Peugeot 308: Snelheidsregelaar Peugeot 308: Snelheidsregelaar "CRUISE"

Peugeot 308 / Peugeot 308 - Instructieboekje / Rijden / Snelheidsregelaar "CRUISE"

Met behulp van de snelheidsregelaar kan de bestuurder met een constante ingestelde snelheid rijden zonder gas te hoeven geven.

Het inschakelen van de snelheidsregelaar geschiedt handmatig: daarvoor moet de auto met een snelheid van minstens 40 km/h rijden.

Bij een auto met handgeschakelde versnellingsbak moet minimaal de derde of vierde versnelling (afhankelijk van de motoruitvoering) zijn ingeschakeld.

Bij een auto met automatische transmissie moet minimaal de tweede versnelling zijn ingeschakeld.

Het onderbreken van de snelheidsregelaar geschiedt handmatig met de toets, door het rem- of koppelingspedaal in te trappen of om veiligheidsredenen, door activering van de ESC.

Door het gaspedaal in te trappen, kan de ingestelde snelheid tijdelijk worden overschreden.

Om weer terug te keren naar de ingestelde snelheid is het voldoende het gaspedaal los te laten tot de wagensnelheid weer gelijk is aan de geprogrammeerde snelheid.

Na het afzetten van het contact worden alle ingestelde snelheden gewist.

 

Bij het gebruik van de snelheidsregelaar moet de bestuurder te allen tijde de snelheidslimiet in acht nemen en zijn aandacht op het verkeer blijven vestigen.

Houd uw voeten altijd in de buurt van de pedalen.

Bediening aan de stuurkolom

Bediening aan de stuurkolom

  1. Selecteren van de snelheidsregelaar.
  2. Actuele snelheid gebruiken als ingestelde snelheid / Verlagen van de ingestelde snelheid.
  3. Actuele snelheid gebruiken als ingestelde snelheid / Verhogen van de ingestelde snelheid.
  4. Onderbreken / hervatten van de snelheidsregeling.
  5. Overzicht van de opgeslagen snelheden.
Raadpleeg de desbetreffende rubriek voor meer informatie over het opslaan van snelheden.

Weergave op het instrumentenpaneel

Weergave op het instrumentenpaneel

  1. Snelheidsregeling onderbroken / hervat.
  2. Snelheidsregelaar geselecteerd.
  3. Ingestelde snelheid.

Inschakelen / Onderbreken

De snelheidsregelaar is geactiveerd (ON).

Als de snelheidsregelaar is ingeschakeld, kunt de werking ervan tijdelijk onderbreken door op de toets 4 te drukken: op het display wordt de onderbreking aangegeven (Pause).

Wijzigen van de ingestelde snelheid

Als de snelheidsregelaar is ingeschakeld, kunt u vervolgens de ingestelde snelheid wijzigen:

- met behulp van de toetsen 2 of 3 :

Wijzigen van de ingestelde snelheid

- door op de toets 5 te drukken:

Overschrijden van de ingestelde snelheid

Als de ingestelde snelheid wordt overschreden, gaat de weergegeven snelheid knipperen.

Het knipperen stopt als de snelheid weer is gedaald tot de ingestelde snelheid.

Uitschakelen

Draai de knop 1 in de stand "0".

De informatie van de snelheidsregelaar wordt niet meer weergegeven.

Storing

Als streepjes knipperen wijst dit op een storing in de snelheidsregelaar. Laat dit controleren door het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Let tijdens het gebruik van de snelheidsregelaar op wanneer u de snelheid met de toetsen instelt; dit kan een plotselinge verandering van de wagensnelheid veroorzaken.

Gebruik de snelheidsregelaar niet op gladde wegen of bij zeer druk verkeer.

Bij een steile afdaling kan de snelheidsregelaar niet voorkomen dat de ingestelde snelheid wordt overschreden.

Op een steile helling of bij het trekken van een zware aanhanger kan het voorkomen dat de ingestelde snelheid niet wordt gehaald.

Matten die niet door PEUGEOT zijn goedgekeurd kunnen hinderlijk zijn bij het gebruik van de snelheidsbegrenzer.

Om te voorkomen dat de pedalen blijven hangen:

  • controleer of de mat goed op zijn plaats ligt,
  • gebruik nooit meer dan één mat per plaats.
Zie ook:

Ford Focus. Mistachterlichten
De mistlampen achter in of uitschakelen WAARSCHUWINGGebruik het mistachterlicht niet wanneer het regent of sneeuwt en het zicht meer is dan 50m. U kunt de mistlampen achter inschakelen in een v ...

Toyota Auris. Als u denkt dat er iets mis is
Als u een van de volgende verschijnselen opmerkt, moet uw auto mogelijk worden afgesteld of gerepareerd. Neem zo snel mogelijk contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of ...

Modellen: