Toyota Auris: Meldingen en waarschuwingen - Als een waarschuwingsmelding verschijnt
(auto's met een instrumentenpaneel met
2 meters) - Stappen die genomen
moeten worden in
noodgevallen - Bij problemen - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Meldingen en waarschuwingen

De waarschuwingslampjes en waarschuwingszoemers werken afhankelijk van de soort melding. Als de melding aangeeft dat controle door een dealer noodzakelijk is, laat dan de auto direct nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Waarschuwingslampje systeem Waarschuwingszoemer*

Waarschuwing

Gaat branden - Klinkt Duidt op een belangrijke situatie, bijvoorbeeld wanneer een rijsysteem defect is of wanneer er gevaar ontstaat wanneer de herstelprocedure niet wordt uitgevoerd
- Gaat branden of knipperen Klinkt of klinkt niet Duidt op een belangrijke situatie, bijvoorbeeld wanneer de systemen die worden aangegeven op het multi-informatiedisplay defect zijn.
Knippert - Klinkt Geeft een bepaalde situatie aan, bijvoorbeeld wanneer er schade aan de auto is, of wanneer er gevaar bestaat
Gaat branden - Klinkt niet Geeft een bepaalde conditie aan, bijvoorbeeld een storing in de elektronische onderdelen, de staat van de onderdelen, of wanneer er onderhoud vereist is
- - Klinkt niet Geeft een bepaalde situatie aan, bijvoorbeeld wanneer een handeling onjuist is uitgevoerd, of hoe een handeling op juiste wijze moet worden uitgevoerd

*: Een zoemer klinkt voor het eerst en er verschijnt een melding op het multiinformatiedisplay

Zie ook:

Toyota Auris. SRS-airbags
De SRS-airbags worden geactiveerd als de auto betrokken raakt bij bepaalde soorten zware aanrijdingen, die zouden kunnen leiden tot ernstig letsel voor de inzittenden. Ze werken samen met de veilig ...

Ford Focus. Extra voedingsaansluitingen
WAARSCHUWING Gebruik geen stopcontact om een aansteker aan te steken. Verkeerd gebruik van de stopcontacten kan schade veroorzaken die niet door de voertuiggarantie wordt gedekt en tot bran ...

Modellen: