Peugeot 308: Niveaus controleren - Praktische informatie - Peugeot 308 - InstructieboekjePeugeot 308: Niveaus controleren

Controleer deze niveaus regelmatig en respecteer de voorwaarden zoals vermeld in het onderhoudsschema van de fabrikant. Vul indien nodig bij, tenzij anders aangegeven.

Laat in het geval van een sterk gedaald niveau het desbetreffende circuit controleren door het PEUGEOT-netwerk of door een gekwalificeerde werkplaats.

Let bij werkzaamheden onder de motorkap goed op, want bepaalde delen van de motor kunnen zeer heet zijn (kans op brandwonden) en de motorventilateur kan ieder moment aanslaan (zelfs bij afgezet contact).

Motorolieniveau

Het motorolieniveau kan bij aangezet contact worden gecontroleerd via de motorolieniveaumeter op het instrumentenpaneel (volgens uitvoering) of met de oliepeilstok.

De controle van het motorolieniveau is alleen betrouwbaar als de auto op een horizontale ondergrond staat en de motor ten minste 30 minuten niet heeft gedraaid.

Het is normaal dat u tussen twee onderhoudsbeurten door olie moet bijvullen.

PEUGEOT adviseert u om elke 5000 km het olieniveau te controleren en, indien nodig, olie bij te vullen.

Controle met de oliepeilstok

De plaats van de oliepeilstok is aangegeven op de desbetreffende afbeelding van de motorruimte.

Controle met de oliepeilstok

Als u ziet dat het oliepeil boven het merkteken A of onder het merkteken B ligt, start de motor dan niet.

Eigenschappen van de olie

Controleer voordat u olie bijvult of ververst of de motorolie die u wilt gebruiken overeenkomt met de door de fabrikant aanbevolen motorolie voor uw auto en motoruitvoering.

Motorolie bijvullen

De plaats van de vulopening voor de motorolie is aangegeven op de desbetreffende afbeelding van de motorruimte.

Na het bijvullen zal de olieniveaumeter op het dashboard bij het aanzetten van het contact na 30 minuten de juiste waarde aangeven.

Olie verversen

Raadpleeg het onderhoudsschema van de fabrikant voor het verversingsinterval voor uw auto.

Maak om een verminderde betrouwbaarheid van de motor en de emissieregeling te voorkomen nooit gebruik van additieven in de motorolie.

Remvloeistofniveau

Remvloeistofniveau

Het remvloeistofniveau dient zich tussen het merkteken "A" (MAX op het afzonderlijke reservoir) en het merkteken "B" (MIN op het hoofdreservoir) te bevinden.

Controleer indien dit niet het geval is of de remblokken van uw auto zijn versleten.

Remvloeistof verversen

Raadpleeg het voor uw auto bestemde onderhoudsschema.

Type remvloeistof

Gebruik de door de fabrikant voorgeschreven remvloeistof.

Koelvloeistofniveau

Het koelvloeistofniveau dient zich zo dicht mogelijk bij het merkteken "MAXI" te bevinden, maar mag beslist niet hoger zijn.

Als de motor warm is, wordt de temperatuur van de koelvloeistof geregeld door de koelventilator.

De koelventilator kan ook nog gaan draaien nadat de motor is afgezet: houd daarom voorwerpen en kleding uit de buurt van de ventilator.

Wacht bovendien alvorens werkzaamheden aan het koelsysteem uit te voeren ten minste 1 uur nadat de motor gedraaid heeft, omdat het koelsysteem onder druk staat.

Draai om brandwonden te voorkomen de dop eerst 2 omwentelingen los om de druk te laten dalen. Verwijder, als de druk eenmaal gedaald is, de dop en vul koelvloeistof bij.

Het is normaal dat tussen twee onderhoudsbeurten in koelvloeistof moet worden bijgevuld.

Type koelvloeistof

Gebruik de door de fabrikant voorgeschreven koelvloeistof.

Niveau ruiten- en koplampsproeiervloeistof

Wanneer uw auto is voorzien van koplampsproeiers, wordt een te laag vloeistofniveau van de ruitenen koplampsproeiers aangegeven door een geluidssignaal en een melding op het display van het instrumentenpaneel.

Vul bij de eerstvolgende gelegenheid het reservoir bij.

Type ruiten- en koplampsproeiervloeistof

Voor een optimale reiniging en om het bevriezen van de sproeiers te voorkomen is het (bij)vullen van het reservoir met water niet toegestaan.

Onder winterse omstandigheden is het raadzaam ruitensproeiervloeistof op basis van ethanol of methanol te gebruiken.

Niveau brandstofadditief (diesel met roetfilter)

Een te laag additiefniveau wordt aangegeven door dit verklikkerlampje in combinatie met een geluidssignaal en een melding op het display van het instrumentenpaneel.

Bijvullen

Laat het bijvullen zo spoedig mogelijk uitvoeren door het PEUGEOT-netwerk of door een gekwalificeerde werkplaats.

Afgewerkte producten

Vermijd langdurig huidcontact met afgewerkte olie en andere vloeistoffen.

De meeste van deze vloeistoffen zijn bijtend en schadelijk voor de gezondheid.

 

Gooi afgewerkte olie en andere vloeistoffen niet in het riool, in het water of op de grond.

Deponeer afgewerkte olie in de daarvoor bestemde containers bij het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Zie ook:

Citroen C4. Brandstof
Inhoud van de brandstoftank: ongeveer 60 liter. Minimumbrandstofvoorraad Als de minimumbrandstofvoorraad is bereikt, gaat dit waarschuwingslampje branden in combinatie met een geluidssignaal en ...

Citroen C4. Sfeerverlichting
De gedempte interieurverlichting verbetert het zicht in de auto als deze zich in een donkere omgeving bevindt. Inschakelen Als het buiten donker is, gaat de sfeerverlichting in de voorste plafon ...

Modellen: