Toyota Auris: Bediening van Simple-IPA - Simple-IPA
(Simple-Intelligent
Parking Assist) - Gebruik van de ondersteunende
systemen - Rijden - Toyota Auris - InstructieboekjeToyota Auris: Bediening van Simple-IPA

Bedien de functie Simple-IPA aan de hand van het multi-informatiedisplay en de zoemer.

Het systeem signaleert parkeerruimten aan de voorpassagierszijde van de auto en assisteert bij het parkeren in een gesignaleerde ruimte.

Om in een ruimte aan de bestuurderszijde van de auto te parkeren, zet u de richtingaanwijzerschakelaar in de stand die aangeeft dat u van richting gaat veranderen aan de bestuurderszijde. Laat de richtingaanwijzerschakelaar in deze stand staan tot de automatische stuurwielbediening begint.

1. Zet de schakelaar Simple-IPA aan als de rijsnelheid 30 km of lager is.

Als het systeem in werking is, geeft het multi-informatiedisplay nu het scherm weer voor het signaleren van parkeerruimte.

Gebruik van de ondersteunende systemen

2. Rijd recht vooruit en houd daarbij een afstand aan van ongeveer 1 m van de geparkeerde auto's.

Rijd zo evenwijdig mogelijk aan de geparkeerde auto's en het trottoir.

Bij lagere snelheden kan het systeem er mede voor zorgen dat de auto beter evenwijdig aan de geparkeerde auto's en het trottoir wordt geparkeerd en op een betere plaats uitkomt tussen de auto's voor en achter een parkeerruimte.

De benodigde lengte voor een te detecteren parkeerruimte is de totale lengte van de auto vermeerderd met ongeveer 1 m (3 ft.).

Houd een rijsnelheid aan van 30 km/h (18 mph) of lager.

Gebruik van de ondersteunende systemen

3. Verlaag de rijsnelheid zodra de weergave van het multi-informatiedisplay verandert.

Rijd langzaam vooruit tot de zoemer klinkt.

Gebruik van de ondersteunende systemen

4. Breng de auto tot stilstand wanneer de zoemer klinkt.

Het multi-informatiedisplay verandert.

Controleer visueel of de gedetecteerde ruimte veilig is om de auto te parkeren.

Als de auto 10 m (32 ft.) of meer wordt verplaatst nadat de zoemer is gaan klinken, zal er een detectie van een nieuwe parkeerruimte starten.

Gebruik van de ondersteunende systemen

5. Zet de selectiehendel in stand R.

De weergave van het multi-informatiedisplay verandert, het controlelampje Simple-IPA gaat branden en de automatische stuurwielbediening begint. Rijd langzaam achteruit door het gaspedaal en het rempedaal te bedienen. Pas daarbij op dat uw handen niet achter het stuurwiel blijven hangen en houd daarbij tevens de veiligheid van de directe omgeving in het oog. Houd tijdens automatisch sturen een rijsnelheid aan van 6 km/h (3 mph) of lager.

Gebruik van de ondersteunende systemen

6. Verlaag de rijsnelheid zodra de weergave van het multi-informatiedisplay verandert.

Rijd langzaam achteruit en controleer daarbij tegelijkertijd of de zone achter de auto veilig is.

Gebruik van de ondersteunende systemen

7. Breng de auto onmiddellijk tot stilstand als de waarschuwingszoemer achter van de Toyota Parking Assist-sensor continu klinkt.

Het multi-informatiedisplay verandert wanneer de waarschuwingszoemer continu begint te klinken.

Gebruik van de ondersteunende systemen

8. Zet de selectiehendel in stand D (Multidrive CVT) of de 1e versnelling (handgeschakelde transmissie).

Blijf wanneer het stuurwiel draait helemaal stilstaan.

Rijd langzaam vooruit als het stuurwiel niet meer draait en controleer daarbij tegelijkertijd of de zone voor de auto veilig is.

9. Breng de auto onmiddellijk tot stilstand als de waarschuwingszoemer voor van de Toyota Parking Assist-sensor continu klinkt.

Het multi-informatiedisplay verandert wanneer de waarschuwingszoemer continu begint te klinken.

Gebruik van de ondersteunende systemen

10. Zet de selectiehendel in stand R.

Blijf wanneer het stuurwiel draait helemaal stilstaan.

Rijd langzaam achteruit wanneer het stuurwiel is gestopt met draaien.

Houd daarbij de veiligheid van het gebied achter de auto in het oog.

11. Herhaal de stappen 7 tot en met 10 tot de Parking Assisthandeling voltooid is.

Als de Parking Assist-handeling voltooid is, klinkt de zoemer, gaat het controlelampje Simple-IPA uit en verandert de weergave van het multi-informatiedisplay.

Pas de positie en/of de hoek van de auto zo nodig aan om het parkeren te voltooien.

Gebruik van de ondersteunende systemen

Zie ook:

Ford Focus. Opraken van de brandstof
Wanneer de brandstoftank helemaal leeg raakt, kan dit schade aan de auto veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt. Als de tank is leeggereden: Voeg minimaal 5L brandstof toe om de ...

KIA Cee'd. Wat te doen in een noodgeval tijdens het rijden
Als de motor afslaat op een kruising of kruispunt Zet de selectiehendel in stand N als de motor afslaat op een kruising of kruispunt en duw de auto naar een veilige plek. Als uw auto is uitg ...

Modellen: