangwagen achter uw auto is gekoppeld, moet bij het parkeren het hellingspercentage lager zijn dan 12%.

Automatisch vrijzetten

Controleer eerst of de motor is gestart en het bestuurdersportier goed is gesloten.

De elektrische parkeerrem wordt automatisch geleidelijk vrijgezet bij het wegrijden:

Auto met een handgeschakelde versnellingsbak: trap het koppelingspedaal volledig in, schakel de eerste versnelling of de achteruitversnelling in, geef gas en laat de koppeling opkomen.

Auto met een automatische transmissie: selecteer de stand D, M of R en geef gas.

Als de parkeerrem volledig is vrijgezet, wordt dit bevestigd door het doven van het verklikkerlampje remsysteem en het verklikkerlampje P op de hendel in combinatie met de weergave van een melding.

Trap bij stilstaande auto niet onnodig het gaspedaal in, omdat hierbij de parkeerrem kan worden vrijgezet.

Automatisch aantrekken

Wanneer de auto stilstaat, wordt de parkeerrem automatisch aangetrokken als het contact wordt uitgezet.

Als de parkeerrem is aangetrokken, wordt dit bevestigd door het verklikkerlampje remsysteem en het verklikkerlampje P op de hendel in combinatie met de weergave van een melding.

Als de motor is afgeslagen of is afgezet door de STOP-stand van het Stop & Start-systeem, wordt de parkeerrem niet automatisch aangetrokken.

 

Als de automatische werking is geactiveerd, kunt u op elk moment zelf de parkeerrem aantrekken of vrijzetten met de hendel.

Handmatig vrijzetten

Om bij aangezet contact of draaiende motor de parkeerrem vrij te zetten:

Als de parkeerrem volledig is vrijgezet, wordt dit bevestigd door het doven van het verklikkerlampje remsysteem en het verklikkerlampje P op de hendel in combinatie met een melding en een permanent geluidssignaal tot de portieren zijn gesloten.

Als u de hendel indrukt zonder het rempedaal in te trappen, wordt de parkeerrem niet vrijgezet en wordt een melding weergegeven.

Handmatig aantrekken

Wanneer de auto stilstaat: trek kort aan de hendel.

Als de parkeerrem wordt aangetrokken, wordt dit bevestigd door het knipperen van het verklikkerlampje van de hendel.

Als de parkeerrem is aangetrokken, wordt dit bevestigd door het verklikkerlampje remsysteem en het verklikkerlampje P op de hendel in combinatie met een melding.

De ruimte vГіГіr de hendel van de elektrische parkeerrem is niet bedoeld als opbergruimte.

Adviezen

Sticker op het portierpaneel

Sticker op het portierpaneel

Controleer voordat u de auto verlaat of de parkeerrem is aangetrokken: de verklikkerlampjes van de parkeerrem op het instrumentenpaneel en op de hendel moeten allebei permanent branden.

Als de parkeerrem niet is aangetrokken, klinkt een geluidssignaal en wordt een melding weergegeven als het bestuurdersportier wordt geopend.

Sticker op het portierpaneel

Stilzetten van de auto bij draaiende motor

Trek om de auto stil te zetten bij draaiende motor kort aan de hendel.

Als de parkeerrem is aangetrokken, wordt dit bevestigd door het verklikkerlampje remsysteem en het verklikkerlampje P op de hendel in combinatie met een melding.

Parkeren van de auto met de parkeerrem vrijgezet

Onder zeer koude weersomstandigheden (kans op vastvriezen), bij het slepen en in een wasstraat is het raadzaam de parkeerrem niet te gebruiken.

Schakel om te voorkomen dat de auto wegrolt een versnelling in of plaats een wielblok voor een van de wielen.

Het branden van het verklikkerlampje op het instrumentenpaneel en op de hendel geeft aan dat de parkeerrem is aangetrokken.

Als de parkeerrem volledig is vrijgezet, wordt dit bevestigd door het doven van het verklikkerlampje remsysteem en het verklikkerlampje P op de hendel in combinatie met een melding.

Uitschakelen van de automatische werking

Onder bepaalde omstandigheden, zoals bij zeer koud weer of het trekken van een aanhangwagen (bijv. caravan) of het slepen van een auto, kan het nodig zijn de automatische werking van het systeem uit te schakelen.

Het uitschakelen van de automatische werking wordt bevestigd door het branden van dit verklikkerlampje op het instrumentenpaneel.

Vanaf dat moment kan de parkeerrem alleen handmatig met behulp van de hendel worden aangetrokken en vrijgezet.

Herhaal deze procedure om de automatische werking weer in te schakelen.

Het inschakelen van de automatische werking wordt bevestigd door het doven van het verklikkerlampje op het instrumentenpaneel.

Noodremfunctie

De noodremfunctie mag uitsluitend in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt.

Wanneer het rempedaal niet werkt of bij uitzonderlijke situaties (bijv. wanneer de bestuurder onwel wordt), kan de auto worden afgeremd door aan de hendel te trekken en deze vast te houden. De auto wordt afgeremd zolang aan de hendel wordt getrokken en het remmen stopt als de hendel wordt losgelaten.

De systemen ABS en ESP zorgen ervoor dat de auto stabiel blijft wanneer de noodremfunctie actief is.

In geval van een storing aan het systeem van de noodremfunctie verschijnt de melding "Parkeerrem defect".

Bij een storing aan de systemen ABS en ESP, aangegeven door het branden van een van de twee verklikkerlampjes op het instrumentenpaneel, kan de stabiliteit van de auto niet meer worden gegarandeerd.

In dat geval moet de bestuurder er zelf voor zorgen dat de auto stabiel blijft door afwisselend aan de hendel te trekken en deze weer los te laten tot de auto stilstaat.

Storingen

De verschillende mogelijke storingen zijn in deze tabel beschreven.

Raadpleeg bij een storing in de elektrische parkeerrem zo snel mogelijk het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Situaties Gevolgen

Weergave van de melding "Storing parkeerrem" en branden van dit verklikkerlampje.

 • Automatisch vrijzetten niet mogelijk.
 • Als u de parkeerrem automatisch probeert vrij te zetten, wordt, als de parkeerrem is aangetrokken, tijdens het wegrijden een melding weergegeven. Deze melding geeft aan dat u de parkeerrem handmatig moet vrijzetten.

Weergave van de melding "Storing parkeerrem" en branden van deze verklikkerlampjes.

 • De noodremfunctie werkt niet optimaal.
 • Als het automatisch vrijzetten niet mogelijk is, wordt, als de parkeerrem is aangetrokken, tijdens het wegrijden een melding weergegeven. Deze melding geeft aan dat u de parkeerrem handmatig moet vrijzetten.

Weergave van de melding "Storing parkeerrem" en branden van deze verklikkerlampjes.

 • Automatisch aantrekken niet mogelijk: gebruik de hendel.
 • De elektrische parkeerrem kan alleen handmatig worden bediend.
 • Als ook het automatisch vrijzetten niet mogelijk is, wordt, als de parkeerrem is aangetrokken, tijdens het wegrijden een melding weergegeven. Deze melding geeft aan dat u de parkeerrem handmatig moet vrijzetten.

Weergave van de melding "Storing parkeerrem" en branden van deze verklikkerlampjes.

 • Als het handmatig aantrekken en vrijzetten niet mogelijk is, is de hendel defect.
 • De automatische functies moeten onder alle omstandigheden worden gebruikt: ze worden automatisch geactiveerd bij een storing in de hendel.
 • U kunt de auto niet meer met de parkeerrem op zijn plaats houden terwijl de motor draait.

Weergave van de melding "Storing parkeerrem" en branden van deze verklikkerlampjes.

De parkeerrem is defect; de handmatige en elektrische bediening werken mogelijk niet meer.

Om bij stilstand de auto op zijn plaats te houden:

 • trek aan de hendel en houd deze ongeveer 7 tot 15 seconden aangetrokken tot het verklikkerlampje op het instrumentenpaneel gaat branden.

Als deze procedure niet werkt, moet u op de volgende wijze voorkomen dat de auto kan wegrollen:

 • parkeer de auto op een vlakke ondergrond.
 • schakel een versnelling in.
 • plaats indien mogelijk een wielblok.

Neem contact op met het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Weergave van de melding "Storing parkeerrem" en branden van deze verklikkerlampjes.

 • De parkeerrem werkt niet optimaal; de auto kan niet onder alle omstandigheden door de parkeerrem tegen wegrollen worden beveiligd.

U moet voorkomen dat uw auto kan wegrollen:

 • parkeer de auto op een vlakke ondergrond.
 • schakel een versnelling in.
 • plaats indien mogelijk een wielblok.

Neem contact op met het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Als de verklikkerlampjes P na het wegrijden knipperen, is de parkeerrem niet goed vrijgezet.

Zet de auto stil zodra dit mogelijk is en probeer de parkeerrem met de hendel volledig vrij te zetten. Trap daarbij het rempedaal in.

Weergave van de melding "Storing accu" en branden van dit verklikkerlampje.

 • Het laadniveau van de accu is te laag, zet de auto op een veilige wijze stil.
 • Als de accu volledig ontladen is, kan de parkeerrem niet meer bediend worden: neem contact op met het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats om de parkeerrem vrij te zetten.
Zie ook:

Citroen C4. Ontwasemen - Ontdooien voorruit en zijruiten
Deze opdruk op het bedieningspaneel geeft aan in welke stand de knoppen moeten staan om de voorruit en de zijruiten snel te ontwasemen of te ontdooien. Met handbediende airconditioning Zet d ...

Toyota Auris. Detectiebereik van de sensoren
Ongeveer 100 cm Ongeveer 150 cm Ongeveer 25 cm Ongeveer 50 cm Ongeveer 50 cm Het schema toont het detectiebereik van de sensoren. Merk op dat de sensoren geen obstakels kunnen detecte ...

Modellen: