Peugeot 308: Stop & Start - Rijden - Peugeot 308 - InstructieboekjePeugeot 308: Stop & Start

Het Stop & Start-systeem zet de motor tijdelijk af (STOP-stand) als u stopt (bij rood licht, opstoppingen enz.). De motor wordt automatisch gestart (START-stand) als u weer weg wilt rijden. Het starten gebeurt direct, snel en stil.

Het Stop & Start-systeem is perfect afgestemd op stadsgebruik en zorgt voor een lager brandstofverbruik, minder uitstoot van schadelijke stoffen en een aangename rust in het interieur tijdens het wachten.

Werking

Overgang naar de STOP-stand

Het verklikkerlampje "ECO" op het instrumentenpaneel gaat branden en de motor wordt automatisch in de STOP-stand gezet:

Stop & Start-teller (minuten/seconden of uren/minuten)

Een teller registreert hoe lang de STOP-stand tijdens een traject is geactiveerd.

De teller wordt elke keer als u het contact aanzet weer op nul gezet.

Om het comfort bij parkeermanoeuvres te verbeteren is de STOP-stand niet beschikbaar gedurende enkele seconden na het uit de achteruitversnelling schakelen.

Het Stop & Start-systeem heeft geen invloed op andere componenten, zoals de remmen en de stuurbekrachtiging; deze blijven normaal functioneren.

Nadat de auto tot stilstand is gekomen, kan het een ogenblik duren voordat de motor wordt afgezet.

 

Tank nooit als de motor door het Stop & Start-systeem in de STOP-stand is gezet. Zet in dat geval altijd het contact af.

Bijzonderheden: STOP-stand niet beschikbaar

De belangrijkste redenen waarom de STOPstand niet wordt geactiveerd zijn:

In dit geval knippert het verklikkerlampje "ECO" een paar seconden, waarna het uitgaat.

Deze werking van het systeem is volkomen normaal.

Overgang naar de START-stand

Het verklikkerlampje "ECO" gaat uit en de motor wordt automatisch gestart:

Bijzonderheden: automatisch activeren van de START-stand

De START-stand wordt automatisch geactiveerd als:

Het verklikkerlampje "ECO" knippert een paar seconden en gaat dan uit.

Deze werking van het systeem is volkomen normaal.

Uitschakelen / Inschakelen

Uitschakelen / Inschakelen

U kunt deze functie op elk willekeurig moment uitschakelen door de schakelaar "ECO OFF" in te drukken.

Het controlelampje in de schakelaar gaat branden en er verschijnt een melding.

Als het systeem in de STOP-stand wordt uitgeschakeld, dan wordt de motor direct weer gestart.

Druk nogmaals op de schakelaar "ECO OFF".

Het systeem is dan weer ingeschakeld; het controlelampje in de schakelaar gaat uit en er wordt een melding op het display weergegeven.

Het systeem wordt automatisch ingeschakeld zodra de motor door de bestuurder wordt gestart.

Storing

Bij een storing in het systeem gaat dit verklikkerlampje permanent branden.

Laat het systeem controleren door het PEUGEOT-netwerk of door een gekwalificeerde werkplaats.

Als er in de STOP-stand een storing zou optreden, kan het zijn dat de motor niet meer wil aanslaan of direct afslaat.

Alle verklikkerlampjes gaan branden.

Afhankelijk van de uitvoering kan er daarnaast een waarschuwingsmelding verschijnen, waarbij verzocht wordt om de selectiehendel in de stand N te zetten en opnieuw het rempedaal in te trappen.

U moet het contact uitzetten en de motor opnieuw starten.

Storing

Openen van de motorkap

Schakel omwille van uw veiligheid het Stop & Start-systeem altijd uit alvorens werkzaamheden onder de motorkap uit te voeren om verwondingen als gevolg van het automatisch inschakelen van de START-stand te voorkomen.

 

Rijden op een overstroomde weg Schakel het Stop & Start-systeem uit wanneer u over een overstroomde weg moet rijden.

Raadpleeg de desbetreffende rubriek voor meer rijadviezen, met name over het rijden op overstroomde wegen.

 

Het Stop & Start-systeem maakt gebruik van een speciale 12V-accu.

Werkzaamheden aan dit type accu mogen alleen worden uitgevoerd door het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Raadpleeg de desbetreffende rubriek voor meer informatie over de 12V-accu.

Zie ook:

Peugeot 308. Eco-mode
De eco-mode bepaalt de maximale gebruiksduur van een aantal functies om te voorkomen dat de accu ontladen raakt. Nadat de motor is afgezet, kunt u een aantal elektrische functies zoals het audio- ...

Ford Focus. Brandstofverbruik
We leiden de cijfers over CO2-waarden en brandstofverbruik af van laboratoriumtests volgens Richtlijn (EG) 715/2007 of CR (EG) 692-2008 en aanvullingen daarop. Deze gegevens zijn bedoeld ...

Modellen: