Peugeot 308: Driver Sport Pack - Rijden - Peugeot 308 - InstructieboekjePeugeot 308: Driver Sport Pack

Dit pakket beïnvloedt:

De automatische transmissie (indien aanwezig) schakelt sneller.

 

Deze functie is uitsluitend beschikbaar als de Park Assist en de stand Sneeuw van de automatische transmissie niet zijn geselecteerd.

Als de Park Assist wordt ingeschakeld, wordt deze functie automatisch uitgeschakeld.

 

Deze telemetrische gegevens (versnelling in lengte- en dwarsrichting, geleverd vermogen, vuldruk, ...) dienen uitsluitend ter informatie.

Inschakelen

Inschakelen

Houd de knop ingedrukt tot de achtergrondverlichting van het instrumentenpaneel verandert.

Het lampje van de toets blijft branden.

Als het lampje knippert, kan de functie niet worden ingeschakeld (bijvoorbeeld als de Park Assist of de stand Sneeuw is geselecteerd) en gaat de achtergrondverlichting weer over naar de normale modus.

Als het lampje langdurig blijft knipperen, neem dan contact op met het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Weergave

Weergave

Weergave

Zie ook:

Toyota Auris. Geschiktheid baby- en kinderzitjes voor diverse zitposities
In deze tabel wordt aangegeven in hoeverre een baby- of kinderzitje in verschillende zitposities kan worden geplaatst. Verklaring van lettercodes in de bovenstaande tabel: U: Geschikt voor een ...

Toyota Auris. Bagagehaken (indien aanwezig)
In de bagageruimte zijn haken aanwezig waaraan de bagage kan worden vastgezet. WAARSCHUWING Klap, om letsel te voorkomen, de bagagehaken in de ruststand als ze niet worden gebruikt. Tashaken ...

Modellen: