Peugeot 308: Starten - afzetten van de motor, sleutel met afstandsbediening - Rijden - Peugeot 308 - InstructieboekjePeugeot 308: Starten - afzetten van de motor, sleutel met afstandsbediening

Peugeot 308 / Peugeot 308 - Instructieboekje / Rijden / Starten - afzetten van de motor, sleutel met afstandsbediening

Zet de versnellingshendel in de neutraalstand.

Contactslot

Contactslot

  1. Stand Stop.
  2. Stand Contact.
  3. Stand Starten.

Starten met de sleutel

De parkeerrem moet zijn aangetrokken.

Starten met de sleutel

Starten met de sleutel

Starten met de sleutel

In bepaalde gevallen moet u veel kracht uitoefenen om het stuurwiel te kunnen draaien (bijvoorbeeld als de wielen tegen het trottoir aan liggen).

Wacht tot dit verklikkerlampje op het instrumentenpaneel dooft en activeer vervolgens de startmotor door de sleutel in de stand 3 te houden tot de motor is aangeslagen. Geef hierbij geen gas. Laat de sleutel los zodra de motor draait.

Onder winterse omstandigheden kan het voorgloeien langer duren.

Als de motor warm is, gaat het verklikkerlampje niet branden.

 

Als de motor niet onmiddellijk aanslaat, zet dan het contact uit.

Wacht enige tijd alvorens opnieuw te starten. Als na enkele startpogingen de motor nog steeds niet is aangeslagen, probeer dan niet langer de motor te starten: de startmotor en de motor zouden beschadigd kunnen raken.

Neem contact op met het PEUGEOTnetwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

 

Laat bij gematigde temperaturen de motor niet stationair warmdraaien, maar rijd direct weg zonder de motor veel toeren te laten maken.

 

Laat de motor nooit stationair draaien in een slecht geventileerde, afgesloten ruimte: verbrandingsmotoren stoten giftige uitlaatgassen uit, zoals koolmonoxide. Kans op (dodelijke) vergiftiging.

Om de goede werking en de levensduur van de mechanische onderdelen van de motor en de versnellingsbak van uw auto te garanderen moet u bij zeer koud weer (temperaturen lager dan -23°C) de motor gedurende 4 minuten stationair laten draaien alvorens weg te rijden.

Afzetten met de sleutel

Zet de wielen voor het afzetten van de motor in de rechtuitstand om het ontgrendelen van het stuurslot te vergemakkelijken.

Controleer of de parkeerrem goed is aangetrokken, zeker als de auto op een helling staat.

Zet het contact pas uit als de auto volledig stilstaat.

 

Neem bij het verlaten van de auto de sleutel mee en vergrendel de portieren.

 

Bij het afzetten van de motor is de rembekrachtiging niet meer actief.

 

Hang geen zware voorwerpen aan de sleutel of de afstandsbediening: dit kan namelijk storingen aan het contactslot veroorzaken.

Bovendien kunnen deze voorwerpen bij het activeren van de airbag vóór ernstige verwondingen veroorzaken.

 

Sleutel vergeten Als de sleutel onbedoeld in de stand 2 (Contact) van het contactslot blijft staan, zal het contact na een uur automatisch worden afgezet.

Draai de sleutel in de stand 1 (Stop) en vervolgens opnieuw in de stand 2 (Contact) om het contact weer aan te zetten.

Zie ook:

Ford Focus. Werking
WAARSCHUWINGU bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van uw auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en is ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzic ...

Ford Focus. Assistentie ontwijkend sturen
Als uw auto een stationair voertuig of een voertuig dat in dezelfde richting als uw auto rijdt snel nadert, is het systeem ontworpen om u te helpen het voertuig te ontwijken.Het systeem word ...

Modellen: