Toyota Auris: Afspelen van een disc met MP3- of WMA-bestanden - Afspelen van audio-CD's
en discs met MP3-/
WMA-bestanden - Audiosysteem - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Afspelen van een disc met MP3- of WMA-bestanden

■ Selecteren van een map

Druk op of om de gewenste map te selecteren.

■ Selecteren van een map en bestand uit een mappenlijst

1. Druk op "List" (lijst).

De mappenlijst wordt weergegeven.

2. Druk op de toets <SELECT of TUNE> om een map of bestand te selecteren.

3. Druk op de toets SETUP ENTER om het geselecteerde bestand/ de geselecteerde map af te spelen.

Druk op "Back" (terug) om terug te keren naar de vorige weergave.

■ Terugkeren naar de eerste map

Houd de toets ingedrukt totdat u een piepsignaal hoort.

■ Selecteren van een bestand

Druk op de toets <SELECT, TUNE>, <TRACK of SEEK> om het gewenste bestand te selecteren.

■ Versneld vooruit-/terugspoelen van een bestand

Houd de toets SEEK> of <TRACK ingedrukt om vooruit of terug te spoelen.

■ Herhalen

Wanneer u op RPT drukt, wordt de modus voor herhalen als volgt gewijzigd:

Audiosysteem

*: Niet beschikbaar wanneer RDM (afspelen in willekeurige volgorde) is geselecteerd

■ Afspelen in willekeurige volgorde

Wanneer u op RDM drukt, wordt de modus voor afspelen in willekeurige volgorde als volgt gewijzigd:

Audiosysteem

■ Wijzigen van de weergave op het display

Druk op "Text" (tekst).

Titel van het muziekstuk, naam van de artiest en albumtitel (alleen MP3) worden op het display weergegeven.

Druk op "Text" (tekst) of "Back" (terug) om terug te keren naar de vorige weergave.

■Weergave Of de informatie wordt weergegeven en de manier waarop deze wordt weergegeven is afhankelijk van de gegevens op de disc.

■Foutmeldingen Als een foutmelding wordt weergegeven, raadpleeg dan de volgende tabel en onderneem de juiste acties. Als het probleem niet is verholpen, breng de auto dan naar een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Melding Oorzaak Correctieprocedures
"CD check" (controleer CD)
  • De disc is vuil of beschadigd.
  • De disc is ondersteboven geplaatst.
  • Reinig de disc.
  • Plaats de disc op de juiste wijze.
"Error 3" (fout 3) Er zit een storing in het systeem. Verwijder de disc.
"Error 4" (fout 4) Er is sprake van overstroom. Zet het contact UIT.
"No support" (geen ondersteuning) Er staan geen MP3/ WMA-bestanden op de CD. Verwijder de disc.

■Discs die kunnen worden gebruikt Discs die zijn voorzien van onderstaand label, kunnen worden gebruikt.

Afhankelijk van het opnameformaat of de eigenschappen van de disc, krassen, vuil of beschadigingen is afspelen wellicht niet mogelijk.

CD's met een kopieerbeveiliging kunnen mogelijk niet op de juiste manier worden afgespeeld.

■Beschermingsfunctie CD-speler Om de interne componenten in de speler te beschermen, wordt het afspelen automatisch onderbroken als er een storing wordt gesignaleerd.

■Als een disc gedurende langere tijd in de CD-speler blijft zitten of als de disc gedeeltelijk in de speler blijft zitten en niet wordt uitgenomen De disc kan beschadigd raken waardoor deze niet meer goed kan worden afgespeeld.

■Lensreinigers Gebruik geen lensreinigers. Anders kan schade aan de CD-speler ontstaan.

■MP3- en WMA-bestanden MP3 (MPEG Audio LAYER3) is een standaard audiocompressieformaat.

Door gebruik te maken van MP3-compressie kunnen bestanden worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/10 van hun oorspronkelijke grootte.

WMA (Windows Media Audio) is een audiocompressieformaat van Microsoft.

Audiobestanden die met deze techniek worden gecomprimeerd, zijn kleiner dan bestanden van het MP3-formaat.

De compatibiliteit van MP3- en WMA-bestanden en media/formaten is beperkt.

Onderwerpen waarop de standaarden en beperkingen betrekking hebben zijn als volgt.

  • Maximale mapstructuur: 8 niveaus
  • Maximale lengte van mapnamen/bestandsnamen: 32 karakters
  • Maximaal aantal mappen: 192 (inclusief de root)
  • Maximaal aantal bestanden per disc: 255

WAARSCHUWING

■Verklaring voor de CD-speler

OPMERKING

■Discs en adapters die niet kunnen worden gebruikt Gebruik de volgende discs niet.

Gebruik ook geen 8 cm disc-adapters, DualDiscs of printbare discs.

Hierdoor kan de speler beschadigd raken en/of kan het plaatsen/verwijderen van de disc bemoeilijkt worden.

Audiosysteem

■Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de speler Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen kan leiden tot beschadiging van de discs of van de speler zelf.

Zie ook:

Citroen C4. Alarm
Dit systeem beveiligt uw auto tegen inbraak en diefstal. Het systeem bestaat uit de volgende typen beveiliging: - uitwendige beveiliging Dit systeem houdt de te openen carrosseriedelen van de auto ...

Ford Focus. Opraken van de brandstof
Wanneer de brandstoftank helemaal leeg raakt, kan dit schade aan de auto veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt. Als de tank is leeggereden: Voeg minimaal 5L brandstof toe om de ...

Modellen: