Peugeot 308: Sleutel met afstandsbediening - Toegang tot de auto - Peugeot 308 - InstructieboekjePeugeot 308: Sleutel met afstandsbediening

U kunt de auto centraal vergrendelen en ontgrendelen met de sleutel in het portierslot of met de afstandsbediening.

De sleutel met afstandsbediening dient tevens voor het openen en sluiten van de tankdop, en voor de lokalisatie en het starten van de auto. Bovendien heeft de sleutel met afstandsbediening in functie in de diefstalbeveiliging.

Uitklappen/inklappen van de sleutel

Uitklappen/inklappen van de sleutel

Wanneer u deze knop niet indrukt, kan de afstandsbediening beschadigd raken.

Volledig ontgrendelen

Met de sleutel

Met de sleutel

Draai de sleutel in de richting van de voorzijde van de auto om de auto te ontgrendelen en trek vervolgens aan de portiergreep om het portier te openen.

Het alarmsysteem (indien aanwezig) wordt niet uitgeschakeld. Het alarm zal worden geactiveerd door het openen van een portier en kan worden uitgeschakeld door het contact aan te zetten.

Met de afstandsbediening

Druk op deze knop om de auto te ontgrendelen.

Het ontgrendelen wordt bevestigd door het gedurende ongeveer 2 seconden snel knipperen van de richtingaanwijzers.

Tegelijkertijd worden, afhankelijk van de uitvoering van de auto, de buitenspiegels uitgeklapt.

Selectieve ontgrendeling

Standaard is de volledige ontgrendeling geactiveerd.

De selectieve ontgrendeling kan worden ingesteld met behulp van het menu " Rijhulpsysteem " en vervolgens " Configuratie auto " en " Toegang auto ".

Druk op deze toets om aanvullende informatie weer te geven.

Met de afstandsbediening

Alleen het bestuurdersportier ontgrendelen: druk één keer op deze knop.

De overige portieren en de achterklep ontgrendelen: druk nogmaals op deze knop.

Het ontgrendelen wordt bevestigd door het gedurende ongeveer 2 seconden snel knipperen van de richtingaanwijzers.

Tegelijkertijd worden, afhankelijk van de uitvoering van de auto, de buitenspiegels uitgeklapt.

Normale vergrendeling

Met de sleutel

Met de sleutel

Draai de sleutel in de richting van de achterzijde van de auto om de auto volledig te vergrendelen.

Het alarmsysteem (indien aanwezig) wordt niet ingeschakeld.

Met de afstandsbediening

Druk op deze knop om de auto volledig te vergrendelen.

Wanneer u de sleutel in de vergrendelstand gedraaid houdt of de knop van de afstandsbediening ingedrukt houdt, worden ook de ruiten gesloten.

Het vergrendelen wordt bevestigd door het gedurende ongeveer 2 seconden branden van de richtingaanwijzers.

Tegelijkertijd worden, afhankelijk van de uitvoering van de auto, de buitenspiegels ingeklapt.

 

Het rijden met vergrendelde portieren kan in noodgevallen de toegang tot het interieur voor de hulpdiensten bemoeilijken.

Verlaat om veiligheidsredenen (kinderen in de auto) de auto nooit, zelfs niet voor een korte tijd, zonder de sleutel mee te nemen.

Als een portier of de achterklep niet goed is gesloten, zal bij draaiende motor of als de auto sneller dan 10 km/h rijdt gedurende enkele seconden een melding worden weergegeven.

Als één van de portieren of de achterklep geopend is, werkt de centrale vergrendeling niet.

Als de auto is vergrendeld en per ongeluk wordt ontgrendeld zonder dat binnen ongeveer 30 seconden een van de portieren wordt geopend, wordt de auto automatisch weer vergrendeld.

Het alarmsysteem (indien aanwezig) wordt in dat geval niet meer ingeschakeld.

Het in- en uitklappen van de buitenspiegels kan worden uitgeschakeld door het PEUGEOTnetwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Supervergrendeling

De supervergrendeling blokkeert het van buitenaf en van binnenuit openen van de portieren.

Als de supervergrendeling is ingeschakeld, is ook de vergrendelingsschakelaar in het interieur buiten werking.

Schakel daarom nooit de supervergrendeling in als er zich iemand in de auto bevindt.

Met de sleutel

Met de sleutel

Met de afstandsbediening

Druk op deze knop om de auto volledig te vergrendelen.

Druk binnen 5 seconden nogmaals op deze knop om de supervergrendeling van de auto in te schakelen.

De supervergrendeling wordt bevestigd door het gedurende ongeveer 2 seconden branden van de richtingaanwijzers.

Tegelijkertijd worden, afhankelijk van de uitvoering, de buitenspiegels ingeklapt.

Lokaliseren van de auto

Met deze functie kunt u uw auto op afstand lokaliseren, wat vooral praktisch is bij weinig licht. De auto dient hiervoor wel vergrendeld te zijn.

Druk op deze toets.

Hierna zullen gedurende ongeveer tien seconden de plafonniers gaan branden en de richtingaanwijzers gaan knipperen.

Verlichting via de afstandsbediening

Druk kort op deze toets om de verlichting via de afstandsbediening te activeren (inschakelen van het parkeerlicht, het dimlicht en de kentekenplaatverlichting).

Door de toets een tweede keer in te drukken terwijl de verlichting nog brandt, wordt de verlichting via de afstandsbediening weer uitgeschakeld.

Diefstalbeveiliging

Elektronische startblokkering

In de sleutel is een chip aangebracht die over een specifieke code beschikt. Om te kunnen starten, moet bij het aanzetten van het contact de code van de sleutel worden herkend door de startblokkering.

Deze elektronische startblokkering blokkeert het motormanagementsysteem zodra het contact wordt afgezet en voorkomt zo het starten van de motor bij een inbraak.

Bij een storing in het systeem wordt u gewaarschuwd door dit verklikkerlampje in combinatie met een geluidssignaal en een melding op het display.

De auto kan dan niet gestart worden.

Raadpleeg zo snel mogelijk het PEUGEOTnetwerk.

Bewaar de sticker die u bij de aflevering van uw auto samen met de sleutels is overhandigd zorgvuldig op een plaats buiten de auto.
Zie ook:

Peugeot 308. Parkeerhulp
Deze functie signaleert met behulp van sensoren in de bumper obstakels in de nabijheid van de auto (zoals voetgangers, auto's, bomen en slagbomen) die binnen het detectiebereik vallen. Bepaalde ...

Ford Focus. Afstandsbediening - Auto's met: Sleutelloze toegang
Passieve sleutel Om het contact aan te zetten en de motor te starten moet de geldige sleutel zich in de auto bevinden. Uitneembaar sleutelbladDe passieve sleutel bevat ook een uitneembaar s ...

Modellen: