Toyota Auris: Als de elektronische sleutel niet goed werkt
(auto's met Smart entry-systeem en startknop) - Stappen die genomen
moeten worden in
noodgevallen - Bij problemen - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Als de elektronische sleutel niet goed werkt (auto's met Smart entry-systeem en startknop)

Toyota Auris / Toyota Auris - Instructieboekje / Bij problemen / Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen / Als de elektronische sleutel niet goed werkt (auto's met Smart entry-systeem en startknop)

Als de communicatie tussen de elektronische sleutel en de auto is verbroken of de elektronische sleutel niet kan worden gebruikt omdat de batterij leeg is, werken het Smart entry-systeem met startknop, de startknop en de afstandsbediening niet. In dat geval kunnen de portieren worden geopend of kan de motor worden gestart door de onderstaande procedure te volgen.

Vergrendelen en ontgrendelen van de portieren

Gebruik de mechanische sleutel om de volgende handelingen uit te voeren:

  1. Vergrendelen van alle portieren
  2. Ontgrendelen van alle portieren

Starten van de motor

1. Multidrive CVT: Controleer of de selectiehendel in stand P staat en trap het rempedaal in.

Handgeschakelde transmissie: Zet de selectiehendel in stand N en trap het koppelingspedaal in.

2. Houd de zijde van de elektronische sleutel met het Toyotalogo tegen de startknop.

Wanneer de elektronische sleutel wordt gesignaleerd, klinkt er een zoemer en wordt het contact AAN gezet.

Wanneer het Smart entry-systeem met startknop is uitgeschakeld via de persoonlijke voorkeursinstellingen, wordt het contact in stand ACC gezet.

Stappen die genomen moeten worden in noodgevallen

3. Auto's met een instrumentenpaneel met 3 meters: Trap het rempedaal (Multidrive CVT) of koppelingspedaal (handgeschakelde transmissie) stevig in en controleer of het controlelampje van het Smart entry-systeem met startknop (groen) gaat branden.

Auto's met een instrumentenpaneel met 2 meters: Trap het rempedaal (Multidrive CVT) of koppelingspedaal (handgeschakelde transmissie) stevig in en controleer of op het multi-informatiedisplay wordt weergegeven.

4. Druk op de startknop.

Neem contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige als de motor nog steeds niet gestart kan worden.

■Uitzetten van de motor Zet de selectiehendel in stand P (Multidrive CVT) of N (handgeschakelde transmissie) en druk op de startknop, zoals u normaliter doet bij het afzetten van de motor.

■Vervangen van de sleutelbatterij Omdat deze procedure een noodmaatregel is, wordt geadviseerd de batterij van de elektronische sleutel zo snel mogelijk te laten vervangen als deze ontladen is.

■Alarm (indien aanwezig) Het alarmsysteem wordt niet ingeschakeld als de mechanische sleutel wordt gebruikt om de portieren te vergrendelen.

Het alarm kan worden geactiveerd als een portier met de mechanische sleutel wordt ontgrendeld terwijl het alarmsysteem is ingeschakeld.

■Wijzigen van de stand van het contact Laat het rempedaal (Multidrive CVT) of het koppelingspedaal (handgeschakelde transmissie) los en druk tijdens stap 3 hierboven op de startknop.

De motor wordt niet gestart en de stand verandert iedere keer dat de knop wordt ingedrukt.

■Als de elektronische sleutel niet goed werkt

Zie ook:

Citroen C4. Handmatig verstellen
Als u dat wenst, kunt u de automatische bediening van het systeem handmatig aanpassen. De controlelampjes in de toets "AUTO" gaan uit; de overige functies blijven automatisch geregeld. Druk op ...

Citroen C4. Richtingaanwijzers
Links: duw de hendel omlaag, voorbij het zware punt. Rechts: duw de hendel omhoog, voorbij het zware punt. Wanneer bij een snelheid van meer dan 60 km/h de richtingaanwijzers na m ...

Modellen: