Toyota Auris: Accu - Motorruimte - Onderhoud, zelf
uit te voeren - Onderhoud en
verzorging - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Accu

Controleer de accu als volgt.

■ Waarschuwingssymbolen De betekenis van de waarschuwingssymbolen aan de bovenzijde van de accu is als volgt:

Onderhoud, zelf uit te voeren

■ Buitenkant van de accu Controleer de accu op gecorrodeerde en loszittende klemmen, scheuren en een loszittende bevestigingsbeugel.

  1. Accupolen
  2. Klembeugel

Onderhoud, zelf uit te voeren

■Voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de accu Tijdens het opladen van de accu ontstaat het licht ontvlambare en explosieve waterstof. Let daarom voorafgaand aan het opladen op het volgende:

■Na het opladen/aansluiten van de accu (auto's met Smart entry-systeem en startknop)

Neem, als het systeem na meerdere pogingen nog niet start, contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

WAARSCHUWING

■Chemicaliën in de accu Accuzuur is giftig en bijtend en kan het ontstaan van het licht ontvlambare en explosieve waterstof veroorzaken. Neem bij werkzaamheden bij of aan de accu de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om ernstig letsel te voorkomen:

WAARSCHUWING

■Een veilige plaats voor het opladen van de accu Laad de accu altijd op in een open ruimte. Laad de accu niet op in een garage of in een afgesloten ruimte waar onvoldoende ventilatie is.

■Procedure voor het opladen van de accu Laad de accu alleen op met een druppellader (5 A of minder). Het opladen van een accu met een snellader kan een explosie veroorzaken.

■Noodmaatregelen met betrekking tot elektrolyt

OPMERKING

■Bij het opladen van de accu Probeer de accu nooit op te laden bij draaiende motor. Controleer ook of alle accessoires zijn uitgeschakeld.

Zie ook:

Toyota Auris. Meldingen en waarschuwingen
De waarschuwingslampjes en waarschuwingszoemers werken afhankelijk van de soort melding. Als de melding aangeeft dat controle door een dealer noodzakelijk is, laat dan de auto direct nakijken door e ...

Toyota Auris. Gebruik van het audiosysteem
Optimaal gebruikmaken van het audiosysteem De geluidskwaliteit (hoge tonen/bas) en balans kunnen worden afgesteld. Geeft de huidige functie weer Wijzigt de volgende instellingen - Geluidskw ...

Modellen: