Toyota Auris: Als er een waarschuwingsmelding verschijnt op het multi-informatiedisplay - Simple-IPA
(Simple-Intelligent
Parking Assist) - Gebruik van de ondersteunende
systemen - Rijden - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Als er een waarschuwingsmelding verschijnt op het multi-informatiedisplay

Melding Oorzaak Wat u moet doen
"IPA slot not detected, speed too high." (IPAruimte niet gesignaleerd, snelheid te hoog) De rijsnelheid was hoger dan 30 km/h. Beperk de rijsnelheid tot 30 km/h of lager.
"IPA cancelled, take over." (IPA uitgeschakeld, overnemen) De schakelaar Simple- IPA werd uitgezet. Zet de schakelaar Simple- IPA aan.
De schakelaar Simple- IPA werd aangezet tijdens achteruitrijden. Parkeer de auto handmatig of signaleer een andere parkeerruimte.
De selectiehendel werd in de stand R gezet tijdens het signaleren van een parkeerruimte. Parkeer de auto handmatig of signaleer een andere parkeerruimte.
De selectiehendel is in een andere stand dan stand R gezet nadat de automatische stuurwielbediening is begonnen en voordat de auto een parkeerruimte in gaat. Parkeer de auto handmatig of signaleer een andere parkeerruimte.

 

Melding Oorzaak Wat u moet doen
"IPA cancelled, take over." (IPA uitgeschakeld, overnemen) Het stuurwiel kon niet voldoende worden gedraaid, bijv. wegens lage bandenspanning of bandenslijtage, door wegomstandigheden, doordat de auto op een helling stond enz., en de auto kon daarom niet op de gewenste plaats geparkeerd worden.
  • Controleer de banden op slijtage en bandenspanning.
  • Als deze melding wordt weergegeven als de auto wordt geparkeerd in een andere parkeerruimte, laat de auto dan nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.
De stuurbekrachtiging is tijdelijk oververhit. Wacht even en probeer de Simple-IPA daarna opnieuw te gebruiken.
Mogelijke systeemstoring. Laat de auto nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.
"IPA cancelled, take over, driver intervened." (IPA uitgeschakeld, overnemen, ingreep door bestuurder) Het stuurwiel werd handmatig bediend terwijl de automatische stuurwielbediening in werking was. Parkeer de auto handmatig of signaleer een andere parkeerruimte.
"IPA canceled, take over, speed too high" (IPA uitgeschakeld, overnemen, snelheid te hoog) De rijsnelheid was tijdens het signaleren van parkeerruimte hoger dan 50 km/h. Beperk de rijsnelheid tot 30 km/h of lager en zet de schakelaar Simple- IPA aan.
De rijsnelheid was hoger dan 6 km/h tijdens de automatische stuurwielbediening. Parkeer de auto handmatig of signaleer een andere parkeerruimte.
"IPA cancelled, take over, TRC/ABS/VSC activated." (IPA uitgeschakeld, overnemen, TRC/ABS/VSC geactiveerd) De TRC, de VSC of het ABS was in werking.
  • Zet de schakelaar Simple-IPA weer aan als de functie werd geannuleerd tijdens het signaleren van een parkeerruimte.
  • Parkeer de auto handmatig of signaleer een andere parkeerruimte als de functie werd geannuleerd tijdens de automatische stuurwielbediening.
"IPA cancelled, take over, TRC/VSC is off." (IPA uitgeschakeld, overnemen, TRC/VSC is uit) De schakelaar werd uitgezet. Schakel de schakelaar in.
"IPA cancelled, take over, timeout." (IPA uitgeschakeld, overnemen, time-out) Meer dan 6 minuten zijn verstreken sinds de schakelaar Simple-IPA werd aangezet en de selectiehendel in stand R werd gezet, voordat de automatische stuurwielbediening kon beginnen. Parkeer de auto handmatig of signaleer een andere parkeerruimte.
Meer dan 6 minuten zijn verstreken sinds de selectiehendel in stand R werd gezet en de automatische stuurwielbediening begon, voordat de Parking Assisthandeling kon worden voltooid. Parkeer de auto handmatig of signaleer een andere parkeerruimte.
De totale tijd van stilstand tijdens de automatische stuurwielbediening overschreed 2 minuten. Parkeer de auto handmatig of signaleer een andere parkeerruimte.
"IPA cancelled, take over, check IPA system." (IPA uitgeschakeld, overnemen, IPAsysteem controleren) Systeemstoring. Laat de auto nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.
"IPA not available." (IPA niet beschikbaar) De stuurbekrachtiging is tijdelijk oververhit. Wacht even en probeer de Simple-IPA daarna opnieuw te gebruiken.
De motor is niet gestart. Start de motor.
Mogelijke systeemstoring. Laat de auto nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.
"IPA not available, speed too high." (IPA niet beschikbaar, snelheid te hoog) Te hoge rijsnelheid (hoger dan 50 km/h). Beperk de rijsnelheid tot 30 km/h of lager en zet de schakelaar Simple- IPA aan.
"IPA not available, TRC/ VSC is off." (IPA niet beschikbaar, TRC/VSC is uit) De schakelaar is uitgezet. Zet eerst de schakelaar aan en daarna de schakelaar Simple-IPA.
"IPA not available, stop the vehicle, turn wheel from left end to right end." (IPA niet beschikbaar, breng de auto tot stilstand, draai het stuurwiel geheel naar links en geheel naar rechts) Systeeminitialisatie is niet uitgevoerd sinds de accu is losgenomen en weer is aangesloten. Voer de initialisatie uit.
"Check IPA system." (controleer IPA-systeem) Systeemstoring. Laat de auto nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■Voorwaarden voor werking Simple-IPA

■Uitschakelen van de Simple-IPA De Simple-IPA wordt uitgeschakeld als:

■Hervatten van functie Simple-IPA Als de Simple-IPA is uitgeschakeld wegens een van de volgende acties, kan de werking van de Simple-IPA wellicht niet worden hervat door de schakelaar Simple-IPA in te drukken, afhankelijk van bepaalde voorwaarden, zoals de stoppositie van de auto en de uitslag van het stuurwiel.

Parkeer de auto handmatig of signaleer een andere parkeerruimte als de werking niet wordt hervat.

■Bij herhaaldelijk gebruik van Simple-IPA Als de Simple-IPA herhaaldelijk wordt gebruikt, kan de stuurbekrachtiging tijdelijk oververhit worden. Hierdoor kan de Simple-IPA worden gedeactiveerd of uitgeschakeld. Wacht in dat geval enkele minuten voordat u de Simple-IPA opnieuw gebruikt.

■Werking van Toyota Parking Assist-sensor terwijl Simple-IPA in werking is Ook als de Toyota Parking Assist-sensor is uitgeschakeld terwijl Simple-IPA geactiveerd is, blijft de Toyota Parking Assist-sensor toch in werking. In dit geval wordt de Parking Assist-sensor gedeactiveerd nadat de procedure van Simple-IPA voltooid of uitgeschakeld is.

■Werking Stop & Start-systeem terwijl Simple-IPA in werking is (auto's met Stop & Start-systeem) Het Stop & Start-systeem werkt niet terwijl de Simple-IPA in werking is Als de schakelaar Simple-IPA wordt aangezet terwijl het Stop & Start-systeem in werking is, wordt het Stop & Start-systeem uitgeschakeld.

■Als de temperatuur in de auto hoog is De sensoren werken wellicht niet goed als de temperatuur in de auto hoog is omdat de auto in de zon heeft gestaan. Gebruik de Simple-IPA als de temperatuur in de auto is gedaald.

■Door Simple-IPA gebruikte sensoren

■Initialiseren van Simple-IPA

Draai het stuurwiel binnen 15 seconden nadat u de schakelaar Simple-IP hebt aangezet geheel naar links of rechts en daarna geheel naar de tegengestelde eindstand.

Wanneer het scherm voor het signaleren van parkeerruimte wordt weergegeven, is de initialisatie voltooid.

Als nog steeds "IPA not available, stop the vehicle, turn wheel from left end to right end." (IPA niet beschikbaar, breng de auto tot stilstand, draai het stuurwiel geheel naar links en geheel naar rechts) op het multi-informatiedisplay wordt weergegeven nadat de schakelaar Simple-IPA is ingedrukt, is de initialisatie mislukt. Laat de auto nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

WAARSCHUWING

■Waarschuwingen met betrekking tot het gebruik van Simple-IPA

■Omstandigheden waarin het gebruik van Simple-IPA niet is toegestaan Gebruik de Simple-IPA niet onder de volgende omstandigheden.

Als u dit wel doet, kan het een onjuiste werking tot gevolg hebben en kan een ongeval ontstaan.

WAARSCHUWING

■Voorzorgsmaatregelen voor automatische stuurwielbediening Let op de volgende punten omdat het stuurwiel in de Parking Assist-functie automatisch gedraaid wordt.

OPMERKING

■Bij gebruik van de Simple-IPA

Gebruik van de ondersteunende systemen

Gebruik van de ondersteunende systemen

Zie ook:

Toyota Auris. Bedieningspaneel airconditioning
Zonder modus gescheiden bediening Met modus gescheiden bediening ■ Wijzigen van de ingestelde temperatuur Temperatuur verhogen Temperatuur verlagen ■ Instellen van d ...

Toyota Auris. Waarschuwingslampjes
Waarschuwingslampjes informeren de bestuurder over storingen in de aangegeven systemen van de auto. Waarschuwingslampje remsysteem Laadstroomcontrolelampje ...

Modellen: