Toyota Auris: Als de auto een lekke
band heeft (auto's met
bandenreparatieset) - Stappen die genomen
moeten worden in
noodgevallen - Bij problemen - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Als de auto een lekke band heeft (auto's met bandenreparatieset)

Toyota Auris / Toyota Auris - Instructieboekje / Bij problemen / Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen / Als de auto een lekke band heeft (auto's met bandenreparatieset)

Uw auto is niet uitgerust met een reservewiel, maar wel met een bandenreparatieset.

Een lek dat wordt veroorzaakt door een spijker of schroef die door het loopvlak van de band steekt, kan tijdelijk worden gerepareerd met de bandenreparatieset. (De set bestaat uit een fles met bandenreparatievloeistof.

De bandenreparatievloeistof kan slechts één keer worden gebruikt voor de tijdelijke reparatie van één band, waarbij de spijker of schroef in het loopvlak moet blijven zitten.) Afhankelijk van de schade kan deze set niet worden gebruikt om de band te repareren. Laat na de noodreparatie met de bandenreparatieset de band repareren of vervangen door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Met de bandenreparatieset kunnen alleen tijdelijke reparaties worden uitgevoerd. Laat de band zo snel mogelijk repareren of vervangen.

■ Vóór het repareren van de band

■Een lekke band die niet kan worden gerepareerd met de bandenreparatieset In de volgende gevallen is reparatie van de band met behulp van de bandenreparatieset niet mogelijk. Neem contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■ Plaats van de bandenreparatieset

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

 1. Wieldopclip*
 2. Sleepoog
 3. Bandenreparatieset

*: Gebruik van de wieldopclip (indien aanwezig)

■ Onderdelen van de bandenreparatieset

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

 1. Injector
 2. Slang
 3. Compressorschakelaar
 4. Bandenspanningsmeter
 5. Ontgrendelknop
 6. Voedingsaansluiting
 7. Stickers

Verwijderen van de bandenreparatieset

1. Verwijder de afdekmat.

2. Verwijder de bandenreparatieset.

Reparatiemethode in noodgevallen

1. Verwijder de reparatieset.

Zorg er bij het verwijderen van de fles uit de originele zak voor dat de zak niet scheurt en gooi de zak niet weg.

2. Bevestig de 2 stickers zoals aangegeven.

Verwijder vuil en vocht van het wiel voordat u de sticker bevestigt. Als de sticker niet kan worden bevestigd, laat dan wanneer u de band laat repareren of vervangen de erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige weten dat bandenreparatievloeistof is ingespoten.

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

3. Verwijder het ventieldopje van het wiel met de lekke band.

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

4. Verwijder het dopje van de spuitmond.

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

5. Sluit de spuitmond aan op het ventiel.

Draai het uiteinde van de spuitmond zo ver mogelijk rechtsom.

De fles moet verticaal hangen, zonder de grond te raken. Verplaats de auto als de fles niet verticaal hangt, tot het ventiel zich op de juiste plaats bevindt.

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

6. Verwijder het dopje van de fles.

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

7. Trek de slang uit de compressor.

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

8. Sluit de fles aan op de compressor.

Draai het uiteinde van de spuitmond zo ver mogelijk rechtsom.

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

9. Zorg ervoor dat de compressor is uitgeschakeld.

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

10. Verwijder de voedingsaansluiting van de compressor.

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

11. Sluit de voedingsstekker aan op de accessoireaansluiting.

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

12. Controleer de voorgeschreven bandenspanning.

De bandenspanning wordt aangegeven op de sticker, zoals afgebeeld.

Auto's met linkse besturing

Auto's met rechtse besturing

13. Start de motor.

14. Zet de compressor aan om de bandenreparatievloeistof in te spuiten en de band met lucht te vullen.

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

15. Vul de band tot de voorgeschreven bandenspanning bereikt is.

 1. De bandenreparatievloeistof wordt ingespoten, de druk loopt op en daalt vervolgens geleidelijk.
 2. De bandenspanningsmeter geeft ongeveer 1 minuut (5 minuten bij lage temperaturen) nadat de schakelaar aan is gezet de werkelijke bandenspanning weer.
 3. Vul de band tot de voorgeschreven bandenspanning.

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

16. Schakel de compressor uit.

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

17. Haal de uitstroomopening van het velgventiel en haal daarna de voedingsaansluiting uit de accessoireaansluiting.

Mogelijk ontsnapt er bij het verwijderen van de slang wat bandenreparatievloeistof.

18. Druk op de knop om de druk van de fles te halen.

19. Draai de dop op de spuitmond.

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

20. Plaats het ventieldopje op het ventiel van het gerepareerde wiel.

21. Neem de slang los van de fles en plaats de dop op de fles.

Plaats de fles in de originele zak en rits deze dicht.

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

22. Berg de fles en de compressor op in de bagageruimte.

23. Rijd, om de bandenreparatievloeistof gelijkmatig over de band te verdelen, meteen ongeveer 5 km met een snelheid van maximaal 80 km/h.

24. Breng de auto na ongeveer 5 km tot stilstand op een veilige plaats met een stevige, vlakke ondergrond en sluit de compressor weer aan.

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

25. Controleer de bandenspanning.

 1. Als de bandenspanning lager is dan 130 kPa (1,3 kg/cm2 of bar, 19 psi): Het gat kan niet worden gerepareerd. Neem contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.
 2. Als de bandenspanning 130 kPa (1,3 kg/cm2 of bar, 19 psi) of hoger is, maar lager dan de voorgeschreven spanning: Ga door naar 26.
 3. Als de bandenspanning juist is: Ga verder met 27.

26. Zet de compressor aan om de band op de voorgeschreven spanning te brengen. Rijd ongeveer 5 km en voer dan 24 uit.

27. Berg de compressor op in de bagageruimte.

28. Voorkom plotseling remmen, plotseling accelereren en scherpe bochten en rijd voorzichtig met een snelheid van minder dan 80 km/ h naar de dichtstbijzijnde erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige voor het repareren of vervangen van de band.

■Als de band te hard wordt opgepompt

1. Druk op de knop om wat lucht te laten ontsnappen.

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

2. Controleer of de bandenspanningsmeter de voorgeschreven spanning aangeeft.

Zet de compressor weer aan als de spanning onder de voorgeschreven waarde ligt en vul de band tot de juiste spanning is bereikt.

■Nadat een band is gerepareerd met de bandenreparatieset

■Aanwijzing voor het controleren van de bandenreparatieset Controleer regelmatig de uiterste houdbaarheidsdatum van de bandenreparatievloeistof.

De uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld op de fles. Gebruik de bandenreparatievloeistof niet wanneer de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken.

Anders worden reparaties met de bandenreparatieset mogelijk niet goed uitgevoerd.

■Bandenreparatieset

WAARSCHUWING

■Rijd niet door als de auto een lekke band heeft Rijd niet door met een lekke band.

Zelfs als er over een korte afstand met een lekke band wordt doorgereden, kunnen band en velg zodanig beschadigd worden dat reparatie niet meer mogelijk is.

Door het rijden met een lekke band kan er op de wang rondom een groef ontstaan. In zo'n geval kan de band bij het gebruik van een reparatieset exploderen.

■Wees voorzichtig tijdens het rijden

■Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de bandenreparatievloeistof

■Bij het repareren van een lekke band

WAARSCHUWING

■Bij het repareren van een lekke band

■Rijden om de bandenreparatievloeistof gelijkmatig te verdelen Neem om de kans op ongevallen te beperken de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

Als u dat niet doet kunt u de macht over het stuur verliezen, waardoor ernstig letsel kan ontstaan.

OPMERKING

■Een noodreparatie uitvoeren

■Voorzorgsmaatregelen voor de bandenreparatieset

■Voorkomen van schade aan de bandenspanningssensoren en -zenders (auto's met bandenspanningswaarschuwingssysteem) Als een band is gerepareerd met bandenreparatievloeistof, werken de bandenspanningssensor en -zender mogelijk niet goed. Neem wanneer bandenreparatievloeistof is gebruikt zo snel mogelijk contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige. Vervang na het gebruik van bandenreparatievloeistof de bandenspanningssensor en -zender wanneer de band wordt gerepareerd of vervangen.

Zie ook:

Citroen C4. Technische gegevens
Benzinemotoren en versnellingsbakken    * Het maximumvermogen komt overeen met de op de testbank gehomologeerde waarde, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Europese regelgev ...

Ford Focus. Voorruitsproeiers
Trek de hendel naar u toe om de sproeiers voorruit te bedienen.Na het loslaten van de hendel blijven de ruitenwissers nog korte tijd in werking.Kort nadat de ruitenwissers zijn gestop ...

Modellen: