Toyota Auris: Als een melding om de handleiding te raadplegen wordt weergegeven - Als een waarschuwingsmelding verschijnt
(auto's met een instrumentenpaneel met
2 meters) - Stappen die genomen
moeten worden in
noodgevallen - Bij problemen - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Als een melding om de handleiding te raadplegen wordt weergegeven

Andere meldingen die op het multi-informatiedisplay worden weergegeven

Neem de juiste maatregelen, zoals aangegeven in de weergegeven melding.

Als een van de onderstaande meldingen wordt weergegeven, raadpleeg ook dan de handleiding.

■ Als "Check charging system." (Controleer laadsysteem.) wordt weergegeven Geeft aan dat er een storing aanwezig is in het laadsysteem van de auto.

Breng de auto onmiddellijk op een veilige plaats tot stilstand en neem contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■ Als "Engine oil pressure low." (Lage motoroliedruk.) wordt weergegeven Geeft aan dat de motoroliedruk te laag is.

Breng de auto onmiddellijk op een veilige plaats tot stilstand en neem contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■ Wanneer "Headlight system malfunction. Visit your dealer." (Storing in koplampsysteem. Ga naar uw dealer.) op het multiinformatiedisplay wordt weergegeven (indien aanwezig) Er is mogelijk een storing in de onderstaande systemen aanwezig.

Laat uw auto direct controleren door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■ Als "Front sensor systems are temporarily unavailable due to inappropriate temp. Wait a moment." (Sensorsystemen voor zijn tijdelijk niet beschikbaar als gevolg van een onjuiste temperatuur. Wacht een ogenblik.) of "Front Camera Vision Blocked Clean and Demist Windshield." (Zicht camera voor belemmerd. Reinig en ontwasem de voorruit.) wordt weergegeven (indien aanwezig) De onderstaande systemen worden mogelijk tijdelijk uitgeschakeld tot het in de melding aangegeven probleem is opgelost.

■ Als "Drain water from fuel filter." (Tap water af uit het brandstoffilter) wordt weergegeven (indien aanwezig) Geeft aan dat er te veel water verzameld is in het brandstoffilter.

■ Als "Engine oil low." (Laag motoroliepeil.) wordt weergegeven (indien aanwezig) Geeft aan dat het motoroliepeil mogelijk te laag is.

Controleer het motoroliepeil en vul indien nodig olie bij.

■ Als "Oil Maintenance required soon." (Olie moet binnenkort worden ververst) wordt weergegeven (indien aanwezig) Geeft aan dat de motorolie moet worden ververst. (Als het indicatiesysteem voor het verversen van de motorolie niet is gereset, zal het controlelampje niet goed werken).

Controleer de motorolie en ververs indien nodig. Na het verversen van de motorolie moet het verversingssysteem worden gereset.

■ Als "Oil maintenance required." (Olie moet worden ververst) wordt weergegeven (indien aanwezig) Geeft aan dat de motorolie moet worden ververst. (Na het verversen van de motorolie en het resetten van het indicatiesysteem motorolie verversen.)

Laat de motorolie en het oliefilter door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige controleren en vervangen. Na het verversen van de motorolie moet het verversingssysteem worden gereset

■ Als "DPF full. See owner's manual." (DPF vol. Zie handleiding.) wordt weergegeven (dieselmotor) Geeft aan dat de hoeveelheid afzettingen in het roetfilter een bepaalde drempel overschreden heeft en dat het roetfilter moet worden gereinigd. (Afzettingen ontstaan sneller tijdens het herhaaldelijk rijden van korte afstanden en/of het regelmatig rijden met lage snelheden.)

Om het roetfilter te reinigen moet er gedurende 20 - 30 minuten met de auto gereden worden met een snelheid van 65 km/h of hoger totdat de waarschuwingsmelding verdwijnt*.

Zet de motor zo min mogelijk uit totdat de melding verdwijnt.

Als het niet mogelijk is te rijden met een snelheid van 65 km/h of hoger, of als de melding niet verdwijnt nadat er langer dan 30 minuten met de auto is gereden, laat dan uw auto controleren door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

*: Deze melding verdwijnt mogelijk niet als het waarschuwingslampje motorolie verversen ook op het multi-informatiedisplay wordt weergegeven. Laat in dit geval uw auto controleren door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■ Als "DPF full, engine service required." (DPF vol. Motoronderhoud vereist) wordt weergegeven (1WW motor) Geeft aan dat de automatische reinigingsfunctie mogelijk niet kan worden uitgevoerd doordat de hoeveelheid afzettingen in het roetfilter een bepaalde drempel heeft overschreden.

Laat uw auto direct controleren door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■Waarschuwingslampje systeem In de volgende situatie gaat het centrale waarschuwingslampje niet branden of knipperen. In plaats daarvan gaat een apart waarschuwingslampje van het systeem branden terwijl een melding op het multi-informatiedisplay wordt weergegeven.

■Waarschuwingszoemer De zoemer is in sommige gevallen niet hoorbaar, zoals in een luidruchtige omgeving of wanneer het volume van de audio hoog staat.

■Waarschuwingsmelding motorolie verversen gaat branden (alleen 1NDTV motor) Vervang het oliefilter als de waarschuwingsmelding motorolie verversen niet gaat branden als u meer dan 15.000 km hebt gereden nadat de motorolie is ververst.

Mogelijk wordt de melding "Oil maintenance required." (olie moet worden ververst) weergegeven als u minder dan 15.000 km hebt gereden op basis van gebruiks- of rijomstandigheden.

WAARSCHUWING

■Tijdens het rijden om het roetfilter te reinigen (dieselmotor) Houd tijdens het rijden voldoende rekening met de weersomstandigheden, de conditie van de weg, het terrein en het overige verkeer en neem altijd de verkeersregels in acht. Als u dat niet doet, kunt u een ongeval veroorzaken, waardoor ernstig letsel kan ontstaan.

OPMERKING

■Als de waarschuwingsmelding roetfiltersysteem gaat branden (dieselmotor) Als de waarschuwingsmelding roetfiltersysteem wordt weergegeven zonder dat het roetfilter wordt gereinigd, kan het motorcontrolelampje na 100 tot 300 km gaan branden. Laat in dat geval uw auto direct controleren door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■Als de waarschuwingsmelding brandstoffilter gaat branden (dieselmotor) Rijd niet als de waarschuwingsmelding wordt weergegeven. Rijden met te veel water in het brandstoffilter kan de brandstofpomp beschadigen.

Zie ook:

KIA Cee'd. Voorzorgsmaatregelen afstandsbediening
AANWIJZING In de volgende omstandigheden werkt de afstandsbediening niet: Als de contactsleutel in het contactslot zit. Als de afstandsbediening buiten het bereik is van de ontvanger (ongev ...

Opel Astra. Handgeschakelde versnellingsbak
Om de achteruit in te schakelen, drukt u op het koppelingspedaal en dan op de ontgrendelknop op de keuzehendel en schakelt u de versnelling in. Kan de versnelling niet worden ingeschakeld, ...

Modellen: