Peugeot 308: Starten - afzetten van de motor, Peugeot 308: Starten - afzetten van de motor, "Keyless entry and start"

Peugeot 308 / Peugeot 308 - Instructieboekje / Rijden / Starten - afzetten van de motor, "Keyless entry and start"

Starten

Starten

Druk op de knop " START/STOP ".

Het stuurslot wordt ontgrendeld en de motor wordt bijna onmiddellijk gestart.

(Lees de waarschuwing voor de dieseluitvoeringen).

Bij temperaturen onder het vriespunt wordt bij auto's met een dieselmotor de motor pas na het doven van het verklikkerlampje "Voorgloeien" gestart.

Als dit verklikkerlampje gaat branden nadat u op de knop "START/STOP" hebt gedrukt, moet u het rem- of het koppelingspedaal ingetrapt houden tot het verklikkerlampje dooft. Druk niet nogmaals op de knop "START/STOP" voordat de motor draait.

 

De elektronische sleutel van het "Keyless entry and start"-systeem moet zich in de detectiezone bevinden.

Verlaat om veiligheidsredenen deze zone niet als de motor draait.

Als de elektronische sleutel niet binnen de zone wordt gedetecteerd, wordt een melding weergegeven. Om de motor te kunnen starten moet u ervoor zorgen dat de elektronische sleutel zich binnen de zone bevindt.

 

Als aan een van de voorwaarden voor het starten niet wordt voldaan, wordt ter herinnering een melding op het display van het instrumentenpaneel weergegeven. In sommige gevallen moet het stuurwiel heen en weer worden bewogen terwijl de knop "START/STOP" wordt ingedrukt om het stuurslot te ontgrendelen; u wordt hiervan via een melding op de hoogte gebracht.

Afzetten

Zet de auto stil.

Druk op de knop " START/STOP " terwijl de elektronische sleutel zich in het interieur van de auto bevindt.

De motor wordt afgezet en het stuurslot wordt vergrendeld.

Als de auto niet stilstaat, wordt de motor niet afgezet.

Contact aanzetten (zonder te starten)

Contact aanzetten

Het contact kan worden aangezet door, terwijl de elektronische sleutel van het Keyless entry and start-systeem zich in de auto bevindt, zonder pedalen in te trappen op de knop "START/STOP" te drukken.

U kunt dan ook de verschillende accessoires activeren (radio, verlichting, enz.).

Druk op de knop "START/STOP": de verlichting en lampjes van het instrumentenpaneel gaan branden zonder dat de motor wordt gestart.

Druk nogmaals op de knop om het contact af te zetten en de auto te kunnen vergrendelen.

Als het contact aanstaat, gaat het systeem na een bepaalde tijd automatisch over op de eco-mode om de laadtoestand van de accu op peil te houden.

Sleutel niet herkend

Alternatieve procedure voor het starten

Alternatieve procedure voor het starten

Als de elektronische sleutel zich in het detectiegebied bevindt en uw auto niet start als u op de knop "START/STOP" drukt:

Druk op de knop "START/STOP".

De motor wordt gestart.

Alternatieve procedure voor het afzetten van de motor

Alternatieve procedure voor het afzetten van de motor

Als de elektronische sleutel niet wordt gedetecteerd of zich niet meer in het detectiegebied bevindt, wordt er een melding weergegeven op het display van het instrumentenpaneel als u een portier sluit of wanneer u de motor wilt afzetten.

Houd de knop "START/STOP" ongeveer vijf seconden ingedrukt als u de motor toch wilt afzetten.

Neem bij een storing in de elektronische sleutel contact op met het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Noodprocedure voor het afzetten van de motor

In noodgevallen kan de motor altijd geforceerd worden afgezet (zelfs tijdens het rijden).

Houd de knop "START/STOP" ongeveer vijf seconden ingedrukt.

In dat geval wordt het stuurslot ingeschakeld zodra de auto stilstaat.

Vergeten van de sleutel Als de elektronische sleutel niet uit de lezer is gehaald, wordt u bij het openen van het bestuurdersportier door een melding gewaarschuwd.
Zie ook:

Ford Focus. Overzicht motorruimte - 2.0L EcoBlue, links stuur
Expansiereservoir. Zie Motorkoelvloeistof controleren. Motorolievuldop. Zie Motorolie controleren. Oliepeilstaaf. Zie Oliepeilstaaf. Re ...

Ford Focus. Oliepeilstaaf - 1.0L EcoBoost/1.5L TiVCT
Minimum. Maximum. Oliepeilstaaf - 1.5L EcoBlue   Minimum. Maximum. Oliepeilstaaf - 1.5L EcoBoost   ...

Modellen: